gatzagi


1 iz. [gaia] cuajo

esneari gatzagia bota: echar el cuajo a la leche

2 iz. (Zool.) [urdailaren zatia] abomaso, cuajar