EAEko landa eremuko populazioa jardueraren, adin taldearen eta sexuaren arabera, 2012. (%)
Emakumeak
Guztira 15-25 urte 26-39 urte 40-54 urte 55-64 urte 65 urte eta gehiago
Lehen sektorea 1 2 1 1
Industria 3 7 3 2
Zerbitzuak 36 27 71 54 23
Etxeko lana 44 6 13 36 65 81
Besteren bat 16 68 9 4 9 18
Guztira 100 100 100 100 100 100
Gizonak
Lehen sektorea 11 15 10 10 14 8
Industria 23 21 49 26 13
Zerbitzuak 27 8 35 44 28 1
Etxeko lana 8 2 2 20 18
Besteren bat 32 57 4 18 26 74
Guztira 100 100 100 100 100 100
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.