Egoitza elektronikoa

Lan-eskaintzak: Aholkulari juridikoa 3 HE eta 4HE

Argitalpen-data: 

Dauden lan-poltsetan hautagairik ez dagoelako

Prozesu horretan parte hartzeak ez du parte-hartzaileen aldeko inolako eskubide edo eskubide-espektatibarik sortuko. Administrazio honetan zerbitzuak ematen hasten diren hautatutako langileak ez dira dagokion poltsan sartuko.

Izena emateko epea maiatzaren 17tik 23ra bitartekoa da.

 Argibideak eta eskariak egiteko:

https://www.euskadi.eus/z16-a2app/eu/q41auUdaWar/E6/?locale=eu