Diruz lagundutako erosketa?bonuak. Bergara 2021

Deskribapena


Xedea

Ekimen honen helburua da merkataritzaren, ostalaritzaren eta zerbitzuen sektorean kontsumoa sustatzea, diruz lagundutako eta Bergarako herritarrei zuzendutako erosketa-bonuen bidez, udalerriko hiri-ekonomia suspertuz eta tokiko establezimen duetan kontsumo kontzientea bultzatuz.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2021/11/12 - 2021/12/31

ZENBATEKOA: 30.000,00 euroak

ONURADUNAK:

  • 15 langile baino gutxiago dituzten Bergarako merkataritza, ostalaritza edo zerbitzu sektorekoak izatea.
  • Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea Bergaran, eta zerga hori ordaintzetik salbuetsita egotea, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren Testu Bategina onartzen duen 1/1993 Foru Dekretu Arauemai learen 5.1.b) eta c) artikuluetan xedatutakoaren arabera. Bergarako Udalak ofizioz egiaztatuko du dagokion establezimenduak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan duen egoera.
  • Jarduera ekonomikoa jendearentzat irekitako lokal batean garatzea, Bergarako udal-mugartearen barruan.
  • 1. eranskinean jasotako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren (JEZ) multzo, talde edo epigraferen batean alta eman[1]da egotea: 65, 67, 68 edo 97.

ARAUDIA:

"Bergara.bonoak.eus" diruz lagundutako erosketa-bonuen oinarri arautzaileak