Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Dokumentuak eta argitalpenak

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Artxiboa

Saileko dokumentuak sailkapen kuadro honen arabera dago sailkatuta:


Funtsa:  NEKAZARITZA (AG)

AG-01 Nekazaritza eta abeltzaintza
AG-02 Landa garapena
AG-03 Nekazaritza-elikagaien industriak
AG-04 EAEko Erakunde irdaintzailea


Funtsa: ARRANTZA (PE)

PE-01 Arrantza garapena
PE-02 Arrantza antolamendua

Funtsa: ANTOLAKUNTZA ADMINISTRATIBOA (OA)

OA-01 Sailburuak
OA-02 Sailburuordeak
OA-03 Zerbitzuen zuzendaritzak
OA-04 Laguntza kabineteak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

01.AAS

-

Ziurtatutako haziak eskuratzeko laguntzak

AG.01.ABA

1094

Esnea ekoizpenari uzteko borondatezko programa

01.ABI

10168

Landa-eremuetan biomasaren bidez energía termikoa sortzeko laguntzak

01.ACA

-

Euskal Autonomia Erkidegoan erretiro aurreratua hartzen duten nekazarientzako laguntzak.

01.ACC

1078

Haragiarien kanalekoen sailkatzaileen baimenak

01.ACE

-

Energiarako laborantzako laguntzak

01.ACJ

1096

Nekazari gazteentzako laguntza osagarriak

01.ACO

-

Eskualdeko Nekazaritza Bulegoaren baldintzapekotasunen aktak

01.ACR

-

Behi-esnearen zenbatekoak esleitzea.

01.ADI

-

Esnegintzara bideratuko dituen Europako zuzeneko laguntzak

01.ADO

-

Ardien eta ahuntzen eskubideen esleitzea

01.ADV

-

Behi ume-hazleen eskubideen esleitzea.

01.AEA

-

Nekazaritzako ustiategietarako, landa-eremuen garapen eta egokitzapenerako eta basogintzarako laguntzak

AG.01.AEG

1123

Zailtasunak dituzten abeltzaintzako ustiategi dirulaguntzak

01.AFC

-

Fruitu oskoldunei emandako laguntzak

01.AFG

1120

Nekazaritza- eta arrantza-sektorearen prestakuntzako laguntzak

01.AFP

-

Europako Programen Funtsetak laguntzak

AG.01.AGA

-

Ingurunena babesteko bateragarriak diren nekazal ekoizpenen metodoak bultzatzeko laguntzak

01.ALI

-

SIGPACaren alegazioak

01.AMA

1125

Ingurumenaren arloko neurrientzako eta konpromisoentzako laguntzak

01.AMB

10097

Behi-esnearen ongizatea hobetzeko laguntzak

01.AMC

-

Ardien eta ahuntzen produkzioen kalitatea hobetzeko laguntzak

01.AMD

10277

Nekazal ustiapen jakin batzuei emandako minimis laguntzak

01.AME

1124

Behi ustiapenei emandako minimis laguntzak

01.AML

-

Behi esnearen eta esnekien kalitatea hobetzeko laguntzak

01.AMV

10364

Behi-esnearen eta untziaren ustiapenaren minimis laguntzak

01.ANC

-

Nekazari gazteak jarduera hasteko bideratutako laguntza nazional osagarria

01.AOL

-

Olibadiei emandako laguntzak

01.AOP

1114

Nekazaritzako erakunde profesionalentzako laguntzak

01.APA

-

PARAren laguntzak

01.APF

2107

Bere polenaz polinizatutako zerealen hazien kalitatea sustatzeko planerako laguntzak

01.APO

-

Ardien eta ahuntzen ekoizpenerako laguntzak

01.APR

-

azukre-erremolatxa ekoizleentzako laguntzak

01.APS

-

Hazi ekoizleentzako laguntzak

01.APT

-

Tabakoren ekoizpentzako laguntzak

01.APV

-

Behi ume-haleen ekoizpenerako laguntzak

AG.01.ARA

-

Arabako landalur-alogerekiko ebazpen batzordea

AG.01.ARB

-

Bizkaiako landalur-alogerekiko ebazpen batzordea

AG.01.ARG

-

Gipuzkoako landalur-alogerekiko ebazpen batzordea

01.ASG

1095

Kudeaketa-zerbitzuak ezartzeko laguntzak

01.ASP

-

Paisaje babesteko eta nekazal-eta baso-ekonomiarekin lotutako ingurumena babesteko laguntzak

01.ATP

-

Nekazal erabilerako plagizidekin tratamenduak egiteko egiaztapena

01.AUC

1086

Esne kuotaren baimenak

01.AUE

-

Lehorteak kaltetutako nekazaritzako ustiategietarako premiazko laguntzak

01.AUS

1088

Animalia-azpiproduktuei Sandach baimenak

01.AUV

1093

Behi ume-hazleen ekoizleen baimenak

01.AYA

-

Nekazarientzako kudeaketen, ordezkapenen eta aholkularitzen zerbitzuak ezartzeko laguntzak

01.AYC

-

Esne behien sektorearen nekazariei eragin dieten berariazko desabantailak saihesteko laguntzak

01.AYD

1099

Behi ume-hazleen nekazariei eragin dieten berarizako desabantailak saihesteko laguntzak

01.AYE

-

Ahuntzen sektorearen nekazariei eragin dieten desabantailak saihesteko laguntzak

01.AYL

--

Ahuntz-sektoreko nekazariei eragiten dieten berariazko desabantaila bereziak konpentsatzeko laguntzak

01.AYM

-

Behien haragiaren kalitatea hobetzeko laguntzak

01.AYO

-

Ardien sektorearen nekazariei eragin dieten berariazko desabantailak saihesteko laguntzak

01.AYS

-

Azienden hilketari laguntzak

AG.01.CAD

-

Nekazaritza eta Landa garapeneko Zuzendaritzaren gutuneria

AG.01.CAG

 

Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaritzaren gutuneria

01.CAT

-

Ordainketa bakarren erregimenaren edo beste laguntza zuzenaren erregimen batzuen lagundutako teledetekzio bidezko kontrola

01.CCA

-

Produktu fitosanitarioen tratamentuak aplikatzeko trebakuntza-ikastaroak

01.CCM

-

Ugalketako basogintza-materialen kontrola eta ziurtapena

01.CCP

2104

Ereiteko pataten kontrola eta ziurtapena

01.CCS

2106

Hazien eta mintegiko landareen kontrola eta ziurtapena

AG.01.CDA

-

Nekazaritza Zuzendaritzaren gutuneria

01.CED

-

Destilazioen ziurtagiria

01.CEF

-

Ikertzeko eta garatzeko produktu fitosanitarioekin egindako proben kontrola

01.CEI

 

Produktu fitosanitarioen ikertzeko eta garatzeko frogen kontrola

01.CFA

-

Nekazal prestakuntza-ikastaroak

01.CFE

-

FEGAren gutuneria

01.CIA

-

Nekazal Ikerketaren Aholku Kontseilua

01.CIN

-

Hazitarako patata-laborantzan nematodoren eraginaren kontrola

01.CIP

-

Berariazko Ikerketa Zentroak

01.CLG

-

Liburu genealogikoaren batzordea

01.COI

 

Hazitako patatan laborantzen nematodoen gorabeheren kontrola

01.COR

-

Bertako Abere-arrazen Katalogo Ofiziala

01.CPC

1157

Ehizan jarduteko gaitasun-egiaztagiria lortzeko proben deialdia

01.CPF

-

Nematodoak aztertzeko lur-laginen bilketarako lan-kontratadun langileren kontratazioa

01.CSA

-

Abereen saneamendurako kanpainak

01.CTC

-

esne-kuotaren aldi baterako lagapenak

01.CUL

-

Belarkien laborantzako laguntzak

01.CZV

-

Eremu kalteberenen kontrolak

01.DAC

-

Ekoizleei erosketen urteko deklarazioa

01.DAD

-

Esnekien eta esnearen zuzeneko salmentaren urteko deklarazioa

01.DAU

-

Epealdiaren amaieraren esnearen erabileraren eta izakinen urteko deklarazioa

01.DAV

-

Zuzeneko salmentaren urteko deklarazioa

01.DEV

-

Erosketen eta salmenten urteko deklarazioa

01.DGA

-

Elikagaien banaketa / gehien behar duten pertsonei elikagai-laguntzako plana

01.DMA

-

Ekoizleen alten eta baken hileko deklarazioak

01.DML

-

Ekoizleei eskuratutako hileko esnearen deklarazioa

01.DOC

-

Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko produktuen uztak, ekoizpenak eta izakinak nahitaez bete beharreko baldintzak

01.DRM

-

Hileko atxikipenen deklarazioa

01.DRN

-

Erreserba nazionalaren eskubideak

01.DTC

-

Askotako ekoizleei ersoketen eta salmenten hiruhilabeteko aitorpena

01.DTL

726

Esne-tasaren aitorpenak

01.ECP

-

Lurzatiak bateratzeko espedienteak

01.EDI

-

1983. urteko uholdeek kaltetutako pertsonei emandako laguntzen espedienteak

01.EGP

-

Aurrekontu-kudeaketen espedienteak

01.EPD

-

2007-2013ko LGPren laguntzei LEADERrek emandako ikuspegia

01.EPF

-

Produktu fitosanitarioen probak

01.ESI

-

Nekazal eta abeltzain ikuskapenen zigor-espedienteak

01.ETP

-

Produktu fitosanitarioen etiketak

AG.01.FCP

-

Patata-ekoizleak Arabako patatarako konpentsazio-fondoa izeneko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundean sartzeko laguntzak

01.GCA

10857

Nekazaritza-arloko kobrantza-kudeaketa

01.GDP

-

Ardi, ahuntz, edota behi ume-hazleen ekoizleentzako prima eskubideen kudeaketa.

AG.01.GRG

-

Gipuzkoako Landa Errentamenduen Arbitraje Batzordeko kudeaketa

AG.01.GSA

-

Nekazaritza-ekoizleen elkarteei eta horien batasunei emandako laguntzak

AG.01.GTL

-

Esne-tasa kudeatzea

01.HCC

-

Produktu fitosanitarioen tratamentuak aplikatzeko trebakuntza-ikastaroen homologazioa

01.HOC

-

Txakurrak hezteko trebakuntza-ikastaroen homologazioa

AG.01.MCL

-

Ekoizle eta erosleen arteko Esne-kuoten mugimenduak

01.MCT

-

Abereen Ongizatearen Koordinazioren Mahaia

01.MOA

-

Olibondoren eta Arabako Errioxako Olioaren Mahaia

01.MPB

10114

Ralstonia Solanacoarum bakteriaren aurkako babes-neurriak

01.NOF

-

Ekoizten ez diren lurretan elikatzeko ez diren laboreei emandako laguntzak (non food)

AG.01.OPA

10290

Sindikatu-izaerako nekazaritzako erakunde profesionalentzako laguntzak

01.ORP

-

Organismo Ordaintzailearen bitartezko laguntzen ordainketa

01.PAE

-

Behi ume-hazleak dauzkaten ustiategiei ordainketa gehigarria.

01.PAF

10289

Nekazarien elkarteentzako eta horien batasunentzako laguntzak

01.PAP

-

Ofizialki onartutako kalitatezko behi-haragiaren ekoizpenari ordainketa gehigarriak

01.PAS

-

Esnearen sektorearen ordainketa gehigarriak

01.PAT

-

Tabakoaren sektorearen ordainketa gehigarriak

01.PFC

-

Tabakoaren kalitatea sustatzeko programa

01.PGN

-

Nekazaritza- eta arrantza-sektoreetako ibilbide profesionaletarako Gonzalo Nardiz Bengoetxearen sariak

01.PLE

-

Auziak

01.PNC

-

Lekaleen kalitaterako programa nazionala

01.PNF

-

Oskoldun fruituen sektoreko espezie jakin batzuetan nekazaritza eta ingurumenerako onura gehiago ematen dituzten nekazaritza-jarduerak sustatzeko Programa Nazionala

01.PRE

-

FEGAri egindako galderak

01.PRN

-

Azukre-erremolatxaren kalitatea sustatzeko programa nazionala

AG.01.PSP

1117

Patata lantzeko, biltegiratzeko eta merkaturatzeko laguntzak

01.PSR

-

Azukre- erremolatxaren eta azukre-kanaberaren sektorearen ordainketak

01.PUN

1133

Nekazaritza ordainketa bakarra

01.RAA

1165

Animalien Elikatzearen Eremuko Erregistroa

01.RAO

1131, 1141

Artzain-txakurren lehiaketak eta beste ekitaldi batzuek antolatzen dituzten elkarteen erregistroa

01.RAP

1145

Nekazaritza-ekoizleen elkarteei eta horien batasunei emandako aitorpena

01.RAS

1162

Esnearen sektorearen ekoizleen erregistroa

01.RCA

-

Txakur-trebatzaileen erregistro-zentsua

01.RCL

-

Esne-kuotaren berreislepena

01.RCR

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Bertako Abere-arrazen Kontseiluaren bilerak

01.RCT

-

Landare Osasunaren Koordinazioaren Batzorde Teknikoaren bilerak

01.RDP

-

Ardien eta ahuntzen ekoizleen prima-eskudideen kentzea

01.RDV

-

Behi ume-hazleen ekoizleen prima-eskudideen kentzea

AG.01.REA

-

EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistroa

01.REC

-

Nakazariei aholkuak ematen dituen erakundeei aitorpena

01.REE

1160

EAEko landa arrendamenduen erregistro berezia

01.REF

1149

Bertako Abere-arrazak Sustatzeko Erakunderen erregistroa

01.REL

-

Landaberriren bilerak

01.REO

-

Landare-Barietateen Espainiako Bulegoaren bilerak

01.RER

6053

Prestakuntzarako erakunde aitortuen erregistroa

01.RES

-

Hazi ekoizleen erregistroa

01.RFE

-

Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren bilerak

01.RGC

-

Produktu fitosanitarioen merkaturatzearen eta erabiltzearen   lantaldearen bilerak

01.RGP

-

Ordainketa bakarraren Koordinazio Taldearen bilerak

01.RGT

-

Azienda-primen lantaldearen bilerak

AG.01.RIA

1146

Euskal Autonomi Erkidegoko Abereak Identifikatzeko Erregistro Orokorra (REGIA)

01.RMC

-

Nekazaritzako Aholku Mahai Nazionala eta haren batzorde sektorialen bilerak

01.RMS

-

Patataren Arloko Mahaiaren   bilerak

01.ROE

-

Producktu fitosanitarioen zerbitzuak eta saltokien erregistro ofiziala

01.ROV

1161

Mahastizaintzako antolamentuaren erregistroa

01.RPC

1151

Esnearen lehenengo erosleen erregistroa

01.RPI

1152

Ekoizpen integratuaren erregistroa

01.RPM

-

Ugalketarako basogintza-materialen hornitzaileen erregistroa

AG.01.RRV

1115

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko planentzako laguntzak

AG.01.RZP

10461

Arraza garbiko abeltzaintza elkarte eta erakundeentzako laguntzak

AG.01.SAT

1168

Eraldaketarako Nekazaritza Elkarteen Erregistroa

01.TAV

-

Mahastien birlandakeraren eskubideen baimendutako transferentziak

01.TCD

-

Ardien eta ahuntzen ekoizleen arteko prima-eskubideen transferentziak eta lagapenak

01.TCL

-

EAEtik kanpo ustiapenaren lotura gabeko esne kuoten transferentziak

01.TCP

-

Behi ume-hazleen ekoizleen arteko prima-eskubideen transferentziak eta lagapenak

01.TCU

-

Kuoten trasbaseak

01.TCV

-

Ustiapenari lotutako kuoten transferentziak

01.VPF

2108

Baso landare-mintegiak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

02.ACC

-

Landa Garapenerako Kontseilu Aholku-emailearen aktak.

02.ACM

-

Landako ondarea gordetzeko eta hobetzeko laguntzak

02.AGP

-

Landa Garapenerako Programaren kudeaketaren agintaritza

AG.02.AGT

1097

Nekazaritza-turismoko establezimenduetan inbertsioak egiteko laguntza ekonomikoak

02.AMC

10080

Landa-bideen hobetzeko laguntzak

02.ANA

-

Landa Garapenaren Elkarteentzako laguntza izendunak

02.APD

-

5 b eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak

AG.02.ATT

10138

Urte-Sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuen laguntzak

02.AYI

-

Landa-inguruneentzako eta ekonomiarako oinarrizko zerbitzuen inplantazioei laguntzak

AG.02.CDR

-

Landa Garapeneko Zuzendaritzaren gutuneria

AG.02.COO

10293

Landa garapenerako arloan erakundeen arteko lankidetzarako laguntzak (FEADER)

02.CSP

-

EAEko Landa Garapenaren Programaren Jarraipenaren Batzordea

AG.02.DER

10278

Nekazaritza eremuen garapena eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak (EREIN Pribatuak)

02.EAA

-

Urte-sasoiko langileentzako ostatuen baimen-espedienteak

AG.02.ELK

1135

Nekazaritza sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresariei diru-laguntzak

02.ELR

-

Landa-eremuetako elektrifikaziorako espedienteak

02.EPA

-

Banku-abalaren bidez ordainketaren espedienteak

02.EPD

1138

Landa-garapeneko planen ebaluaketa

02.EPO

-

Amaitutako obren ordainketaren espedienteak

AG.02.ERE

10282

Landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak (EREIN programa).

02.EXA

-

Urteko-sasoiko langileentzako ostatuen jarraipenaren Mahaiaren   bilerak

02.IAP

-

Landa Garapenaren Programaren urteko txostenak

AG.02.ICD

10173

Landa-inguruneko eta itsasertzeko inguruneko kultur eta kirol ekimenen laguntzak

AG.02. ITP

1137

Itsasertzeko eremuak garatzeko eta bultzatzeko laguntzak (Itsapen programa)

AG.02.LEA

10509

Landa eremuko ekonomia dibertsifikatzeko eta bizi kalitatea hobetzeko laguntzak (LEADER programa)

AG.02.MCR

-

Landa-bideen konponketa eta hobekuntza espedienteak

02.MIT

-

Urte-sasoiko lanari buruzko erakundeen arteko Mahaia

AG.02.PDR

-

Tokiko erakundeak eta udalaz gaindiko erakundeentzako landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntzak

02.PDT

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko Plana

AG.02.PMA

-

Landa garapeneko programaren ingurugiroa babesteko laguntzak

AG.02.PPI

1116

Mendi-mekazaritzako eremuetan landa-garapeneko proiektu pilotuetarako laguntzak

02.RAD

1156

Landa Garapenerako Elkarteen adierazpena

02.RAT

 

Sasoiko langileentzako ostatatuen erregistroa

02.RMS

-

Urteko-sasoiko langileentzako ostatuen jarraipenaren Mahaiaren bilerak

AG.02.RPA

-

Hondamen naturalek sortutako nekazal-ekoizpenak berreskuratzeko laguntzak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

03.AAI

-

Lanbide prestakuntzaren eta informazioaren jarduerei laguntzak

03.AAV

 

Nekazaritza eta basogintzako produktuen balio erantsia handitzeko laguntzak

03.ACC

820

Nekazaritzako, basoko, uretako, eta arrantzako produktuak merkaturatzeko eta eraldatzeko europarrak ematen dituen laguntzak, EEEn araututa daudenak (NBBEF-Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko Europako Funtsa)

03.ACD

-

Kalitate bereiziko auditoriak

03.ACI

-

ikuskapen-aktak

03.ACP

-

Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseiluaren aktak

03.ACS

-

Abeltzain-primengatik eta lur-azleragatik Europako laguntzak

03.ACV

10255

EAEko mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorearen Europako Erkidek laguntzak

03.AEC

10305

Behi esnearen erakunde komentzializatzailei eta eroslei emandako laguntzak

03.AFA

-

Turismo-ekintzak sustatzeko laguntzak

03.AFI

-

III. ardatzaren baitako jardueretan lan egiten duten ekonomia-eragileen prestakuntzarako eta informaziorako laguntzak

03.AIA

-

Aduanetako ikuskapen-aktak

03.AID

10927

Mahastitzaintzaren sektorearen mekaturatzearen baldintzak hobetzeko egindako inbertsioei laguntzak

03.AII

-

Nekazaritza eta basogintza arloetan energia berriztagarrien azpiegituretan inbertsioak egiteko laguntzak

03.AIP

-

Nekazaritzako eta arrantzako produktuak lehen aldiz eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioetarako laguntzak

03.AOP

1087

Fruta eta barazki ekoizleen antolakundeei laguntzak

03.APA

-

Elikagaien kalitateari buruzko programetan nekazariek parte hartzeari laguntzak

03.APC

-

Kalitatezko haragiaren ekoizpenei emandako laguntzak

03.APP

-

Nekazaritza eta elikagai   produktuak sustatzeko laguntzak

03.APR

1128

Nekazaritza-ekoizpen ekologikoan parte hartzeko laguntzak

03.ARC

10288

Nekazaritzako eta jateko produktuen kalitate-araubideetarako laguntzak

AG.03.ASO

10834

Elikadura- sektoreko profesionalen elkarteentzako eta enpresarientzako laguntzak (Elkarteak)

03.ATP

-

Ayudas a los transformadores de productos no alimentarios

03.AYA

-

Elikagaien kalitate-programaren esparruan, produktuak sustatzeko eta informazioaren jarduerei laguntzak

03.AYC

-

Mikroenpresak sortzeko eta garatzeko laguntzak

03.AYD

-

Zuzeneko laguntzak

03.AYF

-

Nekazaritza, elikagaigintza eta basogintza sektoreetanproduktu berri, prozedurak, teknilogiak eta produktu berriak   garatzeko lankidetzari laguntzak

03.AYT

-

Lurraldeen arteko eta nazioz gaindiko lankidetzari laguntzak  

AG.03.BEF

10837

Baso-bioekonomiako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntzak

AG.03.BIK

10288

Elikagaien kalitate-programak sustatzeko eta haietan parte-hartzeko ekintzetarako laguntzak (Bikain programa)

AG.03.BLH

10508

Basque Label Harategiak marka atxiki diren harategi tradizionalei laguntzak

03.CAA

-

Euskadiko Animalien Elikadurarako Batzordea

AG.03.CAE

-

Nekazaritza ekologikoaren produktuen kontrola

03.CCC

-

Zentro teknologikoekin elkarlan-hitzarmenak

03.CCE

-

ENEEKen egiaztapenen lantaldea

03.CCP

-

Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordea

03.CEF

1154

Behi-okela etiketatzeko aukerako sistema

03.CGA

-

Nekazaritza ekologikoaren kontrola eta kudeaketa

03.CGS

-

Elikagaien Segurtasunaren Kudeaketa Batzordea

AG.03.CJD

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilu Arautzaileei diru-laguntzak

03.COA

-

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluko (CAAEE-ENEEK)

03.COO

-

Kontrol ofizialak abereen elikaduraren esparruan

03.COR

-

Gutuneria

03.CPI

-

Ekoizpen integratuaren ziurtagiria

03.DAA

-

Nekazaritza ez diren jarduerantzak dibertsifikazioa

03.EBA

-

Urteroko aldebiko bilerak

AG.03.EGO

-

Nekazaritzako eta basoko produktuen eraldatzea eta merkaturatzea hobetzeko laguntak (EGOKI Programa)

AG.03.EKI

-

Arrantza arloko industriei produktuen kalitatea hobetzeko laguntzak (EKIN Programa )

03.ERC

-

Kontseilu Arautzaileei hauteskundeak

03.ERI

-

Nekazaritza eta arrantza arloko industrien erregistroko espedienteak

03.ESC

-

Elikagai komertzial kalitateko ikuskaritzaren zehapen-espedienteak

03.EXC

-

Urdaitegien erregistroko espedienteak

03.EXF

-

Azoken espedienteak

03.EXM

-

Hiltegien erregistroa

03.EXR

-

Nekazaritza eta elikaduara industien erregistroko espedienteak

03.EXS

-

Zigor-espedienteak

AG.03.FEG

-

NBBEF funtsaren bermearekin diru-laguntzak

AG.03.GBK

10759

GASTROBIKAIN Programaren laguntzak

AG.03.IAA

1164

Nekazaritzako Elikagaien Industrien Erregistroa

AG.03.IAG

-

Elikagaien Industriako Zuzendaritzaren gutuneria

03.IAR

-

Baso-materialen eta hazitako pataten ekimenen txostenak

AG.03.ICA

-

Elikagaien kalitatearen ikuskatzeak

AG.03.IDA

1103

Arrantza, elikagai eta nekazal arloko berrikuntza, garapen eta ikerketetarako diru-laguntzak

AG.03.LEH

342

Nekazaritza, Arrantza-eta elikagai-produktuak eraldatu eta komertzializatzeko sustatzeko laguntzak (LEHIATU ETA ELHIATU BERRIA PROGRAMAK)

AG.03.LHP

822

Nekazaritza, elikagai, arrantza eta basogintza produktuak sustatzeko laguntak (LEHIATU SUSTAPENA programa)

03.LIB

-

Upeltegiko liburuaren

03.MCI

-

Elikadura-segurtasunaren Ikerketaren Koordinazioaren Mahaia  

03.MGD

-

Berme-marka eta beste kalitate-bereizgarri batzuk.

AG.03.NIA

-

Elikagaien Industria arloko diru-laguntza izendunak eta zuzenak

03.PAC

-

Etiketa fakultatiboen kontrolen urteko programazioa

03.PCZ

-

Muga ingurugiro espezifikoak daukaten eremuetarako konpentsazio-ordainketak

03.PEI

-

Elikagaien kalitatearen eta industriaren Plan Estrategikoa (EIKPE)

03.PES

-

2011-2014 urterako zuraren sektorearen Plan Estrategikoa    

03.PEV

-

2011-2012 urterako Eskal Mahasti-sektorearen Plan Estrategikoa

AG.03.PFH

1113, 1087

Fruta eta barazki ekoizleen antolakundeei laguntzak

Ag.03.PIA

 

Nekazaritzako Elikagai Industria eta Politika zuzendaritzaren gutuneria

03.PIS

-

2011-2013 urterako Elikadura-segurtasunaren Ikerketaren Plana

AG.03.PIT

10291

Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arloan ikertzaile etateknologo gazteak prestatzeko laguntzak

03.PLE

-

Eskolako esne-programa

03.PPI

-

Elikagaien Industria Sustatzeko Plana

03.PRA

 

Animalien elikaduraren kontrol ofizialen urteko programak

03.PRE

-

Elkarteak Programak (Elikagaien Kalitatea eta Industria)

AG.03.PTP

822

Hirugarren herrialdeetan mahastizaintza eta ardogintzako produktuei buruzko sustapen-eta informazio-programetarako zein-ekintzetarako laguntzak (OCM). Lehiatu ardoa

03.RCA

-

Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseiluaren bilerak

03.RCP

-

Nekazaritza eta Elikadura Politikaren Batzordearen bilerak

03.RCV

-

Elikagaien Artisau Ekoizpenaren Euskal Kontseiluaren bilerak

03.RDO

-

Babestutako adierazpen geografikoa eta Babestutako Jatorrizko Izendapenaren Erregistroa

03.REC

1163

Nekazaritza eta ko Elikagai produktuen ziurtagiria eta erakundeen kontrolaren Erregistroa

03.ROA

1166

Nekazaritza Ekologikoaren operadoreen Erregistroa

03.ROI

-

EAEko nekazaritzako elikagaien lanbidearteko erakundeen Erregistroa

03.RPA

-

Artisautza ekoizleen Erregistroa

AG.03.SDT

10280

Nekazaritzako, basogintzako, arrantzako, elikagaietako eta landa-garapeneko arloen finantza-laguntza (SENDOTU programa)

03.SIA

-

Zurezko arkitektura eta eraikuntzaren (EGURTEK) nazioarteko Simposium

03.SPM

-

Abeltzaintzako mekatuak eta Ekoizpen zerbitzua

AG.03.SUS

-

Nekazaritza-eta elikagai-produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko laguntzak (Sustapen programak)

AG.03.TCA

-

Nekazaritza- eta elikagi-produktuak eraldatu eta komerzializatzeko laguntzak (EGOKI programa)

AG.03.TPV

-

Ardogintzako produktuak garraiatzeko eduki behar diren agiriak  

 

-

Fruta eta barazki ekoizleen erakundeei emandako laguntzak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

04.AOP

-

Erakunde Ordaintzailearen auditoretzak

AG.04.OPR

-

Erakunde Ordaintzailearen bidezko ordainketak

04.RGI

-

NBBEF-OOPPren barne lantaldearen bilerak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

01.AAA

1090

Alga eta arribazoien laginbilketaren baimena

01.ABP

-

Prestige petroliontziaren istripuak kaltetutako pertsonentzako laguntzak

PE.01.ACC

1121

Arrantzako-sektoreko profesionalesk egindako ekintzak

PE.01.ACL

10468

Akuikultura-sektoreko laguntzak

PE.01.ACL

10468

Akuikulturako berrikuntza

PE.01.ACL

10468

Ekoizpena dibersifikatzea

PE.01.ACL

10468

Baliabideen efizientzia

PE.01.ACL

10468

Efizientzia energetikoa areagotzea

PE.01.ACL

10468

Akuikultura jasangarriaren laguntzak

PE.01.ACL

10468

Akuikultura kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza zerbitzua

PE.01.ACL

10468

Giza kapitala eta sareko lana sustatzea

PE.01.ACL

10468

Akuikultura ekoizpeneko eremuen indarra handitzea

PE.01.ACL

10468

Akuikultura jasangarria lantzen duten enpresak sustatzea

PE.01.ACL

10468

Abereen osasunari eta ongizateari buruzko neurriak

01.AEC

-

Arrantzaleen kofradientzako laguntza ekonomikoak

01.AFS

-

Egiturazko helburua duten arrantza-sektoreko laguntzak

01.AMP

-

Prestige" petroliontziaren istripuak kaltetutako itsaskilari profesionalentzako laguntzak

PE.01.APP

-

Arrantza-sektoreko elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak

01.APR

1108

Ur-baliabideen babesteko laguntzak

01.ARM

1091

Ikerketarako laginak biltzeko baimenak

01.ASE

1118

Arrantza sektorearen laguntzak

01.ASI

-

Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuaren aktak

01.ASP

2105

Arrantza-sektorea berrigituratzeko (gizarteekonomikoa) laguntzak

01.AUA

1089

Akuikulturako arrainkumeak sartzeko baimenak

01.AUC

1074

Ur kirol-lehiaketen baimenak

01.AUN

1076

Akademia nautiko pribatuen baimenak

01.AUP

1080

Arrantza-jardueren baimenak

01.AYB

1105

Itsasontziak geldiarazteko laguntzak

01.AYE

1112

Arrantza-eskualdeen ekipamendurako eta azpiegituretarako laguntzak

01.AYP

1107

Baxurako artisau-arrantzarako laguntzak

01.BDP

-

Arrantzako datu-bankua

PE.01.BEM

10466

Itsas ekosistemak eta biodibertsitatea babesteako eta kontserbatzeko laguntzak

01.BIN

-

Ikerketa-bekak

PE.01.CBO

-

Esku-gaineko untzien erosteko laguntzak

PE.01.CBP

1075

Arrantza-ontzien eraikuntzarako laguntzak

01.CPA

6028

Plentziako amarralekuntzako deialdia

01.CPE

-

Arrantza-kanpainak

PE.01.CPP

10467

Arrantza eta akuikultura-produktuak ekoizpen eta merkaturatze-planei laguntzak (EIAF)

PE.01.DSP

10517

Arrantza-eremuen garapen jasangarrirako proiektuetarako laguntzak (PTGE) Partaidetzazko toki-garapenaren estrategiaren babespeko proiektuetarako laguntza

PE.01.EGO

-

Arrantzako eta akuikulturako produktuen eraldaketa eta merkaturatzea hobetzeko laguntzak (EGOKI Programa)

PE.01.ELK

10833

Arrantza-sektoreko elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak (ELKARTEAK)

01.EON

-

Ondarroako, Pasaiako eta Bermeoko Eskola

01.ESA

-

Zigor-espedienteak

PE.01.FBP

10511

Arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak ahalbideratzeko laguntzak (Programa ITSASORATU)

PE.01.FPS

10464

Arrantza flotarako laguntzak (EIAF)

PE.01.FPS

10464

Arrantzale gazteentzako hasierako laguntzak

PE.01.FPS

10464

Arrantzak itsas ingurunean duen eragina mugatzea

PE.01.ICP

1119

EAE-ko arrantza sektorea berregituratzeko laguntzak

01.IPM

-

Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxe Politeknikoan

PE.01.ISP

10465

Arrantza-sektore berrikuntzarako laguntzak

PE.01.ISP

10465

Aholkularitza-zerbitzuak

PE.01.ISP

10465

Ikerlarien eta arrantzaleen arteko elkarteak

PE.01.ISP

10465

Giza kapitala sustapena, enplegua sortzea eta elkarrizketa soziala

PE.01.ISP

10465

Balio erantsia, produktuen eta nahi gabe hartutako harrapakinen erabilera

01.LAS

1155

Itsaspeko jardueren liburua

PE.01.LHA

1140

Arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak (Programa Lehiatu-Arrantza)

01.LMP

1084

Itsaski-biltzaileentzako lizentzia profesionalak

01.LPB

1085

Angula ontzitik harrapatzeko baimenak

01.LPS

1081

Azalean angularen arrantzarako lizentziak

PE.01.MAP

10465

Arrantza-sektorea laguntzeko neurriak

PE.01.MBP

10464

Inbertsioak arrantza-ontzietan eta hautakortasunarako laguntzak

PE.01.NDP

-

Arrantzaren laguntza zuzenak eta izendunak

PE.01.NSC

-

Arrantza eta akuikulturako produktuei merkataritza irteera berriak bilatu eta sustatzeko laguntzak

PE.01.OBP

10464

Arrantza-ontziak eraikitzeko baimenak

PE.01.PDP

-

Arrantza-ontziak behin betiko gelditzeko laguntzak

PE.01.PEX

1109

Arrantza esperimentaleko ekintza pilotuak egiteko laguntzak

PE.01.PLF

10490

Arrantza-portuak, ontziratze-tokiak, lonjak eta ainguralekuak hobetzeko laguntzak

01.PRP

-

Arrantzako prospekzioak

PE.01.PTG

-

Prestige petrolio-ontziaren isurpen kutsagarriek eragindako kalteak arrantza arloko kolektibo eta jarduerentzako laguntzak

PE.01.PTP

10464

Arrantza-jarduerak aldi batez geldiarazteko laguntzak

01.RBU

1144

Itsasontzien erregistroa

01.RCP

1148

Arrantzaleen Federazioen eta Kofrafien erregistroa

01.RFS

1150

Arrantza-ontzidiaren arautzaren erregistroa

01.TGM

1159

Uretako motoak gobernatzeko titulazioak

01.TIN

1092

Itsasketa eta arrantzaren arloko nortasun-profesionalaren txartelak

PE.01.ZDP

-

EAE-ko arrantzaren mendekotasun handia duten guneetan jarduerak eta inbertsioak finantzatzeko laguntzak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

02.ACT

-

CONTINENTAL arrantzaren lurraldeko kontseiluen aktak

PE.02.AIP

-

Ikuskaritzako Zerbitzuaren ikuskapen-aktak

PE.02.COR

-

Arrantza Zuzendaritzaren gutuneria

02.EST

-

Txostenak eta Ikerketak

PE.02.FNP

10301

Itsasoari eta arrantzari buruzko ikasketak egiteko bekak

02.LIP

1082

Ur-azaleko aisialdirako itsas arrantzako lizentziak

PE.02.LPM

-

Jolaserako itsas arrantzako lizentziak

PE.02.LPP

-

Arrantza eta Akuikulturako profesionalei litzentzia eta baimenak

PE.02.LPR

-

Aisialdirako itsas arrantzako lizentziak

02.LPS

1083

Itsasoko urpeko kirol-arrantzako litzentziak

02.OTG

1158

Aisialdi-itsasontziak gidatzeko titulazioak lortzea

02.PEP

-

Arrantzako plan estrategiko

02.REM

-

Itsaskitegien erregistroa

02.ROP

-

Arrantza Sektoreko Ekoizleen Erakundeen Erregistroa

PE.02.SPS

 

Arrantza arloko zehapen-espedienteak

PE.02.TIT

-

Itsas-arrantzarako titulazio profesionalak

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

OA.01.AGP

-

Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren gutuneria

OA.01.APA

-

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren gutuneria

OA.01.IAP

-

Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren gutuneria

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

OA.02.DAP

-

Nekazaritzaren eta Arrantzaren Garapeneko Sailburuordetzaren gutuneria

OA.02.VAG

-

Nekazaritzaren Sailburuordetzaren gutuneria

OA.02.VAP

-

Nekazaritza eta Arrantza Sailburuordetzaren gutuneria

0A.02.VPE

-

Arrantza Sailburuordetzaren gutuneria

Kodea

Zerb. Kat.

Segida

OA.03.GCA

-

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura alorreko kontabilitate-kudeaketa

OA.03.SAP

-

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren gutuneria

OA.03.TAP

-

Ingurumen, Lurralde Politika, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren aholkularitza juridikoaren txostenak

OA.03.TNA

-

Nekazaritza eta Arrantza Saila, eta Arrantza eta Nekazaritza Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren aholkularitza juridikoaren txostenak

OA.03.TNK

-

Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren aholkularitza juridikoaren txostenak

OA.04.GAP

-

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren kabinete zuzendaritzaren gutuneria

OA.04.GNA

-

Nekazaritza eta Arrantza sailbururuaren kabinetearen gutuneria

OA.04.PPC

-

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Komunitate Politikako Zuzendaritzaren eta Plangintza Zuzendaritzaren gutuneria

Azken aldaketako data: