Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Iraupen luzeko zainketen sektorean lan egiteko gaitasunaren azterketa

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Dokumentuaren portada: Iraupen luzeko zainketen eskulana: lan eta enplegu baldintzak? Long-term care workforce: Employment and working conditions Eurofound (2020) argitaratutakoa.

Dokumentuaren portada: Iraupen luzeko zainketen eskulana: lan eta enplegu baldintzak? Long-term care workforce: Employment and working conditions Eurofound (2020) argitaratutakoa.

Bizitza eta lan-baldintzak hobetzeko Europako Fundazioak (Eurofound) Europako Batzordeak eta Gizarte Babeseko Batzordeak eskatuta iraupen luzeko zainketen sektorean lan egiteko gaitasunari buruzko azterketa bat argitaratu du Europako Batzordearentzat iraupen luzeko zainketei buruzko txosten bat prestatzeko esparruan egin da lan hori.

Dokumentuak iraupen luzeko zainketen egoeraren azterketan sakontzen du, Europako biztanleriaren bizi-luzetasunarekin lotzen diren laguntza- eta zaintza-premiak handitzeari dagokionez. Zainketen sektorean lanerako indarraren eskaera horri erantzunez, azken hamarkadan heren bateko hazkundea izan duela egiaztatu da, eta sektoreko profesionalen kopuruak hazten jarraituko duela aurreikusi da.

Iraupen luzeko zainketen merkatuaren beharretan, merkatu horren lan-baldintzetan edo haren tamainaren ezaugarrietan sakontzeko helburuarekin, txosten honek azterketa bat osatzen du, eta azterketa horretan, besteak beste, honako alderdi hauek jorratzen dira: sektorean langile gutxi egotea, aitortu gabeko lana edo zainketen onuradunarekin bizi diren zaintzaileen egoera.

Iraupen luzeko zainketen garrantzia adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitaterako funtsezko zutabea izatean datza, haien autonomia pertsonala murriztu ahala. Hala ere, funtsean zaindutako pertsonen ongizatera bideratutako zaintza horiek lan-baldintza prekarioekin eta, azken batean, oso baldintza hobegarriekin biltzen dira, eta horiek, neurri handi batean, emakumeei eragiten diete, askotan prekarietate sozioekonomikoko egoeran edo pobrezia-egoeran daudenei.

Txosten honen arabera, iraupen luzeko zaintza-merkatuaren lan-baldintzak hobetzea kontuan hartu beharreko erronka da merkatu hori Europan hedatzeko edozein sustapen-ekimenen aurrean.

Ildo horretan, Europar Batasunak hainbat zuzentarau eta esparru-akordio ezarri ditu lan-baldintzen arloan, baina iraupen luzeko zainketen lan-merkatuaren ezaugarriekin talka egiten dute, eta horien artean genero-desberdintasuna nabarmentzen da; gainera, zaintza informalak ematen dituztenei ere eragiten die, batez ere emakumeek hartzen baitituzte beren gain.

Iraupen luzeko zainketen lan-merkatua aztertzean kontuan hartu beharreko funtsezko ideiak

Enpleguaren eta eskulanaren joerei buruz

 • EBn, 6,3 milioi pertsonak lan egiten dute bertan. Kopuru hori ez dator bat iraupen luzeko zaintza informalak ematen dituzten 44 milioiekin; zaintza horiek maiz ematen dizkiete senideei edo lagunei.
 • Iraupen luzeko zaintzako bost langiletik bik ( % 42) lanaldi partzialean lan egiten dute, lan-gaitasun osoaren tasaren bikoitza ( % 19). Askok eta askok ez dute lanaldi osoko lanik aurkitzen ( % 30ek egoitzaz kanpoko iraupen luzeko zainketetan, % 20k iraupen luzeko egoitza-zainketetan).
 • Iraupen luzeko zainketen sektorean, norberaren konturako lana arraroa da (% 1,9) biztanleria aktibo osoaren norberaren konturako lanarekin alderatuta ( % 14,2), eta etxeko arretan kontzentratzen da. Kontratu iraunkorrak nahiko ohikoak dira iraupen luzeko zainketetan, bereziki egoitza-azpiegituretan garatzen direnean.
 • Iraupen luzeko zaintzan lan egiten duten bost langiletik lau (% 81) emakumeak dira. 50 urteko edo gehiagoko langileen proportzioa beste sektore batzuetan baino handiagoa da, eta azkar handitu da azken hamarkadan: % 28tik 2009 urtean % 38ra 2019 urtean.
 • Osasunaren sektorean baino gehiago, migratzaileak eta lekualdatutako langileak dira iraupen luzeko zainketen sektoreko lan-indarraren zati garrantzitsu bat (batez ere etxeko-lanetan aritzen direnak herrialde batzuetan). Mugaz gaindiko lana ohikoa da lan-baldintzen eta soldaten arteko aldeak handiak diren mugetan.
 • Langileen eskasia desberdina da herrialdeen artean eta herrialdeen artean, eta, askotan, premiazkoagoa da erizain kualifikatuentzat. Eskaintzaren eta eskariaren dinamikaren mende daude, politikekiko sentikorra baita.
 • Iraupen luzeko zainketei buruzko estatistikak beste gizarte-zerbitzu edo osasun-sektoreetako estatistikekin batera erregistratzen dira askotan, edo estatu kide batzuetan zeregin garrantzitsua betetzen duten iraupen luzeko zainketako etxeko-lanetan aritzen diren langileen kasuan, batez ere, falta dira.

Lan baldintzei buruz

 • Iraupen luzeko zainketako hamar langiletik zazpik (% 71) adierazten dute beti 'lan erabilgarria egiteko sentsazioa' dutela, eta hori handiagoa da osasunaren sektorean (% 66) eta lan-indar osoan (% 50) baino.
 • Hala ere, langileen % 22 soilik daude 'oso pozik' beren lan-baldintzekin, biztanleria aktibo osoarekin alderatuta (% 26).
 • a Iraupen luzeko zainketako langileek askotan jakinarazten ezinezkoa zaiela lanean jarraitzea 60 urte bete arte.
 • Iraupen luzeko zaintzako langileek txandaka lan egiten dute sarritan, bereziki txandakako-txandetan, eta beren lan-negoziazioetan ahotsik ez dutela sentitzen dute; sarritan, lanera denbora gutxirekin joateko eskatzen zaie. Arratsaldeko, gaueko eta asteburuetako lana bereziki ohikoa da egoitza-zentroetako iraupen luzeko zaintzetan.
 • Iraupen luzeko zainketako langileen bi bostenek (% 40) denboraren hiru laurdenak baino gehiago altxatzen edo mugitzen dituztela jakinarazten dute (langile guztien % 5ekin eta osasun-sektoreko profesionalen % 23rekin alderatuta). Iraupen luzeko zaintzako langile askok jakinarazten dute material infekziosoak manipulatzen dituztela. Profesional horiek osasuneko langileek baino aukera gutxiago dute osasunari eta segurtasunari buruz ondo informatuta sentitzeko.
 • Iraupen luzeko zaintzako langileek osasun-profesionalek eta beste langile batzuek baino maizago jakinarazten dute jokabide sozial kaltegarria izan dutela (hitzezko abusua, jokabide umiliagarria, indarkeria fisikoa eta mehatxuak).
 • Iraupen luzeko zainketen sektorean lan egiten duen biztanleria aktiboaren sektore handiek Estatuko batez besteko soldata baino askoz ordainsari txikiagoa jasotzen dute (zaintzaileak, gizarte-zaintzaileak, erizaintzako laguntzaileak). Iraupen luzeko zainketetan hobeto ordaindutako lanbideak, oro har, estatuko batez besteko soldataren inguruan jasotzen dira (erizain espezializatuak, gizarte-langileak, terapeutak). Sektore pribatuko soldata sektore publikokoa baino txikiagoa izan ohi da.
 • Etxeko eremuan egiten den iraupen luzeko zainketa-lana, non zaintzaren onuraduna enplegatzailea izaten den maiz, okerren ordaindutako eta gutxien araututako iraupen luzeko zaintza-lanen artean dago. Lan-ikuskaritzaren eremutik kanpo geratzen da. Aitortu gabeko lana iraupen luzeko zaintzetan kontzentratzen da etxeko eremuan, eta nahiko gutxitan gertatzen da iraupen luzeko beste zaintza mota batzuetan.
 • Barne-zaintzak (zaintzailea zaintzaren onuradunarekin bizi denean) arrisku gehigarriak dakartza, lan-baldintzei dagokienez. Nahiko ohikoa da Austrian, Zipren, Alemanian, Grezian, Italian, Maltan eta Espainian, eta gora egiten ari da beste estatu batzuetan. Gaur egun, arreta berezia behar duten pertsonentzat mugatuta dago (adibidez, Herbehereak) edo diru-sarrera handiak dituztenentzat (adibidez, Polonia).

Politiken arloko gomendioak

 • Lanaren alderdi interpertsonalak funtsezkoak dira iraupen luzeko zainketetan. Kalitate handia bermatzeko eta langile-eskasiari aurre egiteko, garrantzitsua da giza baliabideak baloratzea eta sektoreko lan-baldintzak hobetzea.
 • Langile-urritasunari aurre egiteko, neurriak beren orduak gehitu nahi dituzten lanaldi partzialeko langileentzat, zaintzaile informal langabe ohientzat eta ez-aktiboentzat, erretiroa atzeratu nahi duten iraupen luzeko zaintzako langileentzat eta etorkizuneko ikasle gazteentzat izan daitezke. Gizonak, bereziki, erasoen jomuga izan daitezkeela uste da. Hala ere, neurri horiek eraginkorrak izan daitezen, lan-baldintza iraunkorragoak behar dira.
 • Iraupen luzeko zainketen sektoreak gora egiten duen heinean, garrantzitsuagoa da langileek dituzten arrisku fisiko espezifikoak ezagutzea, baita pertsonak altxatzearekin/kargatzearekin lotutakoak ere. COVID-19 krisiak erakutsi du, halaber, iraupen luzeko zainketa-langileek hobeto prestatuta egon behar dutela infekziosoak izan daitezkeen inguruneetan modu seguruan lan egiteko.
 • LTCko langileek osasun mentaleko arazoak garatzeko arrisku handia dute, laneko eskaera emozionalak oso handiak direlako eta laneko portaera sozial kaltegarrien eraginpean daudelako. LTCren lan-indar gero eta handiagoarekin, bereziki garrantzitsua da legegileek horri heltzea. Osasun mentaleko arazoek kostu handiak dakartzate gizartearentzat.  Alde batera uzteak modu desproportzionatuan eragiten die emakumeei; izan ere, gehiago dira LTCren sektorean enplegatutako emakumeak gizonak baino.
 • Langile-maila hobeek murriztu egin dezakete denbora gutxiz lan egiteko beharra, eta, prozesuak profesionalizatzearekin, trebatzearekin eta hobetzearekin batera, murriztu egin daitezke iraupen luzeko zainketen osasun fisikorako eta mentalerako erronkak. Zerbitzuaren erabiltzaileekin denbora gehiago ematea, administrazio-zeregin gutxiago, autonomia handiagoa eta profesionaltasun handiagoa izatea ere lagungarriak izan daitezke zerbitzu hobeak emateko.
 • Etxeko eta komunitateko arreta-zerbitzuak funtsezkoak dira, iraupen luzeko zaintzak dituzten pertsonek komunitatean jarraitu ahal izan dezaten. COVID-19aren krisiak egoitza-iraupen luzeko eskala handiko zainketetatik urruntzea bizkortu dezake. Zainketen erabiltzailearen etxea erregulatzeko eta kontrolatzeko zaila den ingurunea da. Alde horretatik, prestakuntzak (adibidez, zinestesikoan), oldarkortasunaren maneiuak, teknologiak eta langile-hornidura hobeak lan-baldintzak hobetzen lagun dezakete.
 • Bereziki, iraupen luzeko zainketetako etxeko lanak hobeto arautu behar dira hitzarmen kolektiboetan, eta hitzarmen horiek zaintza-lanaren arrisku espezifikoei arreta emanez betearazi behar dira.
 • Etxeko arreta, iraupen luzeko zainketako langilea arretaren onuradunen etxean bizi denean ematen dena, lan-baldintzekin eta arretaren kalitatearekin lotutako arriskuekin lotuta dago. Erregularizazioa erregistro-prozedura erakargarrien bidez egin daiteke. Hala ere, kalitate handiko LTC zerbitzuen aukera malgua eskaintzen bada, oso gutxitan behar da etxeko arreta.
 • Finantzaketa publikoak zeregin garrantzitsua badu iraupen luzeko zainketetan, gobernuek lan-baldintzak hobetzeko erabil dezakete, adibidez, kontratazio publikoko eskakizunen bidez. Iraupen luzeko zainketen deklaratu gabeko lanari aurre egiteko, iraupen luzeko zaintza malguak eta kalitate handikoak eskuratzeko aukerak hobetu daitezke, erregistratutako eta aitortutako arreta-hornitzaileei laguntza publiko mugatua emanez.
 • Iraupen luzeko zainketak hitzarmen kolektiboei edo erregulazioei dagokienez datuen bilketan bereizitako sektoretzat hartzea, bai eta negoziazio kolektiboa hobeto estaltzea ere, lagungarria izan daiteke eskura dagoen ebidentzia hobetzeko, lan-giro hobea sortzeko eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, ondorengo artikulua kontsultatu: 'Iraupen luzeko zainketen eskulana: lan eta enplegu baldintzak' (Long-term care workforce: Employment and working conditions) Eurofound (leiho berri batean irekitzen da)(2020) argitaratutakoa.