Heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan atzerriko hizkuntza indartzeko laguntzak (2023-2024)

[FP_HIZKUNTZAK]

Deskribapena


Xedea

Heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan atzerriko hizkuntza indartzeko programentzako 2023-2024 ikasturterako dirulaguntzen deialdia.

Aurrekontuko zuzkidura

100.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa hau izango da: 50 euro modalitate presentzialean diruz lagundutako ikastaro bakoitzaren irakastorduko.

Modalitate ez-presentzialean (online) diruz lagundutako talde bakoitzaren zenbatekoa 4 eurokoa izango da irakastorduko eta ikasleko.

Modalitate mistoan diruz lagundutako talde bakoitzaren gehieneko zenbatekoa 5 eurokoa izango da irakastorduko eta ikasleko.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntza bi epetan ordainduko da:

 • Lehena, emandako laguntza osoaren % 80a, laguntza onartu ondoren ordainduko da, dirulaguntza arautzen duen Aginduaren 19.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.
 • Dirulaguntzaren zenbatekoaren gainerako % 20a hizkuntza-ikastaroak amaitu eta ikastetxeko zuzendaritzak behar bezala egin direla egiaztatu ondoren ordainduko da, justifikazioa Aginduaren 20. artikuluan zehazten diren epe eta baldintzetan aurkezten bada.  

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatu edo itunpekoak

Eskakizunak:

 • Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzeko baimen ofiziala edukitzea
 • Legez eratuta eta baimenduta egotea

 • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

 • Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutako bladintzak betetzea
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 13. artikulua eta haren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudiaren xedatutako baldintzak betetzea
 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Ikastetxe onuradunek egunean egon beharko dute dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrei dagokienez
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozeduren eraginpean ez egotea

 • Ez izatea zehapen administratiborik edo penalik inor sexuagatik diskriminatzeagatik edo ez betetzeagatik emakumeen eta gizonen berdintasun-arloko araudia (Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legea)

 • Derrigortasun-kasuetan, berdintasun-plan bat indarrean izatea, eta/edo egiaztatzea neurriak ezarri direla sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta hari aurre egiteko, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko legeriak ezarritako baldintzetan

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

0097512

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazteko eta ebatzitakoa interesdun guztiei jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia arautzen duen agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


Ikastaroak amaitu ahala, eta 2024ko ekainaren 30a baino lehen, ikastetxe onuradunek justifikazio-agiriak aurkeztu beharko dituzte

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk