Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Laguntzen aurretiko jakinarazpena LEHIATU INBERTSIOA 2024

Argitalpen-data: 

Lehiatu Inbertsioa 2024

Azken eguneratzea: 2024/01/22

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko laguntzak (LEHIATU INVERSIÓN 2024 programa).

LEHIATU INBERTSIOA laguntzen eragin pizgarria bermatzeko eta honako hauekin lotutako inbertsio-proiekturen bat duten sustatzaileen exekuzio-aurreikuspenak ez eteteko:

- Europar Batasunaren Tratatuaren I. eranskinean jasotako nekazaritza-produktuak eraldatzea, merkaturatzea edo garatzea, arrantzako produktuak izan ezik, (EB) 2021/2115 (II. KAPITULUA).

- basogintzako potentziala hobetzea baso-produktuak eraldatzeko, mobilizatzeko eta merkaturatzeko, (EB) 2021/2115 (III. KAPITULUA).

- arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzea eta merkaturatzea, (EB) 2021/1139 (IV. KAPITULUA).

- elikagai ekologikoak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak (V. KAPITULUA).

- aurreko ataletan sartzen ez diren nekazaritza- eta elikagaigintza-industrietako inbertsioak. (EB) 2022/2472 eta Erreg. (EB) 2022/2473 (VI. KAPITULUA)

Komunikaziorako oinarrizko formulario bat gaitu da, dagokion deialdia argitaratu aurretik. Aurretiazko jakinarazpena onartzeko, inbertsioen egoera egiaztatzen duen akta egin beharko da.

Aurretiazko jakinarazpena ordezkari baten bidez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Hala ere, kontuan hartu behar da bai eskabidearen azken epea, bai deialdiaren gainerako xehetasunak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta eskaera ofizialaren datuak barne, eta baita hori egiteko modua ere, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren aginduan ezarritakoak izango direla. Agindu horren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko laguntzen deialdia egingo da (2024).

Harremanetarako informazioa:

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Mari Carmen González

Telefonoa: 945 01 97 10

E-maila: carmengonzalez@euskadi.eus

(*) Inbertsioen egoera-aktak:

KEBPBren Erregelamenduaren 86.4 artikuluak ezarritakoaren arabera, honako hau ezartzen da:

Onuradunak izan dituen kostuak diruz laguntzeko aukera 2024ko urtarrilaren 1ean hasiko da.

Laguntzak emateari dagokionez, ez dira diruz lagunduko deialdiko laguntza-eskaera kudeaketa-agintaritzari aurkeztu aurretik fisikoki osatu diren edo erabat gauzatu diren eragiketak, dagozkion ordainketa guztiak egin diren edo ez kontuan hartu gabe, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean eta Arrantzari buruzko IV. kapituluan jasotako azken produktua duten II. kapituluei eragiten dien kontuan hartu gabe.

III. kapituluko (zura), II. kapituluko azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean jasotako produktua ez denean; V. kapituluko eta VI. kapituluko inbertsio-eragiketek laguntzak jaso ahal izango dituzte, baldin eta egiaztatu bada inbertsioak ez direla hasi laguntza-deialdia eskatu aurretik, estatu-laguntzei buruzko araudiaren arabera, izan ere, KEBPBren araudia betetzeaz gain, Estatuko laguntzei buruzko araudiaren mende ere badaude.

Kapitulua Eskabidea egiteko unean hasi gabeko inbertsioak Eskabidea egiteko unean amaitu gabeko inbertsioak
II. kapitulua (AGRO), zeinaren azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean jasotako produktu bat baita X
III. kapitulua (EGURRA) eta II. kapitulua (AGRO), azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean sartuta ez badago X
IV. kapitulua (ARRANTZA) X
V. kapitulua (EKOLOGIKO) X
VI. kapitulua (ez da sartzen II. eta IV. kapituluetan) X