Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Lankidetza eta aliantzak toki-eremuan: Ingalaterran arreta soziosanitarioa hobetzeko gakoak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Txostenaren portada: Developing place-based partnerships: The foundation of effective integrated care systems (The King?s Fund 2021)

Txostenaren portada: Developing place-based partnerships: The foundation of effective integrated care systems (The King?s Fund 2021)

The King 's Fund-ek txosten bat argitaratu du. Txosten horretan, esku hartzeko tokiko arloen (places) eta lankidetza-dinamiken (versus beste lehiaketa-dinamikak) garrantzia nabarmentzen da, tokiko eremuko gizarte- eta osasun-arretako zerbitzuak hobetzeko funtsezko elementu gisa.

Ingalaterran gizarte- eta osasun-arreta emateaz arduratzen diren erakundeen arteko lankidetza sustatzeko NHSren politikak paradigma-aldaketa bat dakar. Paradigma-aldaketa horretan, hornitzaileen arteko koordinazioa, bereziki tokiko eremuan, funtsezkoa da asistentziaren integrazioa hobetzeko eta biztanleriaren osasuna sustatzeko, eta osasuneko gizarte-desberdintasunak prebenitzeko eta murrizteko.

Arreta Integratuko Sistemak (Integrated Care Systems, ICS, ingelesezko siglen arabera) tokiko eremuko agintarien eta eremu geografiko jakin bateko osasun-sistema britainiarreko erakundeen arteko lankidetza-formula bat dira, eta lehenengoek erantzukizun handiagoa hartzen dute baliabideen administrazio kolektiboan, emaitzetan, eta zeregin aktiboa dute osasun-arreta eta zainketak emateko ohiko moduen eraldaketan.

Beraz, Arreta Integratuko Sistemek eremu geografiko jakin batean NHSko zerbitzuen hornitzaileak eta mandatariak tokiko agintariekin eta beste bazkide/agente batzuekin elkartzen dituzte, arreta planifikatzeko eta integratzeko helburuarekin, eremu horretako biztanleriaren premiak asetzeko, formalki inolako arau-babesik ez izan arren (orain arte).

Gaur egun, Ingalaterra osoak Arreta Integratuko Sistemak ditu (Integrated Care Systems, ICS), eta lege-aldaketak egin behar dira osasun-sistemaren egungo egiturak eraldatzeko, esku hartzen den tokiko eremuetan erantzukizunak hartu ahal izateko.

Arreta Integratuko Sistemek, era berean, eremu geografiko txikiagoen bitartez egituratzen dute beren funtzionamendua, zehazki, bi kontzeptu hauetatik abiatuta: lekuak eta tokiko-auzoak.  Horrela, laguntza-integrazioko ereduaren hobekuntza sustatu nahi da, hiru mailatan oinarrituta:

 • Zainketa Integratutako Sistemak (Integrated Care Systems)

Gaur egun Zainketa Integratutako Sistema bakoitzak milioi bat biztanle baino gehiago dituzten biztanleei ematen die arreta (batzuetan hiru milioira iristen dira), eta tokiko eremuan bultzatutako asistentzia-integrazioa da haren funtzionamenduaren giltzarria. Sisteman arreta eta zaintza ematen zuten erakundeak bat egiten zuten beren jardueretan norabide estrategikoa partekatzeko eta eskalako ekonomiak garatzeko.

 • Lekuak (Places)

Tokiko eremuek, lekuak deitutakoek (places), eskala eta izaera desberdinei erantzuten diete, eta geografia-, populazio-, antolamendu- eta harreman historikoen aniztasuna islatzen dute. Oro har, 250.000 eta 500.000 pertsona bitarteko biztanleria biltzen dute, lehen mailako arretako sareetan (Primary Care Networks) artatuak, eta horiek zerbitzu zabalagoekin konektatzen dira, udalek, ospitaleek edo erakunde boluntarioek emandakoekin barne.

Zaintzak ematen dituzten erakundeen funtzionamendu eraginkorra lortzeko, tokian tokiko ezaugarrietara egokitzea sustatzen da, integrazio-eredu bakarra sustatzearen aurka. Hala ere, tokiko lidergoak plangintza eta ikuspegi argiak izan behar ditu, bai tokiko mailan jarduteari begira politika nazionaletatik ezarritako lehentasunak bideratzeko, bai erabakiak egoki eta gardentasunez hartzea sustatzeko – Arreta Integratuko Sistemek eta erakunde hornitzaileek tokiko biztanleei jakinarazi behar dizkiete erabakiok –.

Ondorioz, integrazio hori tokiko eremuetan (places) egiten da, non zainketak emateaz arduratzen diren taldeak are eremu txikiagoetan koordinatzen diren, auzokide izenarekin ezagutzen dituztenak (neighbourhoods).

 • Auzoak (neighbourhoods)

30.000 eta 50.000 pertsona arteko populazioak biltzen ditu, NHSko zerbitzu komunitarioekin, arreta sozialarekin eta beste hornitzaile batzuekin lan egiten duten familia-medikuen taldeek artatuak, zerbitzu koordinatuagoak eta proaktiboagoak eskaintzeko, baita lehen mailako arretako sareen bidez ere (Primary Care Networks).

Arreta eta kudeaketa-ereduaren aldaketa horren ondorioz, Arreta Integratuko Sistemek harremanetarako alderdiak lehenetsi behar dituzte beren funtzionamenduan, eta, azken batean, tokiko lidergoaren arduradunek lankidetzarako moduak garatzeko konpromisoa erakutsi behar dute.

Kontratu-egituretako eta -mekanismoetako aldaketa formalak Arreta Integratuko Sistemetako elkarlanari laguntzeko elementuak izan daitezke, baina erakundeen arteko lankidetzan laguntzeko tresnak dira, zainketen hornidura integratua hobetzeko, eta ez berezko helburu bat.

Ildo horretan, The King 's Fund-ek funtsezko 8 printzipio identifikatzen ditu arreta ematen duten erakundeen tokiko lankidetza gidatzeko Ingalaterrako Arreta Integratuko Sistemen garapenaren esparruan:

 1. Helburu batetik eta tokiko ikuspegi partekatu batetik abiatzea
 2. Komunitateekin harreman berri bat eraikitzea
 3. Erakundeen, erakunde hornitzaileen eta abarren arteko elkarteen sorreran inbertitzea.
 4. Lehendik dagoen tokitik abiatuta eraiki
 5. Sistemen, tokien eta auzokoen arteko harremanetan arreta jartzea
 6. Baliabideen baterako kudeaketa sustatzea
 7. Hornitzaileek toki-eremuan duten zeregina indartzea
 8. Tokiko eremuan oinarritutako lidergo eraginkorra txertatzea.

Arreta Integratuko Sistemak tokiko geografietan hedatzeko lankidetza sustatzeko funtsezko arrazoia bi alderdi hauetan datza:

 1. espezializatu gabeko zerbitzuen inguruan (bereziki, zerbitzu komunitarioak) aurrekontuak biltzeko, zerbitzuak planifikatzeko eta emateko aukerak sortzen;
 2. arreta eta zainketak hobeto koordinatzeko eta pertsonalizatzeko aukera, bikoiztasunak saihesteko eta zerbitzuen eraginkortasuna hobetzeko.

Tokiko eremu horietan, erakunde hornitzaileek neurri handiagoan saia daitezke tokiko premiei batera heltzen eta osasun-arloko gizarte-desberdintasunei erantzuten. Eta, horretarako, esku-hartze eremu bakoitzaren berezko ezaugarri eta indarguneetan oinarritu behar da.

Azken batean, The King 's Fundek toki (place) kontzeptuaren garrantzia nabarmentzen du, Arreta Integratuaren Sistema baino txikiagoa den eremu geografikoari erreferentzia egiteko. Eremu horretan, hein handi batean, aurrekontuen, plangintza-zereginen eta gizarte-prestazioen eta ohiko osasun-prestazioen bateratzea gauzatuko da (bereziki, komunitate-oinarriko zerbitzuei dagokiena).

Esperientziak adierazten duenez, tokiko arreta integratua hobetzeko gune gisa lekuen (places) funtzionamenduaren konplexutasuna areagotu egiten da gutxienez bi maila desberdineko tokiko agintariek parte hartzen dutenean. Kasu horietan, zaildu egiten da eskalaren eta jardun-eremuaren mugaketa.

Gainera, lankidetza-lana lehenetsi duten tokiko sistema batzuek hartutako ikuspegiak nabarmentzen ditu txosten honek (esaterako, aitatuak, aliantzak, elkarteak, etab.). Arreta Integratuko Sistemen garapen-esparruan eta lekuan oinarrituta. Zehazki, honako esperientzia hauek nabarmentzen dira: Nottingham eta Nottinghamshire; Suffolk eta North East Essex; eta West Yorkshire eta Harrogate.

Tokiko eremua oso garrantzitsua da eraldatzeko eta herritarren arreta- eta zaintza-premiei erantzuteko espazio gisa, eta horrek agerian uzten du horiei sailen zorro bertikalen bidez (adibidez, osasuna, etxebizitza, ongizatea, hezkuntza, justizia) heltzea ez datorrela bat pertsonen benetako premiekin, askotan zerbitzuen arteko koordinazioa behar baitute. Agintaritza zentralizatzeak eta erabakiak erakunde nazionaletan edo gobernu-sailetan hartzeak, kasu batzuetan, zaildu egiten du tokiko premiei erantzutea, eta indartu egiten du kontuak maila nazionalean ematea, tokikoa baino gehiago.

Azken batean, toki-eremuan garatutako asistentzia-integrazioaren hobekuntza ingurune hurbilenak pertsonen osasunaren eta ongizatearen konfigurazioan betetzen duen rolaren aintzatespen gero eta handiagoari lotuta dago. The King 's Fund erakundearen iritziz, azken hamarkadetan Ingalaterran metatutako esperientzia handiak iradokitzen du tokiko inguruneko lankidetzak osasun-sektoreko erakundeetara zabaldu behar duela, eta biztanleriaren osasunean eta ongizatean eragina duten erakundeak eta sektoreak sartu behar dituela.

The King 's Fund (leiho berri batean irekitzen da) ongintza-erakunde independentea da, 1897an sortua, eta Ingalaterrako osasuna eta arreta hobetzeko lana antolatzen du, pertsona guztiek ahalik eta arreta eta osasun onena izan dezaten.

Informazio gehiago nahi izanez gero ondorengo artikula kontsulta dezakezu: "Tokian oinarritutako elkarteak garatuz. Arreta-sistema integratu eraginkorren oinarria". (Developing place-based partnerships: The foundation of effective integrated care systems (leiho berri batean irekitzen da)) The King’s Fund (2021) argitaratutakoa.