GIZARTE ZIBILEKO ERAKUNDEEK EB-KO OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNAREN EZAGUTZA, GAIKUNTZA ETA APLIKAZIOA SUSTATZEKO PROPOSAMENEN DEIALDIA (CERV-2024-CHAR-LITI)

[cerv24charliti]

Deskribapena


Xedea

 

Aurkezteko epea: 2024eko irailaren 18a- 17:00 CET Brusela

 

Europako Batzordeak proposamen-deialdi bat argitaratu du, Herritarrak, Berdintasuna, Eskubideak eta Balioak (CERV, ingelesezko siglak) programaren esparruan. Horren helburua oinarrizko eskubideak babestea, sustatzea eta kontzientziatzea da, eta tokiko, eskualdeko, nazioko eta nazioz gaindiko gizarte zibileko erakundeei finantza-laguntza ematea eskubide horiek sustatzeko.

 

Edukien taula:

 

1. Sarrera

2. Deialdiaren helburuak eta lehentasunak

3. Egutegia eta epeak.

4. Aurkeztu beharreko agiriak

5. Onargarritasun-baldintzak

6. Esleitzeko irizpideak

7. Eskabideak aurkeztea.

8. Finantzaketa.

9. Kontaktua.

10. Esteka interesgarriak

 

 

1. Sarrera.

 

Europar Batasunaren balioen eremuan EBren ekintzetarako dirulaguntzen proposamenen deialdi bat da, Herritarrak, Berdintasuna, Eskubideak eta Balioak Programaren (CERV, ingelesezko siglak) esparruan. Programa honen esparrua

EBren finantzaketa honela ezartzen da:

 

- 2018/1046 Erregelamendua (EBko Finantza Erregelamendua)

- Oinarrizko egintza (CERV 2021/6921 Erregelamendua).

Deialdia 2023 - 2024 Lan Programaren arabera egiten da, eta Europako Hezkuntza eta Kultura Arloko Agentzia Betearazleak («Agentziak») kudeatuko du.

 

2. Deialdiaren helburuak eta lehentasunak.

 

Deialdiaren helburuak:

 

Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak oinarrizko eskubideen sorta zabala biltzen du, eta EB oinarrizko eskubideen, demokraziaren eta zuzenbide-estatuaren balioetan oinarritzen dela berresten du.

 

Gutunaren aplikazioa hobetzeko eta haren ezagutza publikoa areagotzeko, Europako Batzordeak Oinarrizko Eskubideen Gutunaren aplikazioa indartzeko estrategia aurkeztu zuen 2020an, eta, harrezkero, gomendioak egin dira herritarrek eta gizarte zibileko erakundeek politika publikoak egiteko prozesuetan duten konpromisoa eta parte-hartze eraginkorra sustatzeko.

 

Programa horren helburua oinarrizko eskubideak babestea, sustatzea eta kontzientziatzea da, eta, horretarako, tokiko, eskualdeko, nazioko eta nazioz gaindiko gizarte zibileko erakundeei finantza-laguntza ematea eskubide horien sustapenean; izan ere, gizarte zibileko erakundeek berebiziko garrantzia dute EBko oinarrizko eskubideen defentsan.

 

Lehentasunak:

 

Proiektuak nazionalak edo nazioz gaindikoak izan daitezke. Nazioz gaindiko proiektuak sustatzen dira bereziki. Proiektuek honako gai hauek jorratu beharko dituzte, deialdiko bost lehentasunen adierazgarri:

 

1. Gaitasunen garapena eta Eskubideen Gutunari buruzko sentsibilizazioa

 

EBko funtsezkoak (TOPIC ID: CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER).

 

Batzordeak Gutunaren estrategian onartzen du gaitasunen garapena funtsezkoa dela gizarte zibileko erakundeei eta giza eskubideen defendatzaileei pertsonei

oinarrizko eskubideen erabilera.

 

Lehentasun honen bidez, Gutunean jasotako eskubideak eta eskubide horiek aplikatzen diren egoerak ondo ulertzea sustatzen duten proiektuak finantzatu nahi dira. Proiektuak, oro har, Gutunari buruzkoak izan daitezke, edo gai hauetako batean edo batzuetan zentratu daitezke:

 

- Gutunean jasotako eskubideak eta Gutuna aplikatzeko ezagutza.

 

- Oinarrizko eskubideen babesa aro digitalean. Aurreiritziei eta generoan eta beste arrazoi batzuetan (jatorri etnikoa eta arraza-jatorria barne) oinarritutako diskriminazio anizkoitz/intersekzionalari, adimen artifizialeko sistemen erabilerak eragindakoari edo areagotutakoari, heltzeko eta aurre egiteko ikuspegiak biltzen ditu.

 

Proiektuen helburua da eragileen oinarrizko eskubideei buruzko ezagutza areagotzea. Gizarte zibileko erakundeen eta giza eskubideen defendatzaileen eginkizun nagusian oinarrituta, proiektuek eskualdeko eta tokiko agintariak sar ditzakete bazkide gisa (eskatzailekideak), trebakuntza- eta sentsibilizazio-ahalegin bateratuei laguntzeko helburuarekin.

 

Finantzatu daitezkeen jarduerak:

 

- Gizarte zibileko erakundeek, bereziki, baina giza eskubideen defendatzaileek eta beste kide giltzarri batzuek Gutunaren erabilerari buruz duten ezagutza areagotzeko sentsibilizazio- eta garapen-jarduerak, bereziki Gutunaren aplikazio-eremuari eta haren eskubideei buruzkoak;

 

- Gizarte zibileko erakundeen eta Gutunaren aplikazioan funtsezkoak diren beste eragile batzuen arteko lankidetza erraztea, hala nola giza eskubideen aldeko erakundeen (GEEN), berdintasun-erakundeen, Herriaren Defendatzaileen eta estatu kideetako agintarien artekoa (nazio-, eskualde- eta toki-mailan).

 

- Profesionalentzako prestatzaileak prestatzeko eta prestatzeko jarduerak (hala nola adituak, abokatuak eta aholkulari juridikoak, komunikatzaileak, aholkulari politikoak eta sustapenekoak, nazioko, eskualdeko eta tokiko agintaritzetako profesionalak), baita orientazio operatiboaren eta ikaskuntza-tresnen bidez ere;

 

- Elkar ikastea, jardunbide egokiak trukatzea, lan- eta ikaskuntza-metodoak garatzea, beste herrialde batzuetara transferi daitezkeen tutoretza-programak barne, oinarrizko eskubideen eskubideetan duten eragina ebaluatzeko metodoak eta alderdi interesdunei kontsulta egiteko metodoak;

 

- Jarduera analitikoak, hala nola sexuaren arabera banakatutako datuak biltzea eta oinarrizko eskubideei buruzko tresnak edo datu-baseak sortzea (adibidez, jurisprudentziaren datu-baseak);

 

- Komunikazio-jarduerak, Gutunean jasotako oinarrizko eskubideei buruzko informazioa eta sentsibilizazioa zabaltzea eta deialdiko lehentasunetarako egokiak diren baliabide-mekanismoak barne;

 

- Prozedurak, jarraibideak, erreferentzia teknikoak eta tresnak garatzea, algoritmoen auditoriak barne, oinarrizko eskubideak babesten laguntzeko, genero-berdintasuna eta diskriminaziorik eza barne, automatizazioa erabiltzen denean.

 

2. Eskubideak eta balioak sustatzea, espazio zibikoa indartuz (CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIC).

 

Gizarte zibileko erakundeek eta eskubideen defendatzaileek zenbait erronka, oztopo eta murrizketa salatzen jarraitzen dute zenbait estatu kidetan, eta horrek beren jarduerak egiteko gaitasuna mugatu die.

 

Finantzatu daitezkeen jarduerak:

 

- Jarduera analitikoak eta EBko estatu kideetan espazio zibikoa ikuskatzeko metodologia bat sortzea, honako jarduera hauek barne: jarraipen-jarduera horietan parte har dezaketen eragile guztien arteko lankidetza eta koordinazioa sustatzea eta erraztea; langileen gaitasuna hobetzea, bereziki gizarte zibilekoena, jarraipen-jarduerak egiteko;

 

 

- Elkar ikastea, jardunbide egokiak trukatzea, beste herrialde batzuetara transferi daitezkeenak barne;

 

- Komunikazio-jarduerak, EBko eremu zibikoaren egoerari buruzko informazioa zabaltzea eta informazioa eta sentsibilizazioa barne;

 

- Gizarte zibileko erakundeek gizarte-espazioaren zaintzaren arloan dituzten gaitasunak garatzea, honako hauetarako tresnak eta zerbitzuak garatzea barne:

 

- Gizarte zibileko erakundeak, haien kideak eta EBren balioak babesteko eta sustatzeko lan egiten duten giza eskubideen defendatzaileak babestea eta babestea, mehatxuei eta erasoei aurre egin behar baitiete;

 

- Mehatxuak eta erasoak salatzeko prozedura edo kanal berezietarako sarbidea erraztea, eta gizarte zibileko erakundeek lan egiten duten ingurunea dokumentatzea eta aztertzea;

 

- Biktimei laguntzeko dauden zerbitzuak eta larrialdietarako laguntza-lerroak gizarte zibileko erakundeek eta haien gertukoek beren segurtasuna arriskuan dagoenean eskura eta egokituta daudela bermatzea,

 

- Tokiko, eskualdeko, nazioko eta Europako eremu zibikoa babesteko lan egiten duten eragileen arteko sinergiak eta lankidetza-protokoloak garatzea, bai eta horien eta nazioko eta Europako agintarien artekoak ere.

 

3. Auzi estrategikoa (CERV-2024-CHAR-LITI-LITIGATION):

 

Gutunean jasotako eskubideekin zerikusia duten auzi estrategikoek EBko legeria modu koherenteagoan aplikatzen eta pertsonen oinarrizko eskubideak errespetatzen laguntzen dute.

 

Finantzatu daitezkeen jarduerak:

 

- Prestakuntza, ezagutzak bateratzea eta jardunbide egokiak trukatzea;

 

- Datuak biltzea eta ikertzea eta tresnak edo datu-baseak sortzea (adibidez, jurisprudentziako datu-base tematikoak);

 

- Komunikazio-jarduerak, informazioa zabaltzea eta sentsibilizatzea barne.

 

- Gaikuntza- eta kontzientziazio-jarduerak, kazetarien eta giza eskubideen defendatzaileen aurkako prozedura judizial nabarmen funtsik gabeak edo gehiegizkoak indargabetzeko.

 

4. EBren balioak eta eskubideak babestea gorrotoa eta gorrotoak eragindako delituak bultzatzearen aurkako borrokaren bidez (CHIAMPARINO- DG JUST) 2008ko Esparru Erabakia, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokari buruzkoa

arraza, kolore, erlijio, jatorri edo jatorri nazional edo etnikoagatik publikoki indarkeria edo gorrotoa bultzatzea delitu gisa tipifikatzea eskatzen du.

 

Gorrotoa bultzatzearen eta gorrotoak eragindako delituen aurkako borroka funtsezko elementua da Batzordearen ekintzan, EBren balioak sustatzeko eta Gutuna errespetatzen dela bermatzeko. Gizarte zibileko erakundeek funtsezko zeregina betetzen dute gorrotoa eta gorrotoak eragindako delituak bultzatzearen aurkako borrokan, eta, horrela, oinarrizko eskubideak babesten eta sustatzen dituzte.

 

Finantzatu daitezkeen jarduerak:

 

- Gorrotoaren eta polarizazioaren gizarte-ondorioei buruzko kontzientziazio orokorra areagotzeko jarduerak, eta horien kausa sakonei heltzea, batez ere irakaskuntzaren eta hezkuntzaren esparruetan;

 

- Gizarte zibileko erakundeei agintari eskudunekin sinergian lan egiteko aukera ematen dieten jarduerak, gorroto-gertakarien salaketa eta erregistroa babesteko, arrazoi espezifikoetan oinarrituta, eta datuak biltzeko metodologiak eta mekanismoak sortzen laguntzeko;

 

- Gorrotoa bultzatzearen eta gorrotoak eragindako delituen biktimei babesa bermatzeko jarduerak, salaketa sustatuz, laguntza praktikoa emanez erreparazioa eta laguntza psikosoziala eta sentikorra bilatuz ;

 

- Indarrean dagoen legeria aplikatzen laguntzeko jarduerak, gorrotoa bultzatzea eta gorroto profesionalak eragindako delituak debekatzen dituztenak;

 

- Gorrotoa eta gorrotoak eragindako delituak bultzatzearen aurkako nazioko edo tokiko koalizioak edo ekintza-planak egiteko jarduerak, eta lankidetza egituratuko mekanismoak ezartzeko edo indartzeko jarduerak, bereziki gizarte zibileko erakundeen eta agintari publikoen artean, gorrotoak eta gorrotoak eragindako delituen aurkako borrokaren esparruan, ikerketa eta epaiketa babestea eta biktimak babestea barne;

 

- Arrazismoaren, antisemitismoaren, gorrotoa bultzatzearen eta gorrotoak eragindako delituen aurkako borrokan lan egiten duten gizarte zibileko erakundeen erresistentzia areagotzeko jarduerak, mehatxuen eta, bereziki, zibererasoen aurkakoak;

 

 

- Online gorrotoaren bultzadari aurre egiteko jarduerak, bereziki sare sozialetan eta online gorrotoaren «ekosistemetan» gorrotoaren bultzadaren prebalentzia zaintzeko, ITko enpresak gorrotora bultzatzeko edukiak salatzeko, eta gorrotoaren bultzadari aurrea hartzeko eta aurre egiteko ekimen eraginkorrak diseinatzeko. Kanpaina edo jarduera horietan, online gorrotoa bultzatzeko erronka sozialei aurre egiteko hezkuntza-kanpainak edo -jarduerak sar daitezke.

 

5. Irregulartasunen salatzaileak babesteko ingurune egoki bati laguntzea (CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE).

 

Proiektuek irregulartasunen arau-hausteari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesari buruzko zuzentaraua behar bezala aplikatzen lagun dezakete, honela: salatzaileek errepresalien beldurrik gabe informatu ahal izatea bermatzea; salatzaileen salaketak izapidetzeko ardura duten pertsonek prestakuntza egokia jasotzen dutela bermatzea; jendea oro har sentsibilizatzea; eta salatzaileei aholkularitza eta laguntza ematea.

 

Finantzatu daitezkeen jarduerak:

 

- Zuzentarauaren transposizioa egiten duen legeria nazionalaren aplikazio eraginkorra hobetzen duten jarduerak, gaitasunak garatzea barne, prestatzaileak prestatzeko orientabideak edo programak landuz;

 

- Sentsibilizazioa eta komunikazio-jarduerak sustatzeko jarduerak eta tresnak;

 

- Jarduera analitikoak, hala nola salaketei eta errepresalia-kasuei buruzko datuak biltzea, kasuak eraginkortasunez erregistratzeko adierazleak garatzea, tresnak eta datu-baseak ikertzea eta sortzea (jurisprudentziari buruzkoa,

estatistikak, etab.);

 

- Elkar ikasteko jarduerak eta zuzentarauaren aplikazio eraginkorrari buruzko jardunbide egokiak trukatzeko jarduerak;

 

 

- Gizarte zibileko agintarien eta erakundeen arteko lankidetza hobetzen eta errazten duten jarduerak, salatzaileen babesari buruzko protokolo nazionalak, eskualdekoak edo tokikoak egitea barne, edo dauden babes-sistemak berrikusten laguntzen dutenak.

 

Deialdiaren esparruko proiektu-eskaera bakoitzak gai horietako bati heldu behar dio soilik. Gai batera baino gehiagotara aurkeztu nahi duten eskatzaileek bakoitzak bere proposamena aurkeztu beharko du.

 

3. Egutegia eta epeak.

 

Deialdiaren irekiera

 

2024ko apirilaren 23a

 

Aurkezteko epea

 

2024ko irailaren 18a -17:00 CET (Brusela)

 

Ebaluazioa

 

2024ko urria- 2025eko otsaila

 

 

Ebaluazioaren emaitzei buruzko informazioa

 

2025eko martxoa

 

Dirulaguntza hitzarmena sinatzea

 

2025eko ekaina

 

 

4. Aurkeztu beharreko agiriak.

 

Proposamenak elektronikoki aurkeztu behar dira, Finantzazio Lizitazioen Atariko aurkezpen elektronikoko sistemaren bidez.

 

Informazio, justifikazio-agiri eta nahitaezko eranskin guztiak jaso behar dituzte.

 

a) A ZATIA: Parte-hartzaileei buruzko administrazio-informazioa eta proiektuaren aurrekontu laburtua.

 

b) B ZATIA: Proiektuaren deskribapen teknikoa. Gehienez 70 orrialde.

 

Hautagai-zerrendak onargarritzat joko dira soil-soilik horien eduki osoa (edo zati bat behintzat) aurkezten diren gaiaren deskribapenari badagokio.

 

Proiektuaren hizkuntzari dagokionez, abstract ingelesez idatzi behar da nahitaez. Proiektuaren gainerakoa Europar Batasuneko edozein hizkuntza ofizialetan idatz daiteke. Hala ere, proiektua ingelesez idaztea gomendatzen da.

 

c) C ZATIA: proiektuei eta proiektuak adierazleei egiten dien ekarpenari buruzko datu gehigarriak.

 

 

d) Nahitaezko eranskinak eta egiaztagiriak:

 

1. Aurrekontu-taula xehatua.

2. Curriculum vitaea.

3. Azken urteko jarduera-txostenak.

4. Aurreko proiektoreen zerrenda.

5. Haurrek parte hartzen duten jardueren kasuan: haurrak babesteko politika.

 

5. Onargarritasun-baldintzak.

 

 

Onargarritasun-baldintzak eta kasu espezifikoak deialdiaren 6. oinarrian kontsulta daitezke.

 

6. Esleitzeko irizpideak.

 

 

Garrantzia: Gainditzeko gutxieneko puntuazioa 25, gehienez 40

Kalitatea-Diseinua eta gauzatzea

proiektua: gehienez 40

Eragina: gehienez 20

Puntuazio orokorrak (gainditua): 70 eta 100 artean.

 

Esleipen-irizpideei buruzko informazio zehatzagoa lor daiteke 9. atalean (Deialdiaren oinarrietako esleipen-irizpideak).

 

7. Eskabideak aurkeztea.

 

Proposamen guztiak zuzenean linean aurkeztu beharko dira, Finantzazio Lizitazioen Atariko Aurkezpen Elektronikoko Sistemaren bidez. Ez da onartuko paperezko eskaerarik.

 

Aurkezpena bi etapako prozesua da:

 

 

a) Erabiltzaile-kontua sortzea eta erakundea erregistratzea.

b) Proposamena aurkeztea.

 

Eskabideak aurkezteari buruzko informazio zehatzagoa lor daiteke 11. atalean (Nola aurkeztu eskabide bat).

 

8. Finantzaketa.

 

Deialdi honetarako kalkulatutako aurrekontua 16.000.000 €-koa da.

 

Gai bakoitzeko aurrekontu-informazio espezifikoa taula honetan kontsulta daiteke:

 

 

CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER

3.100.000 €

 

CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIB

 

3.000000 €

 

CERV-2024-CHAR-LITI-AUZIA

 

2.400000 €

 

CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH

 

5.000000 €

 

CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE

 

2.000000 €

 

Proiektuaren aurrekontuari dagokionez (dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa), eskatutako EBren dirulaguntza ezin da 75.000 €baino txikiagoa izan.

 

9. Kontaktua.

 

Deialdi honekin lotutako laguntza lortzeko, jar zaitez harremanetan CERV kontaktu-gunearekin.

 

Atariaren aurkezpen elektronikoko sistemarekin zerikusia duten kontuetarako, jar zaitez harremanetan Informatika Zerbitzuarekin.

 

Informatikarekin zerikusirik ez duten galderak helbide elektroniko honetara bidali behar dira: EACEA-CERV@ec.europa.eu Adierazi argi deialdiaren erreferentzia eta galderari dagokion gaia.

 

10. Esteka interesgarriak.

 

- Deialdiaren xehetasun orokorrak jasotzen dituen web orria.

- Deialdiaren aurkezpena.

- Deialdia.

- Proposamen estandarreko txantiloia.

- Eskatzaileentzako gida.

- Kontua sortzeko webgunea: Create an account (europa.eu).

- Erakundea erregistratzeko webgunea: Funding & tenders (europa.eu)

 

Kontaktu-informazioa


Kodea

cerv24charliti

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk