2023-2024 ikasturtean euskararen C1 maila helburu duten 16-18 urteko ikasleei dirulaguntzak

Deskribapena


Xedea

2023-2024 ikasturtean euskararen C1C1 komunikagaitasun-maila helburu duten ikastaroetan matrikulatzeko C1C1 helburu maila eta abiapuntu maila jakin bat duten 16-18 urteko ikasleei dirulaguntza ematea.

Aurrekontuko zuzkidura

850.000

Prestazio ekonomikoa

2023-2024 ikasturtean 850.000 euroko kopurua jarriko da, EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako dagoen partidaren kontura. Honela banatuko da kopuru hori:

 • 535.000 euro, 2023an hasiko diren ikastaroetan matrikulatzen direnentzat.
 • 315.000 euro, 2024an hasiko diren ikastaroetan matrikulatzen direnentzat.

Nori dago zuzenduta


16-18 urteko ikasleak

Eskakizunak:

 • 16tik 18 urtera bitarteko adina izatea

 • Matrikulatu izana, C1C1 helburu mailarekin eta abiapuntu maila jakin batekin

 • Matrikularen 20 euroko ordainketa

 • Ikaslearen errendimendu akademikoa

Betekizunak

 • Administrazio- edo zigor-zehapenik jaso ez izana, sexuan oinarrituta diskriminatzeagatik edota emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik.

 • Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatea.

 • Dirulaguntza Lege Orokorraren 13.2 artikuluak aurreikusitako egoeretan ez egotea

Kontaktu-informazioa


 • Helbidea: Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6. (20018 DONOSTIA)
 • Telefonoa: 943 022600
 • Emaila: ikasle-laguntzak@habe.eus

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabide-formularioa ikaslea matrikulatzen den euskaltegian edo autoikaskuntzarako zentro homologatuan bete beharko da. Formulario hori betetzen lagunduko diote euskaltegietako langileek.

Eskabide-formulario horretan honakoak jasoko dira:

 • Eskari-egilearen datuak eta NANa.
 • Matrikularen prezioa edo zenbateko osoa (ikasleak ordaindu behar duen 20 euroko diru kopurua kendu gabe).
 • Eskari-egilearen izenpea edo sinadura (eskuzkoa edo elektronikoa).

Eskari-formularioarekin batera honako bi agiri hauek aurkeztu behar ditu eskari egileak:

 • NANaren kopia.
 • Ikasleak ordaindu beharko duen ikastaroaren 20 euroko matrikula-zatiari dagokion ordainagiria.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

 • 2023. urtean abiatu diren ikastaroetan matrikulatu diren ikasleen dirulaguntza-eskariak ebatziko dira 2023ko abenduaren 20a baino lehen.
 • 2023. urtean hasitako ikastaroetan beranduago matrikulatu diren ikasle berrien dirulaguntza-eskariak eta 2024 urtean zehar abiatu diren ikastaroetan matrikulatu diren ikasleen dirulaguntza-eskariak ebatziko dira 2024 urtean zehar hiru hilabetean behin (martxoaren 29an, ekainaren 28an, irailaren 27an).

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Beste tramite batzuk