MERKATARITZA SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2014 URTEKO DEIALDIA

LABURPENA
Titulua:
MERKATARITZA SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2014 URTEKO DEIALDIA
Xedea:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduak arautzen dituen Euskal Merkataritzako sariak deitzea, 2014 urteko ekitaldiari dagokionez.
Deialdiaren araudia:
Araudia:
  • 2011ko martxoaren 16ko Agindua, (EHAA Zk. 60/2011)
    Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailburuarena, Euskal Merkataritzako Sariak arautzen dituena
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Kandidaturak eta gainerako agiri osagarriak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Merkataritza Zuzendaritzara zuzenduta bidali beharko dituzte eskatzaileek, eta Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan.

Telefono bidezko arreta:
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Merkataritzako zuzendaritza Donosti-San Sebastián 1 01010 Vitoria-Gasteiz Tel: 945 019 964 / 945 019 963 email: p-iturrioz@ej-gv.es // comerin@ej-gv.es
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Kandidaturak eta gainerako agiri osagarriak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Merkataritza Zuzendaritzara zuzenduta bidali beharko dituzte eskatzaileek, eta Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan.

Itzuli

Kandidaturak eta gainerako agiri osagarriak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Merkataritza Zuzendaritzara zuzenduta bidali beharko dituzte eskatzaileek, eta Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan.

MERKATARITZA SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2014 URTEKO DEIALDIA
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduak arautzen dituen Euskal Merkataritzako sariak deitzea, 2014 urteko ekitaldiari dagokionez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen duen merkataritza-jarduera gauzatzen duen merkataritza-enpresaren titularrak ―pertsona fisikoak edo juridikoak― ,eta Dinamizazio proiektuak gauzatzen dituzten erakundeak ―publikoak nahiz pribatuak― baldin eta haien jardun-eremua Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

2014ko ekainaren 25eko Ebazpenaren I. Eranskineko inprimakiak erabiliko dira, eta gehitu ahal izango dira egokiak diren txostenak, betiere DIN-A4 neurria gainditu gabe. Eskaera-inprimakiak informazio honekin batera agertzen dira.

 

Sarien eremuak- 4 sari emango dira, bakoitza kategoria hauetako bati dagokiona:

 

 

-Enpresa-lankidetza

-Merkataritza-berrikuntza

-Lanbide-ibilbidea

-Hiri-eremuen Dinamizazioa

PRESTAZIOA
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera orria (Eskaera)
Eskaera orria
Dokumentazioa:
  • 2012ko otsailaren 22ko Ebazpenaren I. Eranskineko inprimakiak erabiliko dira, eta gehitu ahal izango dira egokiak diren txostenak, betiere DIN-A4 neurria gainditu gabe. Eskaera-inprimakiak informazio honekin batera agertzen dira.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/07/03 - 2014/08/02
Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
  • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
  • Egitura atal ebazlea:    .
  • Jartze epea: Hilabete 1.
  • Ebazteko epea: 3 hilabete.
  • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Eskaera izapidea