Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Arreta sozio sanitarioari buruzko pertzepzioak COVID-19ren argitan

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

?Public perceptions of health and social care in light of COVID-19 (May 2020). Results from an Ipsos MORI survey commissioned by the Health Foundation? (The Health Foundation, 2020)

?Public perceptions of health and social care in light of COVID-19 (May 2020). Results from an Ipsos MORI survey commissioned by the Health Foundation? (The Health Foundation, 2020)

Erresuma Batuko Osasunaren Aldeko Fundazioak (Health Foundation) 2020ko maiatzaren 1etik 10era bitartean egindako inkesta baten emaitzak argitaratu ditu. Inkesta horren arabera, instituzioek arreta soziosanitarioan, osasunean eta zaintzan duten erantzukizunari buruzko gizarte-pertzepzioa aldatu egingo da. 

18 urtetik gorako 1.983 pertsonako lagin bati egindako inkestak Britainia Handiko biztanleek honako hauen inguruan dituzten iritziak aztertzen ditu:

  • Pandemia garaian Erresuma Batuko Osasun Sistemako (NHS) zerbitzuak erabiltzean izandako esperientzia eta zerbitzu horien kudeaketari buruzko pertzepzioa.
  • COVID-19ren eragina pertsonen osasunean eta ongizatean, osasun mentala barne.
  • COVID-19k pandemiaren gobernu-kudeaketari ematen dizkion laguntza- edo aurkakotza-mailak.
  • COVID-19ko agerraldiak arakatzeko app bat erabili ahal izateko jarrerak.
  • Kolektibo profesional jakin batzuekiko konfiantza, arreta sozio sanitarioan lan egiten dutenak barne.

Laginaren ezaugarriak

Laginaren ordezkagarritasuna bermatzeko, adinaren, sexuaren, gobernu-bulegoari dagokion arloaren eta lan-egoeraren araberako kuotak ezarri ziren, eta, gainera, biztanleriari kuota horiek ezagutzen dizkioten proportzioen arabera haztatu ziren datuak. 

Inkestaren emaitzak

  • Erresuma Batuak osasun ona babesteko duen erantzukizuna jendaurrean aitortzea

Emaitzek azpimarratzen dute jendeak COVID-19ren pandemiatik duen pertzepzioaren aldaketa, % 86ren ustez gobernu britainiarrak erantzukizun 'handia' duela biztanleria oro har osasun-egoera onean mantentzen dela bermatzeko garaian. Datu hori nabarmen handiagoa da 2018an iritzi bera zuten pertsonen ehunekoa baino ( % 61).

Inkestak erakusten duenez, Britainia Handiko biztanleriaren % 77 kezkatuta dago gizarte-urruntzeak osasunean eta ongizatean duen inpaktuagatik Erresuma Batuan, eta zifra hori % 83ra igotzen da 65 urtetik gorakoen artean. 

Inkestaren emaitzek, gainera, konfinamenduan zehar pertsonek aurre egin beharreko zenbait zailtasun identifikatzeko aukera ematen dute: lagunekin eta senideekin komunikatzeko zailtasuna ( % 47); oinarrizko elikagaiak lortzeko zailtasuna (% 54) eta funtsezko sendagaiak lortzeko zailtasuna ( % 24) edo,  berdeguneetara iristeko zailtasuna ( % 33).

  • Gizarte-babeseko sistemaren funtzionamenduaren pertzepzioa, batez ere adinekoei dagokienez

Gizarte-arretako sistemaren ekitateari dagokionez, Erresuma Batuan inkestatutako adinekoen erdiek ( % 51) uste dute gizarte-zerbitzuen funtzionamendua bidegabea dela.

  • Biztanleriaren osasun mentalean duen eragina

Inkestaren emaitzek adierazten dute biztanleriaren % 46k sentitzen duela COVID-19ren krisiak nolabaiteko eragina duela haien osasun mentalean. Aipatutako arazoen aniztasuna zabala da, eta honako hauei dagokie: lagunen eta senideen ongizatearekiko eta osasun mentalarekiko kezkei ( % 13), etxean itxita egoteko edo isolatzeko sentimenduei ( % 12), eta bakardade- eta isolamendu-sentimenduei, oro har ( % 11). Enpleguari edo diruari buruzko kezka espezifikoek inpaktu txikixeagoa dutela dirudi, eta soilik % 4k adierazten du kezkatuta dagoela bere lan-egoeragatik.

  • COVID-19ren finantza-ondorioak etxeko ongizaterako eta ekonomietarako

Emaitzek erakusten dute, halaber, COVID-19ren finantza-eraginak pertsonen osasunerako eta ongizaterako arrisku gisa ikusten direla epe luzera, pertsonen % 41 inguruk adierazi baitu eragin negatiboa edo nabarmen negatiboa izan duela beren diru-sarreretan COVID-19ren ondorioz.

Pertsona askok baieztatu dute beren diru-sarrerak gainditzen dituzten gastuei aurre egin behar izan dietela: %17k beraien aurrezkietara jo behar izan dute, eta %12k pandemiaren ondorioz zorpekoak izan dituztela. Datuek berresten dute biztanleri gazteenean izan duela eragin berezia:

Era berean, biztanleriaren % 15ek hipoteken ordainketa atzeratzeko aukera baliatu du, eta % 11k etorkizunera begira egiteko asmoa du. Bere etxebizitzagatik alokairua ordaintzen duten biztanleen artean, % 9k eskatu du ordainketak atzeratzea jabeari. Gobernuaren laguntzei dagokienez, biztanleriaren % 9k eskatu ditu, besteak beste, gaixotasunagatiko subsidioak edo enplegu- eta mantenu-subsidioak.

  • Kolektibo profesionalekiko konfiantza, arreta sozio sanitarioan lan egiten dutenak barne.

Britainia Handiko biztanle gehienek konfiantza handia dute Erizaintzako langileengan (%96) eta medikuengan (%93), pandemiak sortutako testuinguruan egiazki informatzeko. Gainerako osasun-langileekiko eta gizarte-zerbitzuetako langileekiko konfiantza-maila % 89 da.

Hala ere, inkestaren datuetatik ondorioztatzen da konfiantza-krisia dagoela politika nazionalean. Oro har, litekeena da iritzi publikoak konfiantza handiagoa agertzea tokiko politikariei eta NHSko liderrei ( % 66), bai eta funtzionario publikoei ( % 63) ere, Britainia Handiko gobernuko politikariei ( % 30) edo haien ministroei ( % 25) baino. Azken horiek beren sinesgarritasuna indartuta ikusten dute, langileek lagundutako komunikabideen aurrean agertzen badira.

Informazio gehiagorik nahi izanez gero, kontsultatu hurrengo txostena: "Osasunari eta gizarte-zerbitzuei buruzko pertzepzio publikoak COVID-19ren argitan" Public perceptions of health and social care in light of COVID-19 (May 2020), The Health Foundation, (2020) argitaratuta