Garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia berriztagarriak erakusteko eta balioztatzeko inbertsioen aldeko laguntzen programa 2020

Deskribapena


Xedea

Itsasoko energia teknologiak berriztagarriak bultzatzeari begira, oinarri hauek arautzen dituen laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoaren

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2020/01/31 – 2020/10/31

ZENBATEKOA: 2.500.000,00 euroak

ONURADUNAK:

  • Izaera pribatu edo publikoko pertsona juridiko guztiak,diru laguntza programa honen 4. oinarrian zehazten diren jardueraren bat gauzatzen badituzte EAEn.
  • Izaera pribatu edo publikoko nortasun juridikorik ez duten partzuergoak, enpresen taldeak edo elkarteak, LGSen 11. artikuluari jarraiki; laguntza programa honen 4. oinarrian zehazten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEko lurraldean.Izaera pribatu edo publikoko nortasunik ez duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak direnean, onuraduntzat joko da nortasunik ez duen elkartea ez ezik, hura osatzen dute kide guztiak ere, eta haietako guztiei eta bakoitzari aplikatuko zaizkio oinarrihauetan aurreikusten diren onuradunen eskakizun arautzaileak.

INFORMAZIO:

Energiaren Euskal Erakundea