Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Aniztasuna, etxe gabetasuna eta esku-hartze intersekzionalak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Gidaren portada: Etxe gabetasuna eta aniztasuna. Esku-hartze intersekzional baten 7 ardatz izugarriak. (FACIAM Sarea)

Gidaren portada: Etxe gabetasuna eta aniztasuna. Esku-hartze intersekzional baten 7 ardatz izugarriak. (FACIAM Sarea)

Faciam SAREAK (Marjinatuak Integratzeko eta Laguntzeko Erakunde eta Zentroen Federazioa) Madrilgo Erkidegoarekin lankidetzan egindako gida batek gero eta gehiago lantzen du etxe gabetasun-egoeran dauden pertsonen artean dagoen aniztasuna, ikuspegi intersekzionaletik eta diskriminazioarekin lotutako faktoreen analisitik.

Helburua da dibertsitate horren kudeaketa sakontzea eta aztertzea etxerik gabeko pertsonen arretan, intersekzionalitateak proposatzen duen esparru teorikoaren arabera, egiturazko desabantaila, desberdintasun, diskriminazio eta bidegabekeria-egoerei eusten dieten botere-harreman bertikalen elkarreragina aztertzeko, harreman horiek gizarte-bazterketa eta etxerik gabeko pertsonen aurkako indarkeriak sortzen eta/edo laguntzen baitituzte.

Azken batean, azterketa intersekzionalaren helburua da gizarte-desberdintasunak etxerik gabeko pertsonei eragiten dizkien ondorio kaltegarriak saihestea, eustea edo murriztea.

Horretarako, gida honek bazterkeria larriko egoeran dagoen pertsona bakoitzaren ibilbideak aztertzea proposatzen du, deslotze edo kanporatze-prozesuan eragiten duten faktoreak zehazteaz gain, kategoria sozial jakin batzuek bazterketa eta deshumanizazioa nola bultza dezaketen ere zehazteko; izan ere, azkenean, zuzenbidera iristea eta, azken batean, herritartasuna baldintza berdinetan gauzatzea oztopatzen dute. Hau da, ikuspegi analitiko horrek proposatzen du desberdintasun sozialen testuinguruan eragiten duten sinplifikazioak, alborapenak eta bazterketak saihestea, pertsonak arbuiatzeko, desberdintasun- eta bazterkeria-faktore desberdinak tartekatzeagatik.

Lan-metodo gisa, 'desberdintasun-ardatzak' identifikatzea planteatzen du, besteak beste, adinagatik, generoagatik, erlijioagatik, arrazagatik, klaseagatik, kulturagatik, sexualitateagatik edo (dis) gaitasunagatik pertsonei eragiten dieten egiturazko desberdintasunak azaltzen dituzten giza eskubideen kalteberatasun eta galera-dimentsio gisa. Interakzioan, desberdintasun-ardatz horiek ez dute diskriminazio-kategoriarik biltzen; izan ere, haien konbinazioak sustatzen du bazterketa, eta marjinazio-maila edo pribilegio-posizioak sortzen ditu, kausa anitzeko analisiaren bidez soilik azal daitezkeenak.

Analisi intersekzionalaren gakoa da kategorien heterogeneotasuna eta pluraltasuna eta desberdintasunek giza duintasunaren zati gisa duten balioa aitortzea, halako moldez non talde bateko kide izateak ez dituen ezaugarri homogeneoak dituzten kideak bihurtzen.

Gida honek proposatzen du pertsonak, bereziki etxerik gabeko pertsonak, estereotipatzeko eta/edo diskriminatzeko erabili ohi diren joera inkontzienteak identifikatu behar direla, gizarte-berratxikipena zailtzen dutelako; eta estigma diskriminazio-faktore gisa eta etxerik gabeko pertsonen gizarte-bazterketa sustatzeko faktore gisa.

Etxerik gabeko pertsonek aurre egin behar dioten problematikari aurre egiteko analisi intersekzionalerako funtsezko elementuak proposatzeaz gain, gida honetan ikuspegi analitiko hori diseinuan eta garapenean integratzen duten jardunbide egoki batzuetarako hurbilketa labur bat jasotzen da.

Informazio gehiago nahi izanez gero,jo ezazu ondorengo edukietara: Etxe gabetasunaren eta aniztasuna. FACIAM(2020) Sareak argitaratutako Esku-hartze intersekzional baten 7 ardatz izugarriak. (leiho berri batean irekitzen da)