EAEko landa eremuko populazioa, astean erabilitako batez besteko denbora jarduera-motaren eta sexuaren arabera, 2012 (orduak eta %)
Emakumeak Gizonak
ordu kopurua % ordu kopurua %
Ordaindutako lana 14 % 21 25 % 39
Adingabeen zaintza 12 % 18 7 % 10
Beste zaintza lanak 3 % 5 2 % 3
Etxeko lanak 20 % 30 11 % 17
Joan-etorriak 4 % 6 4 % 7
Aisia 13 % 19 14 % 23
Guztira 66 % 100 63 % 100
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.