Hezkuntza Saila

Aniztasunari erantzuteko programak / Kulturartekotasuna sustatzeko programak

Ikastetxe publikoak

Dotazioa ez da deialdiaren bitartez egingo. Honen ordez ikastetxe bakoitzeko egoera aztertuko da eta ikastetxeari dagokion irakasle kopurua LPZn barneratuko da

Itunpeko ikastetxeak

2020-2021

  • Agindua, 2020ko irailaren 29ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dirulaguntzetarako deialdi bat egiten da, ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko. (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta). (EHAA, 2020-10-23)

    Erakunde onuradunak: Deialdi honen onuradun izan daitezke Lehen eta/edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan itundutako unitateak dituzten ikastetxe pribatuen pertsona edo erakunde titularrak eta Oinarrizko Lanbide Heziketa emateko Hezkuntza Sailaren diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxe pribatuen edo udal titulartasunekoen pertsona edo erakunde titularrak. Ikastetxe horiek guztiek Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dute, eta 7. artikuluan deskribatzen diren diruz lagundu daitezkeen jarduerak egin behar dituzte..

    Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko urriaren 24tik 2020ko azaroaren 23ra, biak barne