Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Zilarrezko ekonomiaren joerak eta erronkak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Ondorengo dokumentuaren azala: Seniorrak. Enpresa eta erakundeentzako joerak eta erronkak (2022) (Silver Economy Group, 2022)

Ondorengo dokumentuaren azala: Seniorrak. Enpresa eta erakundeentzako joerak eta erronkak (2022) (Silver Economy Group, 2022)

Txosten batek 55 eta 75 urte bitarteko adinekoek aurre egin beharreko erronka eta joera nagusiak planteatzen ditu, 55 urtetik gorako pertsonen bizi-profilera hurbiltzeko eta nola bizi diren, zer kontsumitzen duten eta nola sentitzen diren jakiteko.

Silver Economy Group aholkularitza-enpresak Espainian eta Portugalen 249 pertsonako laginarekin eta lehen eta bigarren mailako iturrietako informazioaren analisiarekin egindako inkesta baten ondoren lortutako emaitzei erantzuten die, neurri batean, txosten honek.

Txostena hiru atal handitan egituratzen da:

 1. Lehenengo zatian, adineko pertsonen karakterizazioa lantzen da, bereziki 55 eta 75 urte bitartekoena, eragina izan dezaketen joera soziodemografikoak zehazteko eta datozen urteetan adinekoen portaeran aurrera egiteko. Alderdi horien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
 • Lau belaunaldiren elkarbizitzara joaten da, eta horietako bat luzea izan daiteke, lehen aldiz historian zehar.
 • Estatistikako Institutu Nazionalaren proiekzioen arabera, 2040an zenbatetsi da biztanleriaren % 40k 55 urte baino gehiago izango dituela, 2010ean gutxi gorabehera hasitako goranzko joeran.
 • Bizi-baldintzei buruzko inkestaren (EIN) datuen azterketak erakusten du 50 eta 64 urte bitarteko eta 65 urtetik gorako pertsonek osatutako adin-taldeek biztanleria osoaren batez besteko errentarik handiena dutela.
 • Zahartze aktibo eta osasuntsuko programek (OMEren Zahartze Osasuntsuaren Hamarkada, eta Hiri eta Komunitate Lagunkoien ekimena Adinekoekin) zahartzaroaren pertzepzioari buruzko aldaketa sozial eta kultural positiboa eragiten dute.
 • Adinekoen talentua aprobetxatzeko aukerak enpresa-eremuan talentu-programak diseinatzeko eta kudeatzeko aukera planteatzen du.
 • Ekimenak garatzen hasi dira Zilarrezko ekonomiaren sektore emergentean, eta, aldi berean, 55 urtetik gorakoek eta zahartze-prozesuak eskatzen dituen irtenbideek garrantzia hartzen dute agenda politikoan.
 • 55 eta 75 urte bitarteko pertsonen diskurtsoak zenbait alderdi azpimarratzen ditu, hala nola autonomia pertsonalak erabakiak hartzeko eta herritartasun-eskubideak aldarrikatzeko duen garrantzia.
 • Inkestako datuen arabera, pertsona horietako gutxi identifikatzen dira "zaharra" terminoarekin. Gizonek heldua ( % 78) eta seniorra ( % 72) erabiltzen dute gehienbat, eta emakumeek, berriz, seniorra ( % 52), heldua ( % 76) baino txikiagoa.
 • Bakardadeari buruzko kezka handia hauteman da gizarte-arazo gisa ( % 74), eta gehiengoa dira beren herria adinekoekin adiskidetsua dela uste dutenak ( % 62).
 • Ongizate emozionala kezka-alderdi bat da bai gizonentzat, bai emakumeentzat ( % 84), beren egoera fisikoari buruzko kezkaren neurri berean. Gehiengo handi bat, bai gizonena ( % 81) bai emakumeena ( % 86), pertsona aktibotzat hartzen da. Izan ere, gizonen erdiak baino gehiagok ( % 57) uste du nahikoa ariketa fisiko egiten duela, eta emakumeen % 61ek dio egiten duela.
 • Dietari dagokionez, emakumeen % 82k baieztatu du dieta osasungarria duela, eta gizonen % 64k.
 • . Etorkizuna irudikatzeko orduan, inkestatutako pertsonen % 33k etxean (sukaldea eta bainugela) eraberritze bat egitea pentsatu du. Gehiago dira egoitza-zentro batean bizi diren gizonak ( % 24) emakumeen % 19ren aldean. Bizikidetzari dagokionez, gizonen % 39k bakarrik bizitzea pentsatzen du, eta emakumeen % 53k.
 • Kontsumo-praktiketan gehien baloratutako alderdiei dagokienez, produktuaren edo zerbitzuaren kalitatea nabarmentzen da ( % 75), eta, ondoren, bezeroarentzako arreta ( % 47/%) eta prezioa ( % 29). Ohiturek hurbileko saltokietan egiten diren erosketak aipatzen dituzte ( % 80), eta horien atzetik merkataritza-guneetan ( % 63) eta Interneten ( % 55) egiten dira erosketak.
 • Kudeaketak ebazteko baliabide teknologikoak erabiltzeari dagokionez, % 57k positiboki baloratzen du aurrez aurreko arreta aurretiko hitzorduarekin ( % 74). Inkestatutako pertsonen % 67k ohiko moduan erabiltzen du Internet, eta teknologia berriei dagokienez nahikoa eguneratuak direla uste du. Eguneratze hori handiagoa da gizonen kasuan ( % 74). Ildo horretan, interesgarria da jakitea bi sexuek jotzen dutela senideengana edo lagunengana laguntza teknologikoa behar dutenean ( % 70), eta handiagoa da emakumeen kasuan ( % 78). Gizonek adituengana jotzeko joera handiagoa dute ( % 49).
 • Finantza-etorkizunari buruzko gaiei dagokienez, % 74k gaur egun ez du arazo ekonomikorik eta finantza-etorkizuna planifikatuta du. Gaur egun inkesta egin zaien bost pertsonatik hiruk erretiroa osatzen dute edo etorkizunean beren aurrezkiekin osatzea aurreikusten dute. Esanguratsua da % 14k bere ondare osoa edo zati bat erakunde bati dohaintzan ematea planteatzen duela.
 • Erretiratzeko adina atzeratzeko eta lanean aktibo jarraitzeko aukerari dagokionez, emakumeak ez daude hain prest erretirotik harago lan egiteko ( % 38).

2. Enpresentzako erronkak. Dokumentuaren bigarren zatian, arreta eman behar zaien alderdiak identifikatzen dira, eta sektore ekonomiko guztiek 55 urtetik gorakoei produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko dituzten aukerak nabarmentzen dira.

Txosten honek azpimarratzen du beharrezkoa dela biztanleriaren zati handi eta gero eta handiago baten eskaerei eta eskakizunei behar bezala eta negozio-ikuspegiarekin erantzutea eta erantzutea. Horretarako arrazoiak ekonomia suspertzeko eragile gisa daude; izan ere, horren inguruan, lana eta aberastasuna ez ezik, ongizatea ere sortzen da gizarte osoarentzat.

Dokumentuak behin eta berriz azpimarratzen du zein garrantzitsua den adinari buruzko ikuspegi berri hori hartzea, benetakotasunean oinarritutako ekimenekin, produktu eta zerbitzuen behar berrietara edo lehendik dauden produktu eta zerbitzuen egokitzapenera bideratuak, adin-tarte horretako kideei entzunda.

Testuinguru horretan, txostenak produkzio-sektoreentzako erronken zerrenda egiten du. Osasunaren arloan, honako erronka hauek identifikatu dira:

 • Bezeroentzako prebentzio-programak garatzea.
 • Adineko gurasoak dituzten langileentzako zerbitzuak eskaintzea
 • Produktu eta zerbitzu berri erraz eta egokituak garatzea.
 • Bizi-luzerari buruzko ikerketa espezifikoa, sexuaren araberako ezaugarri espezifikoak kontuan hartuta.
 • Ad hoc osasun-planak garatzea: gizon-emakumeak
 • Farmazia eta parafarmazia-kanala egokitzea.
 • Telemedikuntza eta urruneko kontrolaren autokudeaketa eskuragarria.
 • Etxeko monitorizazioa kudeaketa integratuan txertatzea.
 • Ongizate-programa integralak eskaintzea.
 • Narriadura kognitiboa saihesteko programak sustatzea.
 • Tutoretzapeko osasun- eta mugikortasun-produktuak eta-zerbitzuak eskaintzea.

Etxebizitzari dagokionez, honako alderdi hauei ematen zaie erantzuna:

 • Etxea egokitzeko eta oztopo fisikoak ezabatzeko irtenbide integralak eskaintzea.
 • Etxeko arretarako zerbitzu espezifikoak eskaintzea: fisioterapia, ile-apainketa, albaitaritza, garbitegiko bilketa...
 • Sentsoreen aplikazioak garatzea segurtasuna errazteko.
 • Soluzio domotikoen ezarpena sustatzea.
 • Online salmentaren inplikazioak etxeko gaietarako.
 • Etxebizitza aldatzea erraztea, txikiago batera edo ingurune lagunkoietan.
 • Tutoretzapeko etxebizitzen formula berriak eskaintzea, coliving,
 • Etxean denbora gehiago eta erosoago bizitzeko produktuak eta zerbitzuak garatzea.

Mugikortasunari dagokionez, ondorengoak dira erronkak:

 • Kolektiborako berariazko aplikazioak diseinatzea.
 • Lagun-egite zerbitzuak eskaintzea.
 • Ibilgailuen eskaintza, kolektibora egokitzea.
 • Ibilgailuetan erosotasun handiagoa izateko laguntza-produktuak merkaturatzea.
 • Helduentzako trizikloak merkaturatzea
 • Laguntza-produktuak hobetzea (bastoiak, makuluak, taka-takak...)
 • Mezuen argibideak eta irakurgarritasuna hobetzea

Azkenik esparru teknologikoari dagokionez, erronka hauek dituzte ardatz:

 • Irakurketa erraza eta erabiltzaile seniorraren esperientzia txertatzea.
 • Belaunaldi arteko taldeak sustatzea.
 • Neurrira egindako prestakuntza. Komunikazio- eta monitorizazio-kanal gisa erabiltzea erraztea.
 • Maneiu fisiko eta kognitiboaren beharretara egokitutako gailuak diseinatzea.
 • Produktuak sortzea eta lehendik daudenak egokitzea, eraginkorragoak eta eskuragarriagoak izan daitezen.
 • Osasun-parametroen urruneko kudeaketa eta kontrola.
 • Berariazko aplikazio domotikoak.

Enpresentzako erronken artean, txosten honek nabarmentzen du lanbide-gaitasunen garrantzia eta produkzio-sektore jakin batzuetan profesional kualifikatuen defizit nabarmena aurreikusten dela (hurrengo urteetan profesional aktiboen birjartze-tasaren balio negatiboarekin aurreikusia). Horrela, adineko profesionalen talentua kudeatzeko beharra planteatzen da.

 • Lanpostu espezializatu askotan zaila da ordeztea, ez lan-merkatuan ez dagoelako inor lanerako prest, baizik eta haien kualifikazioa, ezagutza eta, batez ere, esperientzia ez datorrelako bat eskatzen denarekin. Beste kasu batzuetan, erronka sortzen da profesional askok erretiroa hartzen dutenean edo aldi berean erretiratuko direnean (langile fakultatiboen kasuan bezala), eta, beraz, zaila izango da plazak eta metatutako esperientzia betetzea.
 • Ezagutza atzematea eta atxikitzea pertsonak nahiz enpresak egindako inbertsioa errentagarri bihurtzeko modu bat da.
 • Plantillek belaunaldi desberdinak integratu behar dituztela onartzeak langile guztiak motibatzea dakar, tirabirak edo konpromisorik eza saihestuz.
 • Ongizate fisikoa eta emozionala lan-bizitzaren etapa guztietan mantentzen dela ziurtatzea, osasuna eta errendimendua bermatzeko eta bajak saihesteko.
 • Ordezkatzeko eta erretiratzeko prestatzea, jarduketa integrala aurreikusten duten berariazko ekintzekin.
 • Lan-eremuak eta erantzukizunak pertsonaren bilakaerara egokitzea, adinaren araberako aniztasuna eta inklusioa erraztuz.
 • Langileentzako prebentzio-programak garatzea.
 • Lana eta familia bateragarri egiteko premia berriei erantzutea; izan ere, seme-alabak zaintzeaz gain, gurasoak edo ezkontideak ere zaindu behar dira.

3. Erakundeentzako erronkak

Biztanleria ugariko eta luzeko segmentu bati gaur egun eta etorkizunean erantzuteko beharrak mendetasuna duten adinekoen arretarekin eta zaintzarekin lotutako erronkak planteatzen dizkie erakunde publikoei administrazio-maila guztietan  (batez ere laguntza-lana), baina baita adinekoen artean zahartze osasuntsua eta bizitza aktiboa sustatzeari dagokionez ere, ingurune fisiko eta digital lagunkoiak garatuz, adinekoen kolektiboaren heterogeneotasunari eta dibertsitate funtzionalari erantzuteko.

Erakunde publikoentzat identifikatutako erronken artean, nahi ez den bakardade-egoerak prebenitzera eta goiz hautematera bideratutako jarduerak daude, gainera, genero-osagai handia du  sektore anitzeko ekimenak, hurbiltasunekoak eta gizarte-boluntariotzaren parte-hartzearekin abian jarriz.

Zilarrezko ekonomia, silver economy ere esaten zaiona, adinekoek produktuak eta zerbitzuak kontsumitzeak dakarren aukerak sortutako jarduera ekonomikoa da. Biztanleriaren zahartzearekin eta bizi-luzerarekin lotutako aldaketa demografikoaren ondoriozko jarduera ekonomiko gisa, berrikuntza eta aberastasun-sorkuntza bultzatzen ditu sektore publikoari zein pribatuari eragiten dion eta eremu ekonomiko guztiak barne hartzen dituen prozesu batean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, ondorengo txostena kontsultatu dezakezu: Seniorrak. Enpresa eta erakundeentzako joerak eta erronkak  (2022), Silver Economy Group-ek egina

Silver Economy Group (leiho berri batean irekitzen da) aholkularitza-enpresa bat da, enpresei eta erakundeei zerbitzuak eskaintzen dizkiena, zahartze demografikoak dakarren erronkan lan egiteko. Asociación Española de la Silver Economy (AEDESE) elkartearen erakunde fundatzailea da pertsonak eta erakunde publiko eta pribatuak bildu eta ordezkatzen dituen erakundea, adinekoen osasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko adinekoen artean sortutako edozein premia identifikatu eta asetzeko.