[IRALE-PRIBATUAK]  Irale programaren baitan 2019. urtean irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako diru-laguntzak.

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

2019. urtean Irale programaren irakastordu barneko ikastaroren batean ikasketari gisa ari den irakaslerik duten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako, aipatu irakasleen ordezkapenek sortutako gastuei aurre egiteko laguntzak. Honetarako, 1.222.787,00 euroko diru-partida erabiliko da Euskal Autonomia Erkidegoko 2019. urterako aurrekontuetatik.

Dirulaguntza bi epealditan banatuko da: lehenengo ebazpena, urtarriletik ekainera artekoa, partida osoaren % 70 izango da gehienez. Bigarren ebazpena, berriz, irailetik abendura artekoa. Lehenengo ebazpenean sobratzen dena, bigarrenera pasako da.