Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Diagnostiko Medikurako X Izpien Ekipoen eta Instalazioen Salmentarako edota Asistentzia Teknikorako Enpresen aldaketa

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Diagnostiko medikurako X izpien ekipo eta instalazioen salmenta eta/edo laguntza teknikoko enpresen baimen administratiboen eta erregistroaren erregimena erregularizatzea.

Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten diagnostiko medikurako X izpien ekipoen eta instalazioen salmenta eta/edo laguntza teknikoko enpresak.

Araudia
 • Ley 25/1964, de 29 de abril de 1964 (B.O.E. 4-05-1964). sobre Energía Nuclear.


 • Ley 15/1980, de 22 de abril de 1980 (B.O.E. 25-04-1980). de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, reformada por Ley 33/2007, de 7 de noviembre (B.O.E. 08-11-2007)


 • Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril (B.O.E. 07-06-1982), por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.


 • Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo (B.O.E. 24-04-1996), sobre la regulación de productos sanitarios

 • 13/1998 Legea, maiatzaren 29koa (1998-7-20ko EHAA), tasa eta prezio publikoei buruzkoa.


 • Ley de tasas 14/1999, de 4 de mayo de 1999 (B.O.E. 05-05-1999)


 • Real Decreto 1976/1999, de 23 de dciembre (B.O.E. 29-12-1999), que establece los criterios de calidad en radiodiagnóstico.


 • Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (B.O.E. 26-07-2001), sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.


 • AGINDUA, 2006ko abenduaren 4koa (2006-12-26ko EHAA), Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Honen bidez, Industria, Merkataritza eta Turismoko lurralde-bulegoen egitura organikoa eta funtzionala arautzen da.


 • Real Decreto 1143/2007, de 31 de agosto (B.O.E. 01-09-2007), que modifica el Real Decreto 414/1996 sobre la regulación de productos sanitarios.


 • Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio (B.O.E. 18-07-2009), sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X.

 • 514/2009 DEKRETUA, irailaren 22koa (2009-09-24ko EHAA), Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.


 • Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre (B.O.E. 18-11-2010), por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 017784

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 022519

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 94 4031401

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
Tel.: 945 019696 / 945 019935

Erantsi beharreko agiriak
 • Enpresaren edo erakundearen identifikazioa.
 • Garatu beharreko ekintzen memoria.
 • Enpresako langileen esperientzia.
 • Langileen antolakuntza eta jarduera-arauak.
 • Plantillan dauden teknikarien zerrenda.
 • Instalazioen eta gauzazko baliabideen zerrenda.
 • Hala badagokio, babes erradiologikoa bermatzeko prozedura.

Dagokion tasa

Diagnostiko medikorako x izpien ekipoak eta instalazioak saltzeko edo asistentzia teknikorako enpresen aldaketa: Autolikidazio

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoa.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017784


Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022519

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031401

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
Gorako errekurtsoa


Formularioak

---

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

07/01/2016