SAf€RA 2020ren testuinguruan garatzen diren ikerketa-proiektuetarako laguntza

[safera2020]

Deskribapena


Xedea

 

Osalaneko zuzendariak 2020ko urtarrilaren 21ean emandako ebazpenaren bidez onartu zuen Osalanen 2020 ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan Saf€ra 2020ren esparruko ikerketa-proiektuetarako laguntzea jasota dago. 2019ko azaroaren 11n, Saf€rak bosgarren deialdi bateratua argitaratu du, «Energien produkzioan eta biltegiratzean material aurreratuekin eta teknologia berriekin lotutako ardurak eta segurtasun-aukerak» gaiari buruzkoa. Deialdiak gai horren dimentsio
teknikoak/teknologikoak eta gizarte-dimentsioak (pertzepzio publikoa, politikak formulatzea eta gobernantza-kontuak) beteko ditu.

Aurrekontuko zuzkidura

100.000 €

Prestazio ekonomikoa


Proiektuaren kostuaren % 50 aldez aurretik ordainduko da, gehienez 25.000 euro hautatutako bi proiektuetako bakoitzeko, laguntza onartzeko izapidea bete ondoren, eta beharrezko finantzaketa gisa ikerketa-proiektua gauzatu ahal izateko. Ordainketa aurreratu hori 2020ko ekitaldian gauzatuko da.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntza emateko ebazpenaren lehenengo urtea igarotakoan, bigarren ordainketa egingo da, % 25ekoa, proiektuak irauten duen lehen urteari dagokiona, eta gehienez 12.500 euroko dirulaguntza eman ahal izango da proiektu bakoitzeko, diruz lagundutako erakundeak egindako jardueren justifikazio-memoria jaso ondoren eta Osalanen arlo horretan eskumena duten teknikariek edo osasun-langileek txosten bat egin ondoren. Txosten horrek justifikazio-memoria hori baloratuko du. Memoria ekonomiko bat, egindako gastuak jasotzen dituena, fakturen bidez edo ikerketa-lanaren aurrekontuan adierazitako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten ordainketa-agirien bidez. Fakturetan, finantzatu daitezkeen kontzeptuak bereizita eta banakatuta agertuko dira.

Laguntza onartzeko izapideak bete ostean, ordainketa aurreratu bat egingo da, ikerketa-proiektua burutzeko jarduerak egiteko beharrezko den finantzaketa gisa. Ordainketa aurreratua proiektuaren iraupenaren lehen urterako onartutako zenbatekoaren guztizkoa izango da. Ordainketa aurreratu hori 2020ko ekitaldian gauzatuko da. Behin amaituta ikerketa-proiektua esleipen-ebazpenean ezarritako baldintzetan eta eran gauzatzeko epea, gainerako zenbatekoa ordainduko da, gehienez 12.500 euroko dirulaguntza proiektu bakoitzeko, gehienez ere 20 egun balioduneko epean

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako I+G-ko zentro publiko eta pribatu guztiak

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera ekonomikoa sortzen duten pertsona juridikoek eskatu eta jaso ahal izango dituzte ikerketa-proiektuak egiteko laguntzak. Deialdi honen barruko laguntzak eskatzen dituzten erakundeek 2020. urteko SAf€Ra deialdian hautatuak izan behar dute.

 

Betekizunak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Diru-laguntza indarrean dagoen bitartean, zentro eskatzaileek zerga-betebeharrak egunean beteta edo horietatik salbuetsita egon beharko dute.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei

 • Beste diru-laguntza batzuk, laguntza sarrerak edo helburu bererako beste baliabide batzuk komunikatzea Azaroaren 11ko, Euskadiko Ogasun Orokorraren Ordenagailuak Printzipio Legeko eraberritutako testua onartzen den 1/1997 Dekretu Legegileko 50.6 artikulu
 • Aurkeztu eskaerarekin batera ikerketaren proiektuaren memoria
 • Aurkeztu eskaerarekin batera pertsonal ikertzailearen curriculum-ak
 • Aurkeztu eskaerarekin batera ikerketa-proiektuko aurrekontua

 • Erakundea legez eratuta dagoela edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea > Zuzendaritza Nagusia

Ebazten duen erakundea

 • OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea > Zuzendaritza Nagusia

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Carlos Fernández Díez

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

Telefonoa: 944032119

E-mail: c-fernandezdiez@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0048506

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren 6 hilabeteren buruan

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Justifikazioa eta segimendua


Segimendua

Dirulaguntza emateko ebazpenaren lehenengo urtea igarotakoan, bigarren ordainketa egingo da, % 25ekoa, proiektuak irauten duen lehen urteari dagokiona, eta gehienez 12.500 euroko dirulaguntza eman ahal izango da proiektu bakoitzeko, diruz lagundutako erakundeak egindako jardueren justifikazio-memoria jaso ondoren eta Osalanen arlo horretan eskumena duten teknikariek edo osasun-langileek txosten bat egin ondoren. Txosten horrek justifikazio-memoria hori baloratuko du. Memoria ekonomiko bat, egindako gastuak jasotzen dituena, fakturen bidez edo ikerketa-lanaren aurrekontuan adierazitako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten ordainketa-agirien bidez.

Justifikazioa

Behin amaituta ikerketa-proiektua esleipen-ebazpenean ezarritako baldintzetan eta eran gauzatzeko epea, gainerako zenbatekoa ordainduko da, gehienez 12.500 euroko dirulaguntza proiektu bakoitzeko, gehienez ere 20 egun balioduneko epean honako dokumentazio hau aurkezten denean:

Burututako jarduerak justifikatzeko memoria zientifikoa. Memoria horretan, burututako jarduerak eta lortutako helburuak deskribatuko dira, kontuan hartuta ikerketa-proiektuan zehaztutako egutegia, eta ikerketa-proiektuaren emaitzak eta produktuak aurkeztuko dira (datu-baseak, informatika-programak, argitalpenak, ponentziak).

Ikerketaren memoria zientifikoaren laburpena, V. eranskinaren ereduari jarraituz. Memoriak gehienez ere 30 orrialde izango ditu, eta Osalanek bere web-orriaren bidez zabalduko du. Memoria ekonomikoa, gastuen egiaztagiriak jasoko dituena. Onartutako ikerketa-lanaren aurrekontuan islatutako gastua benetan egin izana egiaztatuko duten fakturak eta ordainagiriak aurkeztu beharko dira memoria horretan.

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk