Lehendakaritza

Akordiorik gabeko Brexit-ak sortu lezakeen egoerari aurre egiteko neurriak

2016ko ekainean, erreferendum baten bidez, britainiar herriak erabaki zuen Europar Batasunetik ateratzea. EBren Tratatuak bi urteko epea ematen du EBk eta Erresuma Batuak irteera ordenatua segurtatzen duen akordio bat lortu dezaten.

2018ko azaroan, negoziatzaileek Ateratze-akordio bat adostu zuen, modu ordenatuan ateratzea ahalbidetu behar zuten funtsezko alderdiak jorratuz: herritarren eskubideak; Erresuma Batuaren eskubide eta betebehar finantzarioak, EBtik aterako den Estatu kide gisa; eta muga bat Irlandako uhartean berriz ezartzea saihesteko mekanismo bat. Ateratze-akordioa indarrean sartzen den egunean, 2020.12.31ra arte iraungo lukeen trantsizio-aldi bat hasiko litzateke.  

Herritarren alorrean, Ateratze-akordioak zenbait neurri aurreikusten ditu haien eskubideak eta zirkulaziorako eskubideak bermatzeko, besteak beste gai hauetan: bizilekua, asistentzia sanitarioa, pentsioak eta tituluen homologazioa.  

Ateratze-akordioa EBk eta Erresuma Batuak berretsi behar zuten 2019ko martxoaren 29aren aurretik, baina, ezaguna denez, barneko zirkunstantzia politikoen eraginez, azken horrek ez du oraindik ere akordioa berretsi.

Horren ondorioz, behin baino gehiagotan luzatu dute bi urteko epea.

2019ko urriaren 17an, Erresuma Batuak eta EBk erretiratzeko akordioaren testu berria adostu zuten; herritarren eskubideei buruzko atala ez da aldatu 2018ko azaroan lortutako akordioarekin alderatuta.

Erresuma Batuko Parlamentuak ezin izan zuenez akordio hori 2019ko urriaren 31 baino lehen berretsi (egun horretan amaitzen zen azken luzapena), EBk erabaki du zuen beste luzapen bat ematea 2020ko urtarrilaren 31ra arte.

2019ko abenduaren 12an Erresuma Batuko Parlamenturako hauteskundeak egin ziren, eta Boris Johnson lehen ministroa buru zuen Alderdi Kontserbadoreak gehiengo osoa lortu zuen. Ondorioz, Erresuma Batuko Parlamentuak 2019ko abenduaren 20an berretsi zuen erretiratze-akordioa, ezustekorik gabe, eta Erresuma Batua 2020ko urtarrilaren 31n EBtik ateratzea espero da. Une horretan, 2020ko abenduaren 31n amaituko den trantsizio-aldi bati ekingo zaio.

Halaber, 2020ko urtarrilaren 31tik aurrera, Erresuma Batuaren eta EBren arteko negoziazioak hasiko dira, etorkizuneko harremanari buruzko akordio bat lortzeko. Akordio hori lortzeko epea 2020ko abenduaren 31n amaituko da, betiere Erresuma Batuak ez badu eskatzen urtebetez luzatzea trantsizio-aldia; gaur egun, hori ez da liteekena.

Ondorioz, akordiorik gabeko irteera  izango ez denez, kontingentzia-neurriek indarra galdu dute, oraingoz. Arretaz jarraitu beharko da gertakarien bilakaera 2020an zehar.

Hala ere, gogoan izan behar da Ateratze-akordioaren aplikazioak, herritarrak behartzen dituela neurri egokiak hartzera euren eskubideak mantendu eta erabili ahal izateko. Hala, Erresuma Batuan bizi, lan egin edo ikasi nahi duten (edo hori egiten jarraitu nahi duten) euskal herritarrek prozedura berri batetik pasatu beharko dute, nahitaez, britainiar agintaritzen aurrean. Gisa berean, Euskadin bizi, lan egin edo ikasi nahi duten britainiar herritarrek tramite jakin batzuk bete beharko dituzte.

Jarraian, Ateratze-akordioa aplikatuz herritarrek egin beharreko izapideei buruzko informazioa ematen da. Era berean, kontingentzia-neurriei buruzko eta akordiorik gabeko irteerak sortuko lituzkeen ondorioei buruzko fitxa informatiboak mantendu dira, honako alor hauetan:  

 • Bizileku-eskubideak

  Bizileku-eskubideak

 • Gizarte-segurantza

  Gizarte-segurantza

 • Asistentzia Sanitarioa, sendagaiak eta produktu sanitarioak

  Asistentzia Sanitarioa, sendagaiak eta produktu sanitarioak

 • Merkataritza eta aduanak

  Merkataritza eta aduanak

 • Arrantza

  Arrantza

 • Garraioa

  Garraioa

 • Hezkuntza

  Hezkuntza

Azken aldaketako data: