Kontrontratatzeko laguntzak-PREK. Donostia - San Sebastián 2021

Deskribapena


Xedea

Laguntza hauen helburua da Lanbide-EEZan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden hiriko pertsonen laneratzea sustatzea, kolektibo desberdinei zuzendutako laguntza-mota desberdinen bitartez jarduera-zentroa Donostian daukaten enpresetan lanean has daitezen.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2021/12/07 – 2022/01/21

ZENBATEKOA: 1.253.364,10 euroak

ONURADUNAK:

Laguntza hauen onuradun izan daitezke pertsona fisiko edo juridikoak, publiko edo pribatuak, nazionalak edo atzerritarrak, eta baita aurreko izaerarik ez duten taldeak ere, Oinarrietan ezarritako baldintzetan lehiatzen direnetan, araudi juridikoari jarraituz egoki osatu baldin badira.

INFORMAZIO:

Kontratatzeko laguntza-programa