Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Pobrezian bizitzea: osasunerako kalteak COVID-19ren aurretik eta ondoren

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Living in poverty was bad for your health long before COVID-19 (The Health Foundation, 2020)

Living in poverty was bad for your health long before COVID-19 (The Health Foundation, 2020)

Osasunaren aldeko Fundazioak (The Health Foundation), Adam Tinsonek egindako argitalpen honekin, aztertu nahi du pobreziaren eta osasunaren artean dagoen harremana eta zer ondorio izan dituen COVID-19k egoera sozioekonomiko txarrenean dauden herrietan.

Egileak aurrez aurre jartzen ditu COVID-19 pandemiaren kudeaketak eskatu dituen neurriak, lehenago inoiz hartu ez direnak, eta osasuneko desberdintasun sozialen arloan bultzatu diren ekimenak. Marmot 2020 txosteneanadierazitakoarekin bat etorriz, Adam Tinsonek defendatzen du Erresuma Batuko biztanleriaren segmentu jakin batzuen bizi-baldintzak ez hobetzeak (eta bizi-itxaropenaren arrakalak pertsona aberats eta behartsuen artean) agerian uzten duela gizartearen aurrerapen sozial eta ekonomikoa geldotzen ari dela, eta beharrezkoa dela biztanleria osoaren osasuna hobetuko duten politikak sustatzea.Biztanleriaren osasuna epe luzera COVID-19 pandemiaren ondoriozko krisi ekonomikoa arintzeko hartzen diren neurrien mende dago.

A. Tinsonen analisia Erresuma Batuko testuinguruaz ari da, eta bertan diru-sarreren banaketan beheko % 40an dauden pertsonek osasun-arazoak izateko ia probabilitate bikoitza dute goiko % 20an daudenekin alderatuta. Pobrezia, beraz, osasun okerragoarekin dago lotuta, batez ere pobrezia iraunkorreko egoeren kasuan, horren modalitaterik larriena baita eta muturreko prekarietate-egoera denboran luzatzen baitu.

Osasunak eta diru-sarrerek ez dute harreman zuzenik.Batak besteari eragin diezaiokete denbora-tarte eta modu desberdinetan.Gainera, bi faktore horiek osasunean eragina izan dezaketen beste faktore batzuekin ere lotuta daude. Adibidez, diru-sarrerak etxebizitzaren kalitatearekin, lanarekin eta hezkuntzarekin lotuta daude.Bai diru-sarrerek bai osasunak elkarri eragin diezaiokete: zenbat eta diru-sarrera txikiagoak izan, orduan eta aukera gehiago dago "faktore estresagarriak" identifikatzeko, osasuna kaltetu eta/edo zaildu dezaketenak.Era berean, osasun txarra lana edo lan-egonkorra izateko aukera mugatzen duen faktore bat izan daiteke, eta, ondorioz, diru-sarreretan ere eragina izan dezake. Hau da, berezko balioaz gain, osasunak balio sozial eta ekonomikoa sortzen du.

Hala, A. Tinsonek honako faktore hauen garrantziari buruzko eztabaida dagoela azpimarratu du:Osasuna diru-sarreretan edo diru-sarrerak osasunean.Adibidez, haurtzaroko osasun txarra helduaroko emaitza okerragoekin dago lotuta, bai osasunari dagokionez, bai egoera ekonomikoari dagokionez.Era berean, 16 urterekin familian dagoen diru-sarrerak gero eta eragin handiagoa du helduen osasunean bizitza osoan zehar.

Berriki egindako ikerketek diotenez, pobrezia iraunkorra lotuta dago osasuneko emaitza okerragoekin, bereziki obesitate, gaixotasun mental eta gaixotasun kronikoekin; eta bizitzan zehar "metatutako" pobrezia-gertaeren kopurua ere lotzen da osasuneko emaitza okerragoekin.

COVID-19ren lehen goraldia

COVID-19ren pandemia britainiar gizartera iritsi zenean, geldialdi ekonomikoa zegoen eta finantza-erresilientziaren maila txikiak. Izan ere, diru-sarreretan kintil txikieneko familien % 65ek 1.500 libera esterlinatik beherako (1.650 euro gutxi gorabehera) sarrerak zituzten COVID-19ren pandemia deklaratu zen unean.

Lanpostuen galeren goranzko joera dela eta, badirudi COVID-19ren etorkizuneko ondorio ekonomikoak diru-sarrera txikienak dituztenek pairatuko dituztela.Eta gizarte-sektore jakin batzuk pobretzeak, era berean, arrisku handiak dakarzkie osasunarentzat, orain eta etorkizunean, eta epe luzeko osasun-gastuak.A. Tinsonek pobrezia-arriskuan dauden biztanle-talde berriak sortu direla nabarmendu du, pandemiaren aurretik ere hasita baitzen eragiten lana zutenei, guraso bakarreko familiei eta merkatu pribatuan alokairuan bizi zirenei.Murrizketa edo diru-sarrera falta larriagoa da diru gehiena funtsezko gastuetarako (elikadura, etxebizitza, etab.) erabili behar duten pertsona eta/edo familientzat, eta horrek marjina txikiagoak uzten dizkie aurrezteko edo ezustekoak kudeatzeko.

Alde horretatik, egilea premia sozioekonomikoak dituzten pertsonen diru-sarrerak behar den denboran handitzearen eta/edo osatzearen alde agertu da, osasun publikoa sustatzeko laguntza-politika zabal baten barruan (familien diru-sarrerak estaltzeko politikak, enplegua sortzeko eta lanbide-birmoldaketarako politikak, langabeentzako babes-politikak, etab.); izan ere, COVID-19k eta krisiak areagotu egin dituzte desberdintasun sozialak (baita osasunean ere). Bere ustez, zenbat eta denbora gehiago pasatu pertsona batek ospitaleratze egokirik gabe, orduan eta arrisku handiagoa izango du osasunerako.Arrisku horrek, era berean, eragina izan dezake pertsona horrek lana aurkitzeko edo mantentzeko, eta horrek ongizate gutxiagoko, produktibitate txikiagoko eta gizartean parte hartzeko gaitasun mugatuagoko gurpil zoroa ekar lezake.

Informazio gehiagorako ikus The Health Foundation-ek argitaratutako "Pobrezian bizitzea txarra zen zure osasunerako COVID-19 baino askoz lehenago" (Living in poverty was bad for your health long before COVID-19, 2020).