ordainedozein langileri zor zaio bere lanaren ordaina: a todo trabajador le corresponde el pago de su trabajo


kalteen ordaina eskatu: pedir el pago de los da帽os

3 iz. (batez ere Ipar.) sucesor, -a; sustituto, -a

aita santua, Jesusen ordaina: el Santo Padre, sucesor de Jes煤s

4 iz. (hed.) pago, recompensa

hau al da nik merezi dudan ordaina?: 驴es este el pago que yo merezco?


nire maitasun honek falta du ordaina: a mi amor le falta la correspondencia
ez dut gaztelaniaz 'alperresi' hitzaren ordainik aurkitu: no he encontrado el equivalente castellano de la palabra 'alperresi'

6 adb. a cambio, en pago

elizaren ondasun ebatsien ordain: a cambio de los bienes robados a la Iglesia

Lexiak


Lokuzioak