Etrokizuna Eraikiz - GipuzkoaLab, Proiektu berritzaileei laguntzak. Gipuzkoa. 2020

Gipuzkoako Foru Aldundia

Deskribapena


Xedea

Diru laguntzen helburua da, Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab programaren barruan, jarduera ildo hauek finantzatzea:

Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkei erantzuna emateko planteatzen diren proiektu berritzaileak, eragile ekonomiko eta sozialek bultzatutakoak. Proiektuak honako eremu tematikoetara mugatuko dira:

  • Gobernantza kooperatiboko eredu berriak eta kudeaketa publikoan berrikuntza soziala bultzatzen duten ekimenak.
  • Lurraldeko garapen komunitarioko proiektuak eta gure natur eta landa ingurunea ezagutzera eta balioestera zuzendutakoak.
  • Eskola haurren eta, oro har, gazteen parte-hartzea sustatzea Etorkizuna Eraikizek irudikatzen duen hausnarketa eta eraikuntza kolektiboan. Halaber, gazteei zuzendutako proiektuak sustatuko dira, jokabide aktiboa sendotzekoak, haiek dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzetik abiatuta.
  • Belaunaldien arteko lotura sustatzea ezagutza eta garapen komunitarioa transmititzeko, balioaren zahartzea sustatuz, orokorrean. Erakundeetan dagoen adina kudeatzea.
  • Euskararen erabilera bultzatzea bizitzaren esparru guztietan. Horretarako, lagundu egingo dira ikuspegi berritzailea edo esperimentala duten eta gure egunerokotasunean euskararen erabilera zabaltzen laguntzen duten proiektuak, bereziki, eraldaketa digitalarekin zerikusia duten planteamenduetan.
  • Ikuspegi komunitario baten bidez migrazioaren erronkari erantzuna emango dioten jarduketak sustatzea, haien partaidetza aktiboa eta gizarte kohesioa bultzatuz.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2020/02/28 – 2020/06/17

ONURADUNAK:

Oinarri hauetan araututako diru laguntzak eskatu ahal izango dituzte elkarteek, fundazioek, enpresa publiko eta pribatuek, udalek, mankomunitateek edota interes ekonomikoa-AIE duten taldeek, bakarka zein taldeka, Gipuzkoako Lurralde Historikoan proiekturen bat sustatzen dutenak, aurreko puntuan jasotzen diren jarduera eremuren batean.

INFORMAZIO:

Gipuzkoako Foru Aldundia