EAEko landa eremuko populazioaren ebaluazioa, bere herria aurreratzearen aldeko ekimenen, sexuaren eta adin taldearen arabera, 2012. (1etik 10era)
Emakumeak Gizonak
Guztira 15-25 urte 26-39 urte 40-54 urte 55-64 urte 65 urte eta gehiago Guztira 15-25 urte 26-39 urte 40-54 urte 55-64 urte 65 urte eta gehiago
Etxebizitza eskuratzea erraztu 8,2 8,4 8,3 8,3 8,3 8,0 7,8 8,4 7,5 8,1 7,9 7,3
Baserri giroko edo nekazaritza turismoa sustatu 7,9 7,7 7,7 8,2 7,9 7,7 7,2 7,2 7,4 7,7 7,0 6,5
Lantegi edo tailerren bat jarri 7,0 5,9 6,9 7,6 7,4 6,7 7,2 6,1 7,0 7,9 7,2 7,0
Nekazaritza bultzatu 8,3 7,5 8,0 8,4 8,7 8,4 8,0 8,4 8,0 8,1 8,1 7,5
Errepide eta bideak hobetu 7,0 6,8 7,2 7,5 7,5 6,3 7,2 7,4 7,3 7,4 7,4 6,6
Aisialdirako eta elkartzeko lekuak jarri 7,0 8,0 7,5 7,6 7,0 5,7 6,6 7,9 6,4 7,2 6,5 5,4
Kultura zentroren bat sortu 6,5 7,1 7,0 7,1 6,4 5,5 6,3 7,1 6,5 6,8 6,2 5,1
Herrira bizitzera datozenak integratzen lagundu 7,4 7,5 7,5 7,8 7,3 6,9 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 6,7
Herrira bizitzera datozenak, lotarako bakarrik ez etortzea 7,7 7,9 7,8 8,1 7,9 7,1 7,4 7,5 7,5 7,4 8,4 6,5
Ekipamendu eta gizarte zerbitzuetan dirua inbertitu 7,5 7,5 8,1 8,1 7,4 6,5 7,3 7,7 7,2 7,6 7,5 6,7
Lehen eta bigarren hezkuntzako eskolak sortu 6,1 5,7 7,0 6,5 6,0 5,2 6,1 5,8 6,0 6,7 6,2 5,3
Garraio publikoa hobetu 7,5 8,3 8,1 8,2 7,7 5,6 6,8 7,8 7,2 7,4 7,1 5,2
Kirol ekipamenduetan inbertitu 6,7 7,1 7,4 7,3 6,2 5,7 6,2 7,5 6,4 6,5 6,2 5,2
Denda gehiago zabaldu 6,7 7,0 7,1 7,1 6,8 5,7 6,3 7,3 6,3 6,6 6,2 5,4
Udaleko informazio eta kontaktua Interneten bidez egin 6,7 7,4 7,7 7,6 6,6 4,5 6,9 7,0 7,2 7,7 6,9 5,3
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.