Birgaitzeko eta birgaitze-proiektuak idazteko dagoen eraikinaren liburua egiten laguntzeko programa. Susperraldia eta erresilentzia mekanismoaren laguntzak (Next Generation funtsak). 5. programa

Deskribapena


Xedea

Programaren xedea da birgaitzeko idazteko dagoen Eraikinaren liburua ezarri eta orokortzeko sustatzea eta, horretarako, dirulaguntza ematea, Liburua igortzeko ordainsari profesionalen gastuen zati bat ordaintzeko eta eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoak garatzeko, ezarritako baldintzen arabera. Helburua da eraikinetan birgaitze energetiko adierazgarria eta kalitate handikoa aktibatzea, Europako helburuak betetzeko eta jarduera-sektore horren epe ertain eta luzeko jarduera sustatzeko.

Prestazioak:

ITZULI BEHARRIK GABEKO LAGUNTZAK

1.- Birgaitzeko Eraikinaren liburua egiteko dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatuko da:

a) Familia bakarreko etxebizitzen eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 700 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 60 euro gehiago.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 1.100 euro, eta 40 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 3.500 euro izango da.

Eraikinaren Ikuskapen Teknikorik, Eraikinaren Ebaluazio Txotenik edo dokumentu analogorik ez badu, dirulaguntza % 50 handiagoa ere izan daiteke.

2.- Eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoen kasuan, dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatuko da:

a) Familia bakarreko etxebizitzen eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 4.000 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 700 euro gehiago.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 12.000 euro, eta 300 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 30.000 euro izango da.

3.- Jarduketa horien kostua 025 esku-hartzearen kategoriari dagokio, “Egungo eraikinen energia-efizientzia berritzea, erakusketa-proiektuak eta laguntzeko neurriak”, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eranskinean dago jasota.

4.- Laguntzaren zenbatekoa ez da guztizko kostua baino handiagoa izango, zergak kenduta. Hala ere, BEZ edo halako zeharkako zergaren kasuan, hauta daitezke, baldin eta ezin badira osorik edo zati batean berreskuratu edo konpentsatu.

5.- Diruz lagunduko diren proiektuen dokumentuak 2020ko otsailaren 1aren ondoren idatzitakoak izango dira.

Dokumentuak noiz idatzi ziren egiaztatzeko, diruz laguntzea nahi den dokumentazioa erregistro ofizialean zein egunetan sartu zen hartuko da kontuan.

6.- Programa honen dirulaguntza jasotzen duten dokumentuak, behin betiko bertsioan, 2026ko ekainaren 30a baino lehen egongo dira idatzita.

Nori dago zuzenduta


Honako hauen jabeak edo gozamendunak: familia bakarreko etxebizitza isolatuak edo lerroan taldekatuak, dauden etxebizitza kolektiboko bizitegi-tipologiako eraikinak eta haien etxebizitzak. Bestalde, pertsona fisikoak izan daitezke, edo nortasun juridiko pribatua edo publikoa dutenak.

Administrazio publikoak, zuzenbide publikoko antolakundeak eta bestelako erakundeak, baita higiezinen jabe diren enpresa publikoak eta administrazio publikoen partaidetza, osoa zein nagusia, duten merkataritza-sozietateak ere.

Jabeen komunitateak

Elkartuta, eraikin-jabe diren jabeak, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen badituzte eta jabetza horizontalaren eratze-titulua xedatu ez badute.

Etxebizitzen edo eraikinen jabeen artean elkartuta osatutako kooperatiba-sozietateak, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen badituzte, baita jabeen erkidegoak edo jabeen erkidegoen elkarteak osatzen dituzten jabeen artean osatuak ere, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eratuta, eta beren etxebizitzak erabiltzeko lagapen-erregimenean diharduten kooperatibak.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailburua

Ebazten duen erakundea

  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Araba
  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Bizkaia
  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Gipuzkoa

Kontaktu-informazioa


Kodea

1211804

Eskabidea


  1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
  2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
  3. Sartu online inprimaki honetara.
  1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
  3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 Hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk