kontrataziorako laguntza ekonomikoak. Getxo 2021

Deskribapena


Xedea

Oinarri hauen xedea da langabezian dauden pertsonak Gizarte Segurantzako araubide orokorrean 3 hilabeterako edo gehiagorako kontratatzeko emandako laguntzak.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2021/12/09 - 2022/02/07

ZENBATEKOA: 275.292,12 euroak

ONURADUNAK:

Pertsona fisiko edo juridikoak, izaera pribatukoak (enpresak, saltokiak, profesionalak, elkarteak…), edozein dela haien izaera juridikoa, langileekin besteren konturako lan kontratuak egiten badituzte, eta lantokia eta jarduera ekonomikoa Getxon badute.

INFORMAZIO:

Getxoko Udala