Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Aholku Sarea: Atzerritartasunaren alorreko Euskal Zerbitzu Juridikoa

Aholku-sarea

 1. Helburua eta xedea
 2. Egitura
 3. Funtzionamendua
 4. Gizarte-erakundeen banaketa, lurraldeen arabera
 5. Abokatuen elkargora deribazioak bideratzeko prozeduraren funtzionamendua
 6. Kontaktuen zerrenda
 7. Aholku-sarearen datu estatistikoak 2019 
 8. Aurkezpen txostena
 9. Gizarte- eragileen lurralde-kokapena
 10. Diru-laguntzen banaketa 
 11. Bilerak
 12. Liburuxkak
 13. Aholku-sarea memoriak
 14. Bideoa
 15. Zirkularra

 

1. Helburua eta xedea

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu du Aholku Sarea, helburutzat hartuta atzerritartasunaren alorreko aholkularitza juridikoa ematea kalteberetasun egoeran dauden etorkinei eta profesionalei -herri-administrazioetakoei eta hirugarren sektorekoei, etorkinekin inklusio-prozesuetan diharduten heinean-.

Hori guztia, xedetzat hartuta atzerritarrei erregularizazioa erraztea,bai eta prebentzio-lana egitea gerora irregulartasun-egoerarik gerta ez dadin, familiako bizitzaren alde eginda betiere.

[igo]

2. Egitura

Zerbitzu honek badu lau agente-motaren partaidetza. Hauek dira agenteak, zehazki:

 •  Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailekoa.
 •  Biltzen - Integrazioko eta Kultura arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzua-.
 •  Zazpi gizarte-erakunde (Cear-Euskadi, Gurutze Gorria-Euskadi, Bilboko Elizbarrutiko Caritas, Kosmopolis, SOS-Arrazakeria Gipuzkoa, LAIZ-CCOO eta Adiskidetuak)
 •  Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen hiru elkargoak.

 [igo]

3. Funtzionamendua

Zerbitzu honek bi arreta-mota eskaintzen ditu:

 1. Aurrez aurreko arreta (gizarte-erakundeak eta abokatuen elkarteetako Saje-txandetako legelariak).
 2. Bertaratu beharrik gabeko arreta –Postaz /telefonoz- (Biltzen)

Erabiltzaileek bi sarbide dituzte Zerbitzurako:

1. Biltzen-en bitartez. Biltzen Integrazioko eta Kultura arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzuaren arlo juridikoak, kontsulta bat jasoz gero, hauetako bat egin dezake:

 • Egin zaion kontsultari erantzun.
 • Kasua erakunde bati bidali; adibidez, gaiaren espezializazio-arrazoiak direla eta.
 • Bideratzea edo deribazioa proposatu, Saje-txandako legelari bat izendatu dezaten.

2. Gizarte-erakundeen bitartez. Edozein erakundetara jo dezake, eta hitzordua jarriko diote han, aurrez aurreko arreta jaso dezan. Dena delako erakundeak hauetako bat egin dezake:

 • Egin zaion kontsultari erantzun.
 • Kasua erakunde bati bidali.
 • Bideratzea edo deribazioa proposatu, Saje-txandako legelari bat izendatu dezaten.

Laburbilduz:

 • Alde batetik, Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzaren ardura da Zerbitzua koordinatu eta bateratzea.
 • Bestetik, Biltzen Integrazioko eta Kultura arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzuak arreta eskaintzen du, telefonoz edo postaz, eta erabiltzaileak ez du zertan bertaratu.
 • Azkenik, gizarte-erakundeek eta abokatuen elkargoek aurrez aurreko arreta ematen dute.

4. Gizarte-erakundeen banaketa, lurraldearen arabera

Hona aurrez aurreko aholkularitza ematen duten gizarte-erakundeen lurralde-banaketa:

 • ARABAn, hauek ematen dute arreta juridikoa: Cear (Bulegoa: Vitoria-Gasteizen) eta Gurutze Gorria (Bulegoak: Vitoria-Gasteiz, Laudio, Agurain, Espejo, Kanpezu eta Biasterin).
 • BIZKAIAn, berriz, hauek ematen dute arreta juridikoa: Cite/CCOO (Bulegoa: Bilbon) Cáritas (Bulegoa: Bilbon), Gurutze Gorria (Bulegoak: Bilbo, Getxo, Durango, Portugalete eta Ondarroan), eta Kosmopolis (Bulegoa: Getxon).
 • GIPUZKOAn, azkenik, hauek ematen dute arreta juridikoa: Adiskidetuak (Bulegoa: Irunen), Gurutze Gorria (Bulegoak: Donostia eta Eibar/Ermuan) eta SOS-Arrazakeria Gipuzkoa (Bulegoak: Arrasate, Zarautz, Beasain eta Errenterian)

[igo]

5. Abokatuen elkargora deribazioak bideratzeko prozeduraren funtzionamendua

5.1. Nork proposatzen du

Biltzenek zein gizarte-erakundeek deribazioak proposatzeko gaitasuna dute.

5.2. Nori proposatzen zaio

Deribazio proposamenak Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza bidaliko zaizkio.

5.3. Zerbitzuak

Legelariek eskaini ditzazketen zerbitzuak honako hauek dira:

 • Kontsultak
 • Izapidetzak
 • Helegiteak

 Honekin batera, kontsulta+izapidetza edo izapidetza +helegitea zerbitzuak eskaini daitezke.

 5.4. Prozedura

 • Zuzendaritzak proposamena onartzen badu, deribazioa abokatuen elkargora bideratuko du, abokatua izenda diezaioten erabiltzaileari.
 • Elkargoak, izendatutako legelariari deribazioa jasotzen duen bolantea bidaliko dio, eta bestetik, legelari horren datuak zuzendaritzara bidaliko dira.
 • Zuzendaritzak telefonoz igorriko dio erabiltzaileari legealiaren datuak jasotzen dituen mezua. (izena, abizena, helbidea eta telefono-zenbakia). Legelariarekin harremanetan jartzeko eskatuz.
 • Zerbitzua bete eta gero, legelariak elkargotik bidalitako bolantea bete behar du. Honen bitartzez zerbitzua bete duela justifikatuko du, eta orduan, ordainketa egingo zaio.

5.5. Irizpideak

Irizpideak honako hauek dira:

 • Materiala: erregularizazio administratiboa, irregulartasun egoerei aurrea hartzea, egoera administratiboaren kontsolidatzea eta familian bizitzeko eskubidearen egikaritza erraztea.
 • Interbentzioaren batasunaren bermea
 • Uziaren bideragarritasuna
 • Urrakortasun berezi

[igo]

6. Kontaktuen zerrenda

AHOLKULARITZA JURIDIKOA, AURREZ AURREKOA

ARABA:

 • GURUTZE GORRIA tel.: 945 222 222 (Gasteiz,Laudio, Agurain, Espejo, Kanpezu eta Biasteri)
 • CEAR tel.: 945 266 805 (Gasteiz)

 BIZKAIA:

 •  GURUTZE GORRIA tel.: 944 230 359 (Bilbo) / 944 950 229 (Portugalete)
 •  CITE – CCOO tel.: 944 243 424 (Bilbao)
 •  CARITAS (bere gizarte-zerbitzuen bitartez)
 •  KOSMOPOLIS tel.: 688 605 551 (Getxo)

 GIPUZKOA:

 • GURUTZE GORRIA tel.: 943 327 795 (Donostia)
 • GURUTZE GORRIA tel.:943176248 (Eibar)
 • ADISKIDETUAK tel.: 943 639 690 (Irun)
 • SOS Arrazakeria tel.: 943 245 627 (Arrasate, Zarautz, Beasain eta Errenteria)

 

AHOLKULARITZA JURIDIKOA, TELEFONOZ ETA POSTA ELEKTRONIKOZ

BILTZEN

 • Erabiltzailea: tel.: 900 840 890
 • asesoria@euskadi.eus
 • Profesionala: tel.: 94 400 18 09
 • juridika@biltzen.org
 • Arreta-orduak (Biltzen): 09:30etik-14.00etara

[igo]

7. Aholku-sarearen datu estatistikoak (2019)

 • Hirugarren sektoreko erakundeek arreta emandako pertsonen kopurua: 8.592 (22.362 kontsulta)
 • Hirugarren sektoreko erakundeek arreta emandako profesionalen kopurua: 1.332
 • Biltzenek arreta emandako kontsulten kopurua: 2.794
 • Hirugarren sektoreko erakundeek eskainitako informazio-saioak: 14 (312 erabiltzaile)
 • Abokatuen elkargoetara bideratuak: 386

[igo]

8. Aurkezpen txostena

[igo]

9. Gizarte- eragileen lurralde-kokapena (PDF, 150 KB)

[igo]

10. Diru-laguntzen banaketa

 • Gurutze-Gorria-Euskadi 236.734 euro
 • Cear-Euskadi 20.000 euro
 • Kosmopolis 35.000 euro
 • Cite-CCOO 67.000 euro
 • Caritas Bizkaiko Elizbarrutikoa 27.100 euro
 • Adiskidetuak 57.000 euro
 • SOS-Arrazakeria Gipuzkoa 25.000 euro
 • Bizkaiko Abokatuen Elkargoa 80.000 euro
 • Arabako Abokatuen Elkargoa 25.000 euro
 • Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 30.0000 euro

[igo]

15. Zirkularra (PDF, 94 KB)

[igo]

.

Azken aldaketako data: