Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeei eta horiei atxikitako pertsona juridikoei esleitzen zaizkien laguntzak. Helburua: Nazioarteko Erakunde horiek herrialde txirotuetan garatzen dituzten garapen proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei bekak ematea.

[NBE_2016]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen helburua da: Nazio Batuen erakundearen sistemako nazioarteko erakundeetarako eta erakunde horiei loturiko pertsona juridikoentzako laguntzak ematea, 2015eko ekitaldirako, erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntarioei bekak emateko.

Aurrekontuko zuzkidura

300.000 euros

Nori dago zuzenduta


 • Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeei lotutako pertsona juridikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Egoitza Zentrala
  • Erabki, hitzarmen eta/edo protokoloak
  • Zerga-betebeharrak
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak
  • Erregistroan eratuta eta insskribatu egotea
  • Estatutuen helburua
  • Eskaera sinatzen duen pertsonak ordezkatzeko ahalordea izatea
 • Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeetako Komite Nazionalek eta/edo autonomikoek Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Egoitza zentrala
  • Zerga-betebeharrak
  • Gizarte Seguratzarekiko betebeharrak
  • Erregistroan eratuta eta inskribatu egotea
  • Eskaera sinatzen duen pertsonak ordezkatzeko ahalordea izatea.
 • Betekizunak

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

  • Kandidatura betebeharrak

  • Beken baldintzak

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Jaurlaritzaren Lehendakaritza > Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

  Ebazten duen erakundea

  • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia

  Kontaktu-informazioa


  Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

  Nafarroa, 2, 01007, Vitoria-Gasteiz

  Tel: 945 018 087

  Fax: 945 017 808

  Ordutegia: 8:30-14:00 (astelehenetik ostiralera)

  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  3 hilabetetan gutxi gorabehera eskaera-epea bukatzen duenez gero

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Gaitzetsiak

  Laguntza Onartzea


  Aldaketak komunikatzea


  Justifikazioa