Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko hedabideentzako dirulaguntzak. Araba 2019

Arabako Foru Aldundia

Deskribapena


Xedea

Honako deialdi honen xedea da euskaraz jarduten duten tokiko eta eskualdeko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak ematea, 2019ko ekitaldian.

Dirulaguntzen helburua ondokoa da: euskaraz argitaratzen diren tokiko edo eskualdeko hedabideak landu, ekoitzi eta zabaltzeko lanetan, eskatzaileak egindako gastuak finantzatzen laguntzea, betiere deialdi honen laugarren eta bosgarren ataletan jasota dauden betekizunak betetzen badira.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2019/10/24 – 2019/11/22

ZENBATEKOA: 193.400,00 euroak

ONURADUNAK:

Deialdi honetako laguntzei heldu ahalko diete erakundearen egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko barrendegian duten pertsona juridikoek, aurreko atalean jasotako hedabideen titularra badira.

INFORMAZIO:

Arabako Foru Aldundia