EAEko landa eremuko emakumeak IKT ekipamenduen eta adin taldearen arabera, 2012. (%)
Ordenagailua Internet Mugikorra Bat ere ez
Guztira 74 71 91 6
15-25 urte 98 100 97
26-39 urte 91 88 97
40-54 urte 92 89 97 2
55-64 urte 70 66 96 4
65 urte eta gehiago 36 27 74 21
Iturria: Landa eremuko emakumeak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.