Diru-sarrerak bermatzeko prestazioen onuradunen estatistika (061008)

Diru-sarrerak bermatzeko prestazioen onuradunen estatistikaren (DBPOE) helburu nagusia da EAEn diru-sarrerak bermatzeko prestazioen onuradun diren biztanleak ezaugarritzea.

Diru-sarrerak bermatzeko prestazioen onuradunen estatistika Lan eta Enplegu Sailak egiten du, Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren laguntzarekin.

Elementu elkartuak: