EAEko landa eremuko emakumeak jardueren, distantziaren eta lurraldearen arabera, 2012. (%)
EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
Lana Herrian 26 26 26 25
15 minutura baino gutxiagora 28 27 29 28
15 minutura baino gehiagora 52 49 54 54
Ikasketak Herrian 16 16 19 15
15 minutura baino gutxiagora 20 32 17 15
15 minutura baino gehiagora 65 55 61 70
Osasun zentroa Herrian 74 59 84 82
15 minutura baino gutxiagora 29 40 36 17
15 minutura baino gehiagora 6 8 6 5
Eguneroko elikagaien erosketak Herrian 50 40 63 51
15 minutura baino gutxiagora 47 50 48 43
15 minutura baino gehiagora 20 26 18 17
Aisia Herrian 61 58 75 55
15 minutura baino gutxiagora 29 26 33 29
15 minutura baino gehiagora 28 24 21 36
Kirola Herrian 66 70 76 58
15 minutura baino gutxiagora 33 21 36 38
15 minutura baino gehiagora 13 14 14 11
Elkartegintza Herrian 60 47 64 66
15 minutura baino gutxiagora 29 35 34 24
15 minutura baino gehiagora 13 11 19 13
Haurtzaindegia Herrian 44 17 72 39
15 minutura baino gutxiagora 24 30 13 27
15 minutura baino gehiagora 20 44 . 22
Seme-alaben ikasketak Herrian 44 25 69 45
15 minutura baino gutxiagora 32 41 23 30
15 minutura baino gehiagora 25 27 15 28
Seme-alaben eskolaz kanpoko ekintzak Herrian 40 29 51 43
15 minutura baino gutxiagora 35 39 50 25
15 minutura baino gehiagora 26 24 11 33
Portzentaiak ez dute %100 betetzen, EAEn eta lurraldeka, posible delako erantzun bikoitza "Herrian" eta beste hauetako bat: "15 minutu baino gutxiagora" edo "15 minutu baino gehiagora"
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.