Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailaren ikastetxe pribatuek eta mendekoak ez diren ikastetxe publikoek ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko proiektuak aurkezteko jarraitu beharreko prozedurak eta epeak.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Baimena
LABURPENA
Aurkezpena, xedea, funtzioak...

Ebazpen honen xedea da erdi- eta goi-mailako lanbide-heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren ikastetxe pribatuek eta mendekoak ez diren ikastetxe publikoek ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko proiektuak aurkezteko jarraitu beharreko prozedurak eta epeak jakitera ematea.

Nori zuzenduta dagoen (erakundeak zein pertsonak)

Ikastetxe pribatuak eta mendekoak ez diren ikastetxe publikoak.

Informazio gehigarria

Laguntza-gida. Prozedura honen eskabidea, eta ondorengo izapideak egiten laguntzeko gida.