Egoitza elektronikoa

Lan-eskaintzak: Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria - Donostia/San Sebastian

Argitalpen-data: 

Dauden lan-poltsetan hautagairik ez dagoelako

Prozesu horretan parte hartzeak ez du parte-hartzaileen aldeko inolako eskubide edo eskubide-espektatibarik sortuko. Administrazio honetan zerbitzuak ematen hasten diren hautatutako langileak ez dira dagokion poltsan sartuko.

Izenak emateko epea urriaren 14tik 20ko 15:00etara doa.

 Argibideak eta eskariak egiteko:

https://www.euskadi.eus/z16-a2app/eu/q41auUdaWar/E6/?locale=eu