Bikaintek 2020: Doktorego industrialak egiteko eta ikertzaileak hartzeko laguntzak arautzen dituen deialdia

[Bikaintek 2020]

Deskribapena


Xedea

Jarduketa hauetarako laguntzak deitzen dira:

 1. Doktore-titulua duten pertsonen kontratazioa, entitate onuradunek garatuko dituzten I+G proiektuetan lan egiteko.
 2. Industria-doktoregaiak prestatzea, prestakuntzan dauden ikertzaileen lan-kontratuak batera finantzatuz, 2020ko ZTBParen espezializazioko arloen barruan industria-ikerketako proiektu batean parte har dezaten, zeina haien doktorego-tesiaren esparrua izango baita.

Aurrekontuko zuzkidura

5.670.000 €

Prestazio ekonomikoa

2020   202120222023

    Doktore-tituludunak kontratatzeko   

652.500

1.305.000

652.500

Industriako doktoregaien lerrorako

    750.000   

    780.000   

    780.000   

    750.000   

Laguntzen gehieneko zenbatekoa

Laguntzen gehieneko intentsitatea, diruz laguntzeko moduko proiektuko kostuen ehuneko gisa, % 50ekoa izango da.

 1. Doktore-tituludunak kontratatzeko lerroan, diru-laguntzaren urteko gehieneko zenbatekoa ez da 30.000 euro baino gehiagokoa izango.
 2. Industriako doktoregaien lerrorako, diru-laguntzaren urteko gehieneko zenbatekoa 26.000 eurokoa izango da. Lerro honetan diruz lagundu daitezkeen gastuak hauek dira:
  • Kontratuaren kostua.
  • Zeharkako kostuak.
  • Bidaialdi eta egonaldietako gastuak, gehienez 6.000 € arte.

Aplikatu beharreko araudia.

Deialdi honen xede diren laguntzei Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua aplikatuko zaie (L 187 Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratu zen, 2014ko ekainaren 26an), horren arabera bateragarri jotzen baitira zenbait laguntza-kategoria eta barne-merkatua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (aurrerantzean, Salbuespenen Erregelamendu Orokorra). Laguntzak Erregelamendu horren 25. artikuluan aurreikusten dira.

LAGUNTZEN IZAERA ETA DIRU-LAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA

(Aginduaren 3. Artikuluan biltzen da)

Itzuli beharrik gabekoak izango dira laguntzak, eta publikotasun-, lehia- eta objektibotasun printzipioei jarraituz emango dira.

Diru-laguntza emateko prozedura norgehiagoka izango da bi laguntza-lerroetarako; honela, eskabideei ebaluazio-irizpideak aplikatuta, lortutako puntuazioen araberako zerrenda bana egingo da, eta laguntzak hurrenkerari jarraituz esleituko dira horretara bideratutako funtsak agortu arte, betiere kontuan izanik diru-laguntza lortzeko gainditu beharko direla 22. eta 34. artikuluetan ezartzen diren gutxieneko puntuazioak.

DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA

 1. Doktore-tituludunak kontratatzeko lerroari dagokiona: (Aginduaren 25. Artikuluan biltzen da)
 2. Industriako doktoregaien lerroari dagokiona: (Aginduaren 37. Artikuluan biltzen da)

Nori dago zuzenduta


Nori dago zuzenduta

 • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden edo ekoizpen-instalazio bat duten enpresak, ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 1. artikuluko 2., 3. eta 4. apartatuetan baztertutako sektoreetan dihardutenak izan ezik.
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kide diren eragileak, ikerkuntza kooperatiboko zentroen, teknologia-zentroen eta enpresetako I+G unitateen kategorietan daudenak eta eskaera egiteko unean egiaztatu direnak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Betekizunak

 • Bete beharreko baldintzak:

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


 

Kontaktua

Eusko Jaurlaritza - Ekonomia Garapena eta Azpiegiturak
Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza

Tfno.: 945 01 82 54 / 945 01 99 85 / 945 01 82 57

E-Mail: x-dominguezlopez@euskadi.eus

 

Kontaktu Presentziala

Eusko Jaurlaritza - Ekonomia Garapena eta Azpiegiturak
Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza
Donostia-San Sebastian,1
01010 Vitoria-Gasteiz

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0045412

Eskaerak eta gainerako agiriak aurkeztea


Eskabideak aurkezteko epea 2020ko martxoaren 2ko 00:00etan hasiko da eta 2020ko uztailaren 24ko 24:00etan amaituko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Dirulaguntzaren justifikazioa


ARAUBIDEA

AGINDUA, 2020ko otsailaren 11koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Bikaintek 2020 programako laguntzak arautzen eta horretarako deialdia egiten duena (EHAA 39. zk., 2020ko otsailaren 26a, asteazkena).

 

JUSTIFIKAZIOA AURKEZTEKO MODUA (12.3. artikulua)

Era telematikoan Nire Karpeta bidez

 

JUSTIFIKATZEKO EPEA (24. artikulua)

Hilabeteko epean aurkeztu beharko da dokumentazioa, urtealdi bakoitzaren exekuzio-epea amaitzen den datatik zenbatzen hasita.

 

JUSTIFIKAZIO BAKOITZEAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA - DOKTOREAK KONTRATATZEKO LERROA (24. artikulua)

 1. Ordainketa eskaera eta erantzukizunpeko adierazpena. (Nire karpetaren bidez, espedientera sartu eta justifikazio-inprimakia bete.)
 2. Jarduera zientifiko-teknikoaren memoria eta ikertzailearen lanordu txostena. (Inprimakian emandako ereduak deskargatu)
 3. Kontratatutako langilearen azken 10T agiria, enpresaren ordezkariak sinatuta.
 4. Kontratatutako langilearen azken bi nomina eguneratuak eta horien ordainketa-ziurtagiriak.
 5. Justifikazio aldiko Gizarte Segurantzako azken bi RNT agiriak (langileen izenen zerrenda).

JUSTIFIKAZIO BAKOITZEAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA – DOKTOREGAIAK KONTRATATZEKO LERROA (art.36)

 1. Ordainketa eskaera eta erantzukizunpeko adierazpena. (Nire karpetaren bidez, espedientera sartu eta justifikazio-inprimakia bete.)
 2. Jarduera zientifiko-teknikoaren memoria eta ikertzailearen lanordu txostena. (Inprimakian emandako ereduak deskargatu)
 3. Eskabidean adierazitako doktorego-programan urteroko matrikula egin izanaren egiaztagiria.
 4. Kontratatutako langilearen azken 10T agiria, enpresaren ordezkariak sinatuta.
 5. Kontratatutako langilearen azken bi nomina eguneratuak eta horien ordainketa-ziurtagiriak.
 6. Justifikazio aldiko Gizarte Segurantzako azken bi RNT agiriak (langileen izenen zerrenda).
 7. Aurreikusitako egonaldiak egin badira: bidaia edo/eta ostatuari dagozkien gastuen egiaztagiriak.
 8. Erakunde eskatzailea ZTBESko agentea bada: erakunde eskatzailearen eta enpresa laguntzailearen artean sinatutako lankidetza-kontratuari dagozkion fakturak eta kobrantza-ziurtagiriak.

 

Entitate onuradunak, Teknologia eta Berrikuntza Zuzendaritzaren eskariz, haren esku jarriko du beharrezkoa den dokumentazio guztia, aurkeztu dituen datuak egiazkoak direla eta diruz lagundutako jarduera egin dela egiaztatzeko.

Dokumentazioa ezarri den epean aurkeztu ezean, ez-betetzearen espedientea hasi ahalko da. Bertan, entzuteko izapidea egingo zaio entitate interesdunari, eta, hala badagokio, laguntzarako eskubidea galdu dela adieraziko du organo eskudunak, ebazpen baten bidez. Gainera, egokia bada, jaso den laguntza eta horri dagozkion legezko interesak itzultzeko betebeharra ezarriko da.