Ingurumen-ebaluazioa

Deskribapena


Ingurumenean ondore esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuei ingurumen-ebaluazioaren prozedura bat egin behar zaie.

Planak eta programak

Ingurumen-ebaluazioaren bi prozedura mota egin dakizkieke:

 • Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa1
 • Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa planak eta programak onartzeko eta martxan jartzeko egin beharreko administrazio-prozedura bat da. Haren bidez planek edo programek ingurumenean izan litzaketen efektuak aztertzen dira.

Ingurumen-adierazpen estrategikoa derrigorrezko txosten loteslea izango da eta gertaeren azalpena ere barnean hartuko du, prozeduraren une nagusiak laburbildu eta honako informazio hauek ere kontuan hartuta: informazio publikoaren emaitzak; kontsulten emaitzak, halakorik balego; mugaz gaineko kontsulten emaitzak; eta azkenean onetsiko den edo abian jarriko den plan edo programan kontuan hartu beharreko azken erabaki, neurri edo baldintzak.

Proiektuak

Ingurumen-ebaluazioaren bi prozedura mota egin dakizkieke:

 • Ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa2
 • Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko prozedura izapide-egintza bat da, eta proiektu bati aplikaturiko prozedura substantiboaren barne dago (proiektuaren baimen-, onarpen-, edo, hala badagokio, kontrol-prozeduraren barne), betiere ingurumen-araudiak hala eskatzen badu. Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa amaitzen duen ingurumen-erabakiak derrigorrezko erabaki loteslearen izaera juridikoa du, eta erabaki horrek zehaztuko du, ingurumen ondorioetarako, proiektua gauzatu daitekeen ala ez. Halaber, egitekotan, zer baldintzatan egin daitekeen, zer neurri zuzentzaile beharko diren eta zer konpentsazio-neurri hartuko diren erabakiko du.

OHARRAK

1 Ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazio-prozedura ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozeduraren baliokidea da.

2 Ingurumen-inpaktuaren banakako ebaluazio-prozedura ohiko ingurumen-ebaluazioaren prozeduraren baliokidea da.

 


BERRITZAILEEN PROIEKTUA - Ingurumen-eraginari buruzko txostena - IAA

Martxoaren 29ko 6/2022 Legegintzako Errege Dekretuaren 6. artikuluan eta Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren hirugarren paragrafoan jasotako proiektu eolikoek eta fotovoltaikoko instalazioek (baldin eta ingurumen-baimena eta -ebaluazioa EAEren eskumenekoak badira (EAEko lurraldean kokatuta badaude oso-osorik, itsas ingurunetik kanpo, eta 50 MV baino gutxiagoko potentzia instalatua badute) ingurumenaren gaineko eraginak zehazteko prozedura bat bete beharko dute, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Kokapena: oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoko natura-ondareko gune babestuen saretik kanpo egotea, eta sustatzaileak baimen-eskaera aurkezten duen egunean sentsibilitate txikiko eremuetan egotea, «Energia berriztagarriak ezartzeko ingurumen-zonakatzearen» arabera. Tresna hori Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak egin du.
 • Konexioa: abenduaren 9ko 21/2013 Legearen I. eranskinaren g) ataleko 3. taldean sartuta ez dauden ebakuazio-lineak dituzten proiektuak.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • EAES - Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua: 0120802
 • EAED - Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa-Irismen dokumentua: 0120801
 • EAEO - Ingurumen-adierazpen estrategikoa: 0120811
 • EIAS - Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua: 0120807
 • EIAD - Ingurumen-inpaktuaren azterlanaren edukia: 0120808
 • EIAO - Ingurumen-inpaktuaren adierazpena: 0120803
 • DAE_PRG - Ingurumen-adierazpen estrategikoaren indarraldiaren luzapena : 0120810
 • DAE_MOD - Ingurumen-adierazpen estrategikoaren aldaketa : 0120809
 • DIA_DOC - Ingurumen-inpaktuaren adierazpenean eskatutako dokumentuak : 0120806
 • DIA_PRG - Ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren indarraldiaren luzapena: 0120805
 • DIA_MOD - Ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren aldaketa : 0120804
 • BERRITZAILEEN PROIEKTUA - Ingurumen-eraginari buruzko txostena - IAA: 0120812

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Beste tramite batzuk