C multzoa: Euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak

[2016_euskalgintza_c]

Deskribapena


Xedea

C multzoa: Euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak

Aurrekontuko zuzkidura

31.000 euro
Prestazio ekonomikoa
Ordainketa-modua:

Agindu honetan oinarrituz emandako diru-laguntzen ordainketak bi zatitan egingo dira:

a) Lehenengo ordainketan diru-laguntza osoaren %65 ordainduko da Agindu honen 18. artikuluan aipatzen den epea bukatu ondoren.

b) Bigarren ordainketan, hala badagokio, gainerako %35a ordainduko da, diru-laguntza justifikatzeko agiri guztiak jaso eta ontzat eman ondoren, hilabeteko epean.

Nori dago zuzenduta


 • Pertsona juridiko pribatuak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Erakundeek legez eratuta daudela egiaztatu behar dute
  • Entitateek dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu behar dute
  • Zerga-betebeharrak egunean izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa izatea

   Merkataritza-sozietate (SA eta SM), kooperatiba, elkarte eta fundazioen kasuetan, legezgo ordezkariak frogatu beharko du ordezkari gisa aritzeko behar besteko ordezkaritza-ahalordea duela.

 • Enpresaburu indibiduala edo autonomoa Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Zerga-betebeharrak egunean izatea
  • Pertsona fisikoaren identitatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea
 • Betekizunak

  • Eskatzailea ez dago, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta, horiek itzultzeko edo zigortzeko izapidetzen ari den prozeduraren batean.
  • Zigor eta administrazioaren arloan diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez du, eta ez dago sartuta laguntzak jasotzeko ezgaitzen duten legezko debekuetan. Era berean, ez du inolako zigorrik sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.
  • Eskatzaileak adierazi behar du beste administrazio publikoetatik Agindu honetan araututako diru-laguntzaren helburu bera duen laguntzarik eskatu duela eta, kasua balitz, eman egin diotela.

  • Aurkeztutako proiektuaren deskribapen teknikoa egiaztatzeko | Laguntza-mota honetan kanpoan utziko diren egitasmoak:

  • Eskatzailea ez da onuradun izan, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa/Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren baitan, 2016ko diru-laguntzen deialdian.
  • Eskatzailea den entitate pribatuaren kapitala ezingo da gehiena publikoa izan, eta haren fundazio-ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-partaidetza ez da nagusiki publikoa izango.
  • Burutu nahi den egitasmoa egin ahal izateko jabetza intelektualari loturiko elementuen ustiapen-eskubideen jabea da.
  • Egitasmo orok gastu- eta sarrera-aurrekontu orekatua izan behar du eta gutxieneko finantzaketa-maila propioa (aurrekontu osoaren %20).

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Eusko Jaurlaritza > Hezkuntza

  Ebazten duen erakundea

  • Kultura eta Hizkuntza Politika > Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Kodea

  1000203

  Eskabidea eta dokumentazioa eranstea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  Sei hilabetekoa, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Ez onartzea

  Ebazpena emana

  Justifikazioa


  Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan