Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Sailaren zuzendaritzei dagozkien egiteko orokorrez gain, Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzak honako egiteko eta jardun-arlo hauek ditu esleiturik:
  1. Hezkuntza-sistema egoki garatzeko, azpiegituretako dotazioak kudeatzea.
  2. Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan eta sailaren gainontzeko bulegoetan higiezinak eraiki, handitu eta hobetzeko prozedurak izapidetzea eta ikuskatzea.
  3. Obrak gainbegiratzea, obra-proiektuak gainbegiratzeko, ikuskapen teknikoko, kalitate-kontroleko eta ziurtagirien jarraipeneko zerbitzu espezifiko gisa jardunez, bai eta hitzartutako prestazioa behar bezala egikaritzen eta gauzatzen dela ziurtatzeko behar diren erabakiak hartu eta jarraibideak ematea ere, eragotzi gabe beste organo edo sail batzuei dagozkien eginkizunak.
  4. Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoak eta sailaren gainontzeko bulegoak ekipatzeko dotazio orokor eta bereziak kudeatzea, hargatik eragotzi gabe beste organo batzuei dagozkien egitekoak.
  5. Sistema eta baliabide informatikoak planifikatu, diseinatu eta ezartzearen arloan sailari dagozkion egitekoak betetzea, hezkuntza-sistema informazio-gizartearen premietara behar bezala egokitzeko xedez.
  6. Sailaren informatika arloko beharrizanak planifikatzea eta koordinatzea, hala aplikazioei nola euskarriei dagokienez.
  7. Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako eraikin eta instalazioetako obretarako laguntzak aztertu, proposatu eta kudeatzea.
  8. Estatistikaren arloan sailari dagozkion egitekoak baliatzea; hartarako, Hezkuntza Sailaren berariazko estatistika-organoa atxikiko zaio.
 2. Aurreko apartatuan adierazitako gaietan, Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzak Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzaren mende egongo dira funtzionalki.

Zuzendaritzak.

Zuzendari bat izango da saileko zuzendaritza bakoitzeko burua, zeina zuzenean eta hierarkian dagokion sailburuordearen mende izango baita, salbu eta sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren kasuan. Egiteko hauek izango dituzte Hezkuntza Saileko zuzendariek:

 1. Zuzendaritzako barne-zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea.
 2. Garatzen diren jardunak bultzatu, gidatu, koordinatu eta kontrolatzea.
 3. Zeinek bere eskumen-eremuko planak edo jardun-programak proposatzea organo arduraduneei.
 4. Laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak proposatzea, zehaztea eta kudeatzea, zeinek bere eskumen-eremuan.
 5. Gastua kontratatzea, baimentzea eta onartzea, eta bere jardun-eremuko kontratu txikiak behar bezala gauzatzen direla kontrolatzea, dekretu honetan kontratu horietaz egiten den aipamenaz gain, bereziki Bigarren Xedapen Gehigarrian.
 6. Indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea berari dagokion alorrean, eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, zuzendaritza bakoitzeko zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez. Hori guztia Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean.
 7. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Alfredo Ruiz Huerga
Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Sailaren zuzendaritzei dagozkien egiteko orokorrez gain, Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzak honako egiteko eta jardun-arlo hauek ditu esleiturik:
  1. Hezkuntza-sistema egoki garatzeko, azpiegituretako dotazioak kudeatzea.
  2. Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan eta sailaren gainontzeko bulegoetan higiezinak eraiki, handitu eta hobetzeko prozedurak izapidetzea eta ikuskatzea.
  3. Obrak gainbegiratzea, obra-proiektuak gainbegiratzeko, ikuskapen teknikoko, kalitate-kontroleko eta ziurtagirien jarraipeneko zerbitzu espezifiko gisa jardunez, bai eta hitzartutako prestazioa behar bezala egikaritzen eta gauzatzen dela ziurtatzeko behar diren erabakiak hartu eta jarraibideak ematea ere, eragotzi gabe beste organo edo sail batzuei dagozkien eginkizunak.
  4. Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoak eta sailaren gainontzeko bulegoak ekipatzeko dotazio orokor eta bereziak kudeatzea, hargatik eragotzi gabe beste organo batzuei dagozkien egitekoak.
  5. Sistema eta baliabide informatikoak planifikatu, diseinatu eta ezartzearen arloan sailari dagozkion egitekoak betetzea, hezkuntza-sistema informazio-gizartearen premietara behar bezala egokitzeko xedez.
  6. Sailaren informatika arloko beharrizanak planifikatzea eta koordinatzea, hala aplikazioei nola euskarriei dagokienez.
  7. Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako eraikin eta instalazioetako obretarako laguntzak aztertu, proposatu eta kudeatzea.
  8. Estatistikaren arloan sailari dagozkion egitekoak baliatzea; hartarako, Hezkuntza Sailaren berariazko estatistika-organoa atxikiko zaio.
 2. Aurreko apartatuan adierazitako gaietan, Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzak Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzaren mende egongo dira funtzionalki.

Zuzendaritzak.

Zuzendari bat izango da saileko zuzendaritza bakoitzeko burua, zeina zuzenean eta hierarkian dagokion sailburuordearen mende izango baita, salbu eta sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren kasuan. Egiteko hauek izango dituzte Hezkuntza Saileko zuzendariek:

 1. Zuzendaritzako barne-zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea.
 2. Garatzen diren jardunak bultzatu, gidatu, koordinatu eta kontrolatzea.
 3. Zeinek bere eskumen-eremuko planak edo jardun-programak proposatzea organo arduraduneei.
 4. Laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak proposatzea, zehaztea eta kudeatzea, zeinek bere eskumen-eremuan.
 5. Gastua kontratatzea, baimentzea eta onartzea, eta bere jardun-eremuko kontratu txikiak behar bezala gauzatzen direla kontrolatzea, dekretu honetan kontratu horietaz egiten den aipamenaz gain, bereziki Bigarren Xedapen Gehigarrian.
 6. Indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea berari dagokion alorrean, eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, zuzendaritza bakoitzeko zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez. Hori guztia Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean.
 7. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Alfredo Ruiz Huerga
Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK