Hondakinak prebenitzeko eta murrizteko enpresa planak

Deskribapena


Hondakinen prebentziotzat hartzen da hondakinen sorrera kuantitatiboa saihestea edo haien arriskugarritasuna murriztea helburu duen ekintza oro:

  • Jatorrian murriztea: substantzia toxikoak eta lehengaiak diseinatzeko, ekoizteko, banatzeko edo kontsumitzeko faseak minimizatzea.
  • Berrerabiltzea: produktu bat berriz erabiltzea, hasierako funtzio bererako edo ordezko beste baterako, jatorrizko forman eta inolako aldaketarik gabe.

Hondakin arriskutsuen ekoizpena murrizteko plana

Hondakinei eta ekonomia zirkularrerako lurzoru kutsatuei buruzko 7/2022 Legearen arabera, hondakin arriskutsuen hasierako ekoizleek minimizazio-plan bat izan beharko dute, sortutako hondakin arriskutsuen kopurua eta horien arriskugarritasuna murrizteko hartuko dituzten praktikak barne. Plana agintari eskudunen eskura egongo da, eta ekoizleek lau urtean behin eman beharko diote emaitzen berri zentro ekoizlea dagoen autonomia-erkidegoari.

Betebehar horretatik salbuetsita daude urtean 10 tona baino gutxiago sortzen dituzten hondakin arriskutsuen hasierako ekoizleak, instalazio- eta mantentze-enpresak, eta hasierako ekoizleak, baldin eta EcoManagement and Audit Scheme («EMAS») ziurtagiria edo beste sistema baliokideren bat badute, hondakin mota horiek minimizatzeko neurriak barne, eta dagokion informazioa jasota badago baliozkotutako ingurumen-adierazpenean.


Erabiltzen ez diren pneumatikoak prebenitzeko enpresa plana

Pneumatikoen ekoizleek erabiltzen ez diren pneumatikoak prebenitzeko enpresa-plan bat egin behar dute, eta jarduera egiten duten autonomia-erkidegora bidali behar dute, ingurumenari ahalik eta kalte gutxien eragiteko. Plan horretan, gutxienez, produktuen balio-bizitza luzatzeko eta erabiltzen ez diren pneumatikoak berrerabiltzeko, birziklatzeko eta balorizatzeko aplika daitezkeen mekanismoak identifikatu beharko dira. Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako inportatzaileen edo eskuratzaileen kasuan, planak enpresa fabrikatzaileak hartutako prebentzio-neurriak nahiz bere merkataritza-irizpideetatik eratorritakoak jaso ahal izango ditu.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

  • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

  • Hondakin arriskutsuen ekoizpena murrizteko plana : 1081201
  • Erabiltzen ez diren pneumatikoak prebenitzeko enpresa plana: 1081203

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


IKSeeM aplikazioan eskaera bat sortzeko ezkerraldeko menuaren ondorengo atalarera jo beharko duzu: e-environment /e-DMA Solicitud. e-DMA berria sortzean WASTE - RESIDUOS PELIGROSOS sektorea eta ESTUDIO DE MINIMIZACION prozedura aukeratu beharko duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk