persistente


1 adj. [referido a personas] ekin, saiatu

es un alumno persistente: ikasle ekina da

2 adj. [constante] etengabe; iraunkor; jarraitzen/segitzen duen(a)

3 adj. [lluvia] atertzen ez duen(a)

la lluvia era persistente: atertu gabe ari zuen euria

4 adj. [dolor] arintzen ez den(a), alde egiten ez duen(a)

dolor persistente: alde egiten ez duen oinazea

5 adj. (Ecol.) [substancia, contaminante] iraunkor

contaminante orgánico persistente: kutsatzaile organiko iraunkorra