Lokala trukatzea. B motako makina ustiatzeko bi baimen bideratzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Segurtasuna


Egitura atal kudeatzailea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza


Xedea

B motako makina bat ustiatzeko bi instalazio-baimen bideratzea, bi establezimenduren artean baimenak eta makinak trukatzeko baimena duten establezimenduetan. Instalatzeko baimenak enpresa operadoreak eta dagokion establezimenduaren titularrak sinatuko dituzte, B motako makina ustiatzeko 3, 4, 5 edo 6 urteko aldian.

Nori Zuzendua

B motako enpresa operadoreak

Araudia

600/2009 Dekretua, azaroaren 17koa, Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duena (2009ko abenduaren 18ko EHAA, 243. zk.).

25/2012 Dekretua otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 945017020
Faxa: 945017021

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 946075520
Faxa: 946075521

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 943467125
Faxa: 943474532

Erantsi beharreko agiriak

Documentación

  • Baimen-eskabide betea (PDF, 211 KB) (bete aurrez aurreko izapiderako).
  • Behar bezala betetako eta sinatutako instalazio-baimen berriak (bete aurrez aurreko edo Internet bidezko izapiderako).
  • Ordeztutako instalazio-baimenak.

Dagokion tasa

Indarreko Tasen Legearen arabera. 5/2011 Legea abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoak arautzen dituen Legea aldatzeko dena (abenduaren 28ko EHAA, 245. zk.).

Izapide telematikoa egiten bada, aplikatu beharreko tasaren zenbatekoaren gainean % 30eko murrizketa aplikatuko da.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Interesdunak eskatuta.


Eskabideak aurkezteko lekua

Aurrez aurrekoa

Arabako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Lurralde Bulegoa

Helbidea: Kale Nagusia 81, 1. solairua
48011 Bilbao

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Vitoria-Gasteiz hiribidea, 3-4.
20018 Donostia-San Sebastián

 

Internet bidez

 

Internet bidezko izapidea.

Tramiteen deskripzioa

Agiriak egiaztatu eta gero, bi “hegal” sortuko dira instalatzeko baimenekin batera joango direnak. Bideratzeko ere balioko dute.


Egitura Atal Ebazlea

Joko eta Ikuskizunen Bulegoko lurralde-arduraduna.


Ebazteko epea

Ez dagokio

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Ikusi agiri atala

Bestelako Agiriak

Ikusi agiri atala


Oharrak

Ustiapen-baimenak babesten ditu instalazio-baimenak. Ustiatzeko baimenak eta behar bezala bideratutako instalazio-baimenak agerian egon behar dira makinan.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

31/03/2017