gain


1 iz. cumbre, cima; alto, parte m谩s alta, superficie superior; altura

gain batean egin du etxea: ha hecho su casa en un alto

2 iz. (leku-denborazko kasu-atzizkiez; postposizioa osa dezake, dagokion izen-sintagmak -en kasu-atzizkia hartzen duela; delako sintagmako izenak zerbait bizigabea adierazten badu eta atzean adjektiborik ez badu, -en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake) encima, sobre

zubi zaharraren gainetik igarotzean: al pasar por (encima de) el viejo puente
belar gainean eserita: sentado encima de la hierba
jendearen gainera erori zen: cay贸 sobre la gente
oroz gainetik zoriona aurkitzen baita: porque sobre todas las cosas est谩 la felicidad
gain-gaineko azala: la piel m谩s superficial

3 iz. nata, tela; capa que se produce en la superficie del caldo, etc.

salda-gaina kenduz gero, koipe guztia kenduko diozu: si al caldo le quitas la capa de encima, le quitar谩s toda la grasa

4 iz. cogollo; lo mejor, lo selecto, lo superior

gaina erosi dugu; sagar txarrik baizik ez da gelditzen: hemos comprado lo mejor; tan solo quedan las peores manzanas


Lokuzioak