2020ko MEC. Covid-19ak eragindako egoeraren aurrean, saltegiak modernizatzeko laguntzak.

[MEC_2020]

Deskribapena


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritzako saltegien modernizazioa sustatzea, berrikuntzaren eta kudeaketa-tresnen eta azpiegituren hobekuntzaren bidez, kontuan hartuta, gainera, COVID-19aren ondorioz deklaratutako alarma-egoerak eragin duen aparteko egoera.

Aurrekontuko zuzkidura

1.250.000

Prestazio ekonomikoa

Diruz lagun daitezkeen inbertsioak:

a) Lokala, altzariak eta merkataritza-jarduera garatzeko behar diren ekipamenduak eraberritu eta modernizatzeko inbertsioak, bai eta behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren barneko eta kanpoko elementuak ere, egungo egoera kontuan hartuta.

Merkataritza-jarduerarekin zerikusi zuzena duten eta merkataritza-enpresa txiki eta ertainek partekatzen dituzten espazio eta elementu komunak hobetzeko eta modernizatzeko egindako jarduketak, besteak beste, hiriko merkataritza-zentro batean integratutakoak, hala nola korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko fatxada, zerbitzuak edo zentrorako sarbideak, betiere gune horiek merkataritza-establezimenduen titularrak kudeatzen baditu, jabeen erkidegoaren araubidean.

b) Salgaien, ekipo informatikoen, aplikazioen eta horien osagarrien balantza elektronikoak, baldin eta merkaturatze-prozesuetan integratuta badaude, edo enpresa-kudeaketarako badira, on-line salmenta duten webguneak sortu eta ezartzeko badira, eta saltokiaren webgunea gailu mugikorretara egokitzeko badira.

Ekipo informatikoetako inbertsioa mugatuko da, eta, gehienez ere, saltoki bakoitzeko ekipo informatiko oso bat lagunduko da diruz, bai eta periferiko mota bakoitzeko bat ere.

c) Merkataritza-jarduera baldintza higieniko-sanitarioetan garatzeko erositako aktibo finkoetan inbertitzea, COVID-19 kodeak eragindako alarma-egoera dela eta: lurruneztatzeko makinak, aireztatzeko eta airea arazteko sistemak, termometro digitala, gorputz-tenperatura neurtzeko kamerak, esterilizagailuak, alfonbra deskontaminatzaileak, etab. (Ez dira kontuan hartzen materialean egindako gastuak, hala nola komuneko maskarak, eskularruak edo batak)

Nolanahi ere, laguntzaren xede diren aktiboek zuzeneko lotura izan beharko dute merkataritza-jarduerarekin, eta merkataritza-enpresa berritzera eta modernizatzera bideratuta egon beharko dute, bai eta merkaturatze-teknikak hobetzera eta banaketa-prozesuaren kostuak murriztera ere, egungo egoera kontuan hartuta.

Saltoki bakoitzeko onartutako inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa:

- 4.000 euro, aurreko a) atalean jasotako kasuetarako.

- 900 euro, aurreko b) atalean jasotako kasuetarako.

- 900 euro, aurreko c) atalean jasotako kasuetarako.

Honako hauek ez dira diruz lagunduko:

a) luminariak aldatze hutsa, instalazio elektrikoa berritzeko inbertsio baten barruan sartuta ez badago.

b) Telefono mugikorrak.

c) Osasun-zerbitzuetarako edo zerbitzu profesionaletarako berariazko makinak.

d) Garraio-elementuak.

e) Ekipamendua leasing edo renting bidez eskuratzea.

f) BEZa eta, oro har, edozein zerga, tasa edo kontribuzio mota.

Diruz lagundu daitezkeen aktiboen baldintzak:

a) Lehen aldiz erabiliak izatea edo martxan jartzea.

b) Gutxienez 2 urte irautea establezimenduaren aktiboan, aurreko c) atalean zerrendatutako aktiboak izan ezik, diruz lagun daitezkeen inbertsioei dagokienez.

c) Hirugarren pertsona fisiko edo juridikoei ez lagatzea.

d) Enpresa eskatzaileak fabrikatu, egin edo garatu ez izana.

e) Laguntzaren xede diren inbertsio-proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatu beharko dira.

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira, % 16koak, aurreko lehen paragrafoko a) eta b) puntuetan diruz lagun daitezkeen inbertsioetarako, eta % 30ekoak, berriz, COVID-19 arintzeko aurreikusitako inbertsioetarako (c) puntuan daude jasota). Ehuneko horiek handitu egin daitezke enpresak:

a) kalitate-ziurtagiriren bat lortu izana. 2 puntu gehiago.

b) merkataritzako eskualde- zein gremio-elkarteren batekin lotura duela egiaztatzea. 2 puntu gehiago.

c) Kudeaketa-softwarean eta/edo online salmenta duten web-orrietan inbertitzea. 2 puntu gehiago.

d) Merkataritza-sektorearekin lotutako titulu arauturen bat edo profesionaltasun-ziurtagiriren bat duten langileak izatea. 2 puntu gehiago.

e) plantillaren erdia gutxienez kontratu mugagabea izatea. 3 puntu gehiago.

f) Berdintasun Plana edo lana eta familia bateragarri egiteko Plana izatea, edo Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Lankidetza Erakundea dela aitortzea. 3 puntu gehiago.

g) Kontsumobideren Arbitraje Sistemari atxikita egotea. 2 puntu gehiago.

h) Enpresa-transmisioko programa batean parte hartu izana. 2 puntu gehiago.

i) COVID-19k eragindako alarma-egoeran itxita egon izana. 2 puntu gehiago.

Diru-laguntzaren ehunekoa ez da inola ere izango onartutako inbertsio osoaren % 40 baino handiagoa, eta emandako gehieneko diru-laguntza 9.000 eurokoa izango da establezimendu eta urte bakoitzeko.

Ordainketa-modua:

Ordainketa bakarra egingo da

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


ETEak (enpresa txiki eta ertainak)

Enpresaburu indibidual edo autonomoa

Betekizunak

  • Betekizunak

  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa > Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburua

Ebazten duen erakundea

  • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Merkataritza Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


APLIKAZIO INFORMATIKARI BURUZKO KONTSULTAK

BESTE KONTSULTA MOTAK :

ZUZENEAN

TFNO.: 012 Y 945018000

Arabako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa

Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Araba - M. Jose Cubo 945 01 70 54

Bizkaiko Turismo eta  Merkataritza Lurralde Bulegoa

General Concha, 23

48010 Bilbao

Bizkaia - Inma Lopez 94 403 14 26

Gipuzkoako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastián

Gipuzkoa - Teresa Urkiola - 943 02 25 65

EUSKO JAURLARITZAKO MERKATARITZA SAILA

Miriam Bustos- 945 01 97 83

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1010107

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabideak aurkezteko epea 2020ko uztailaren 4an hasiko da eta 2020ko abuztuaren 3ean amaituko da. 

Ez dira onartuko epearen azken eguneko 23:59:59ak baino beranduagoko sarrera daukaten eskabideak.

  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabeteko epean laguntza eskabidea aurkeztu zen hurrengo egunetik zenbatuta

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk