EAEko landa eremuko populazioa eskolatze-mailaren, adin taldearen eta sexuaren arabera, 2012. (%)
Emakumeak
Guztira 15-25 urte 26-39 urte 40-54 urte 55-64 urte 65 urte eta gehiago
Ikasketarik gabe 9 2 2 2 28
Lehen mailako ikasketak 38 28 11 29 62 62
Bigarren mailako ikasketak 31 46 41 41 25 9
Goi-mailako ikasketak 22 25 46 28 11 2
Guztira 100 100 100 100 100 100
Gizonak
Ikasketarik gabe 8 4 2 2 4 28
Lehen mailako ikasketak 36 33 23 35 44 46
Bigarren mailako ikasketak 41 51 57 47 34 18
Goi-mailako ikasketak 15 12 18 16 19 8
Guztira 100 100 100 100 100 100
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.