Ekonomia eta Ogasun Saila

Administrazio Gastuen koadroa Banakako BGAE 2019-2021

BGAEk emandako informaziotik ateratako datuak. Urte naturalaren aldi osoan indarrean egon diren Aurreikuspen Planen datuak bakarrik argitaratzen dira.

Adierazitako administrazio-gastuen ehunekoa bat dator Planaren Prestazioen Araudian 12-31n jasotako administrazio-gastuen ehunekoarekin.

Azken aldaketako data: