permanentemente


1 adv. etengabe; une oro, beti; iraunkorki

tenemos que estar permanentemente vigilantes: etengabeko zaintzan egon behar dugu
aparatos enchufados permanentemente a la red eléctrica: elektrizitate-sarera beti konektatuta dauden aparatuak