2019-2020 ikasturteko deialdiko 2. behin betiko ebazpena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta laguntzak